Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 337

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 337
nagtagal, ang balita tungkol kay Liam ay mabilis na umakyat sa tuktok ng sikat na query sa paghahanap.

Ang iba’t ibang mga paksa na hinimok ng media ay lumitaw din online.

LiamHillDisappearance [Nabalitaan ko na si Liam Hill ay pinilit sa Bansa F ng kanyang sariling kapatid. Madalas sumiklab ang mga digmaan sa Bansa F ngayon. Obvious naman kung ano ang mangyayari kung ipapadala siya doon sa ganitong oras.]

LiamHillDisappearance [Nabalitaan ko na ang labanan sa Bansa F kaninang umaga ay may kasamang bomba at maraming nasawi. Maaaring tinamaan ng kasawian ang Second Young Master Hill.]

LiamHillDisappearance [Ang pinakamatandang Young Master Hill ay masyadong walang awa. Pag-aari na niya ang Hill Corporation, ngunit hindi niya pabayaan ang sarili niyang nakababatang kapatid.]

[Ang Second Young Master Hill ay isang mabuting tao. Madalas siyang tumutulong sa ating mahihirap na lugar at nagbibigay ng pera para sa pagpapatayo ng mga paaralan. Ang panganay na Young Master Hill ay masyadong mabisyo.]

[Ang komento sa itaas ay kahanga-hanga. Talagang naglakas-loob ka na magsalita tungkol sa Panganay na Young Master Hill? Hindi ka ba natatakot na maaksidente ka mamaya?]

[Hehe, hindi naman kasi batas ang salita ni Eldest Young Master Hill. Kung bawal ako o kung may mangyari sa atin, huwag kang magtaka. Kung tutuusin, kayang hilahin ni Elder Young Master Hill ang lahat ng uri ng mga string.]

Sa maikling panahon, ang bilang ng mga komento na may hashtag ay lumampas sa 300 milyon.

Lalong namutla ang mukha ni Catherine.

Naaksidente si Liam?

Kung hindi siya tinulungan ni Liam, hindi sana siya pinapunta ni Shaun sa ganoong klaseng lugar. Kasalanan niya ang lahat ng ito.

Sa Hill Corporation.

Kararating lang ni Shaun sa pinakataas na palapag ay sinalubong siya ni Lea ng isang sampal sa mukha.

Hinawakan niya ang kamay niya. Magulo ang buhok ni Lea at puno ng galit ang mapupulang mata. “Shaun Hill, kung may mangyari kay Liam, ipapalibing kita kasama niya!”

Nanginginig ang kanyang katawan, at bahagyang nanginginig ang kamay sa ilalim ng kanyang manggas.

Sa gilid, nagmamadaling pinulupot ni Mason Campos ang braso sa balikat ni Lea. “Lea, huminahon ka. Ang pinakamahalaga ngayon ay hanapin si Liam. Sinabi ko sa secretary na mag-book ng ticket. Lilipad ako sa Country F mamaya.”

“Ikaw?” Mukhang nag-aalala si Lea. “Pero napakagulo ng sitwasyon doon ngayon. Baka sumiklab ang digmaan. Kung may mangyari sa iyo—”

“Kahit patay na si Liam, kailangan ko pa ring mahanap ang katawan niya at ibalik siya.” Isang dampi ng malalim na sakit ang bumungad sa mga mata ni Mason.

“Hindi na kailangan niyan. I’ll go,” walang pakialam na wika ni Shaun at tumalikod na para umalis.

“Tumigil ka. Paano ko malalaman kung papatayin mo si Liam doon? Sumama ka kay Mason,” utos ni Lea, “Kailangan mong ibalik sila nang ligtas.”

Malamig na bumunot ang gilid ng bibig ni Shaun bago siya umalis.

Nainis si Hadley nang marinig niya iyon. “Sobra naman si madam. Kahit anong mangyari, galing ka rin sa sinapupunan niya. Eldest Young Master Hill, kung ako ang tatanungin mo, hindi ka na dapat pumunta. Hayaan mo na lang na mamatay ang mag-ama diyan.”

“Hindi mo ba nakita kung paano ako inaatake sa internet? Kasalukuyang sira-sira ang aking imahe, kaya pupunta ako roon para iligtas ang aking reputasyon, at… Hindi ko akalain na patay na si Liam. Kung tutuusin, masyadong mabilis na nag-viral ang balita. Hindi ako naniniwala na walang sadyang nag-promote nito.”

panunuya ni Shaun.

Bago sumakay sa eroplano, tinawagan niya si Catherine. “Magpakabait. Kailangan kong pumunta sa isang business trip sa loob ng ilang araw, kaya inumin mo ang iyong gamot at manatili sa bahay nang masunurin.”

Matapos ang ilang segundong katahimikan, nagtanong si Catherine sa mahinang boses, “Maaari mo bang… hayaang mabuhay si Liam?”

Parang may pumutok sa dibdib niya. Kulay abo at malamig ang puso ni Shaun. Lahat ng mga mahal sa buhay sa paligid niya ay hindi naniwala sa kanya, kasama na siya. Sinabi ng lahat na delikado ang Bansa F, ngunit walang pakialam na pupunta siya doon.

“…Sige.”

Tumawa siya at ayaw magpaliwanag. Hindi naman ito mahalaga.

Pagkababa niya, nilingon niya si Hadley. “Dala mo ba yung gamot na iniinom ko?”

Natigilan si Hadley. Pagkatapos, naalala kung paano sinabi ni Chester na maaaring bumalik ang kalagayan ni Shaun, sa wakas ay ibinigay niya sa kanya ang gamot.

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *