Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 336

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 336
Katatapos lang magsalita ni Shaun nang tumunog ang kanyang telepono.

Nang ilabas niya ito para tingnan, nakita ni Catherine ang salitang ‘Lola’ sa screen.

Lumabas si Shaun dala ang phone. “Lola, may nangyari ba?”

“Hindi ba kita matatawagan kung walang nangyari? Ano ang pinagkakaabalahan mo buong araw? Ilang araw ka nang hindi bumabalik sa dating tirahan. Nakabalik na ang iyong ina, kaya maaari kang matulog sa manor sa gabi.”

Napatingin si Shaun sa pinto ng kwarto at tumanggi. “Hindi ako libre.”

“Hindi ka libre para sa meeting ng kumpanya, at hindi ka rin libre nang yayain ka ni Melanie na makipag-date. Ano ba ang ginagawa mo?” Galit na sinabi ng matandang Madam Hill, “Dapat kang bumalik. Ang buong pamilya ay sabay na kakain.”

Ngumisi si Shaun, “Kainan lang ba talaga? O gusto mong pilitin akong ibalik si Liam?”

Napabuntong-hininga ang matandang Madam Hill. “Shaun, nitong mga taon na ito, dahil patuloy kaming nag-pressure ng lolo mo kaya napigilan namin ang nanay mo sa pamamahala sa mga gawain ng kumpanya, na hinahayaan ka ni Liam sa kumpanya. Alam ng lahat na hindi mo talaga kalaban si Liam, at tinutulungan ka naming lahat. Kung i-provoke mo si Lea, gayunpaman, hindi ka magiging ganoon kadali sa hinaharap kapag bumalik siya sa kumpanya.”

“…”

Ngumisi si Shaun. “Sige, hahayaan ko siyang bumalik.”

“Mabuti yan.” Tuwang-tuwa ang matandang Madam Hill. “Kailan ka babalik para kumain kasama ako?”

“Hindi ako libre sa ngayon.”

Nagalit ang matandang Madam Hill. “Hindi ka man lang pumayag na samahan ako sa hapunan. Nakitulog ka ba sa isang babae sa labas? Huwag mong isiping may edad na ako. Balita ko may dinala kang babae sa Oasis International at nagpalipas ng gabi.”

Malamig na tawa ni Shaun. Siguradong si Melanie ang sumingit. Siya lang ang nakakita sa araw na iyon, at alam ng lahat sa paligid niya kung paano itikom ang kanilang mga bibig. “Hindi ba normal na ugali yan ng mga lalaki?”

“Wala ka pa bang Melanie?”

“Hindi ako interesado sa kanya. Binabaan ako ngayon.”

In-end ni Shaun ang tawag.

Kinaumagahan nang bumaba si Catherine, may nakita siyang karagdagang tao sa mansyon. Si Aunty Yasmine iyon, na nakilala niya noon sa Hill Manor.

Magiliw na ngumiti si tita Yasmine. “Inilipat ako ng Eldest Young Master Hill dito mula sa lumang tirahan para alagaan ka.”

“Salamat po, Tita Yasmine.” Medyo awkward at nahihiya si Catherine. Kung tutuusin, alam ni Aunty Yasmine ang kanyang pagkatao at maaaring mababa ang tingin sa kanya sa kanyang puso.

Nabasa ni Aunty Yasmine ang kanyang iniisip at natural na sinabi, “Praktikal kong pinalaki ang Panganay na Young Master Hill. Ako ang taong pinagkakatiwalaan niya sa lumang tirahan, kaya kailangan niyang mag-isip ng mataas at magmalasakit sa iyo nang husto kung hihilingin niya sa akin na alagaan ka.”

Ngumiti ng pilit si Catherine sa sarili. Isa lang siyang nakakahiyang mistress.

Maya-maya, nagpalit ng damit si Shaun at lumabas. Sabay silang umupo para mag-almusal.

Masarap ang almusal ni Aunty Yasmine at nagustuhan ito ni Catherine, ngunit hindi gaanong kumain si Shaun.

Napabuntong-hininga si Aunti Yasmine. “Eldest Young Master Hill, hindi ka makakain ng kaunti buong araw. Dapat kang kumain ng marami, o ang iyong katawan ay bumigay.”

Huminto si Catherine.

Hindi siya kumakain? Malinaw na nakakain siya ng dalawa o tatlong mangkok ng kanin sa bawat pagkain, ngunit tila pumayat siya nang husto pagkatapos bumalik sa Canberra.

“Tita Yasmine, hindi ako nagugutom.”

Katatapos lang magsalita ni Shaun nang mag-ring ulit ang phone niya. Sa pagkakataong ito, sinagot niya ito at biglang nataranta, nagbago ang kanyang ekspresyon. “Okay, babalik ako kaagad sa kumpanya.”

“Tita Yasmine, gawin mo siyang mas masarap na pagkain sa tanghali para masustansya ang kanyang katawan.” Lumapit si Shaun kay Catherine para hawakan ang ulo niya bago tumalikod para umalis.

Hindi alam ni Catherine ang nangyari at nakita na lang niya na nagmamadali siya.

Pagkatapos ng almusal, may lumabas na balita sa kanyang telepono. Ang pangalawang young master ng pamilya Hill ay nakatagpo ng panganib sa Bansa F at kasalukuyang nawawala.

Ang balita tungkol sa pamilya Hill ay palaging pinaka-pinag-uusapan sa bansa.

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *