Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 332

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 332
Pagkatapos magsalita ni Shaun, kinuha niya ang suit jacket niya at naghanda na umalis.

“Sa tingin ko gusto mo lang siyang mamatay doon para walang makakalaban sa iyo para sa Hill Corporation,” sabi ni Lea sa matalim na tono.

Huminto ang mahahabang binti ni Shaun at tahimik niyang sinabi, “Isipin mo kung ano ang gusto mo.”

“Shaun Hill, ang pinakamalaking pagsisisi ko ay ang pagsilang sa iyo. Dapat pinalaglag kita.”

boses ni Lea mula sa likuran.

Dire-diretsong pumasok si Shaun sa elevator.

Pinagmasdan ng mabuti ni Hadley ang kanyang mukha. Siya ay hindi nababagabag at walang ekspresyon ngunit alam ni Hadley na sa kasalukuyan, ito ang kalmado bago ang bagyo.

Nangyayari ito sa tuwing nagkikita sina Shaun at Lea. Siguradong mag-aaway ang dalawa, na para bang natural na magkaaway ang mag-ina.

Napabuntong-hininga si Hadley sa kanyang puso. Masyadong bias ang ginang.

Dinala ng driver ang kotse, at binuksan ni Shaun ang pinto at pumasok bago siya nagmaneho palayo.

Malaki ang Canberra, ngunit parang wala siyang mapupuntahan.

Nagmaneho siya sa New Metropolis Park.

Binuksan niya ang pinto at pumasok. Tahimik ang maluwag na mansyon na wala man lang pigura.

Agad niyang tinawagan si Catherine. Pagkatapos ng ilang ring, nadiskonekta ang tawag at sinubukan niyang muli ng dalawang beses sa parehong avail.

“Napakagaling.” Tumingin si Shaun sa telepono, ang kanyang mga mata ay bumaha ng uhaw sa dugo na liwanag.

Sa hotel.

Binaba ni Catherine ang telepono at biglang kinilig.

Sa kasuklam-suklam na ugali ni Shaun, may gagawin kaya siya mamaya?

Gayunpaman, matapos maghintay ng kalahating araw at hindi nakatanggap ng anumang balita mula sa kanya, sa wakas ay nag-dial siya sa intercom ng hotel upang magpadala ng hapunan.

Alas 7:00 ng gabi habang naghahanda na siya para kumain ng hapunan, biglang tumunog ang doorbell at sinipa ng kung sino.

Lumakad si Shaun ng malapad na hakbang at malakas na sinara ang pinto.

“Ikaw… Paano ka nakapasok?” Nagulat si Catherine.

“Ang kumpanya ko ay namuhunan sa kumpanyang ito.” Inihagis ni Shaun ang key card sa gilid at hakbang-hakbang na lumapit sa kanya. “Akala ko dapat natuto ka kagabi, pero mukhang hindi mo pa natutunan.”

Bumagsak sa kanya ang matangkad nitong anino, at ang guwapo ngunit maitim niyang mukha ay nagparamdam kay Catherine ng takot. “Ako… Gusto kong pumunta, pero ikaw ang nagpadala ng mga larawang iyon kagabi kay Wesley. Masyado kang malayo.”

“Masyado bang malayo ang napuntahan ko?” Ngumiti ng mahina si Shaun. “Sa palagay ko ay napakabait ko sa hindi pagpapadala sa kanya ng mga larawan kung ano ang hitsura mo kagabi.”

“Tumahimik ka!” Namutla si Catherine dahil sa kahihiyan.

“May nasabi ba akong mali? Fiancée ka ni Wesley Lyons, pero hinawakan mo ako nang mahigpit kahapon.” Malupit na salita ang lumabas sa magagandang labi ni Shaun. “I think ipinanganak ka lang na contempt. Hindi mo pa alam ang sarili mong mga limitasyon, gusto mo pang maglagay ng harapan…”

Sampal!

Hindi na nakatiis na pakinggan siya ni Catherine at sinampal ang gwapo nitong mukha.

Umiiyak siya sa galit. Puno ng poot at hinanakit ang mapupulang mata nito habang nakatingin sa kanya.

Ito ay ang parehong hitsura na ibinigay sa kanya ni Lea Hill noong hapon.

Naramdaman na lang ni Shaun na parang sinaksak ang dibdib niya.

“Naglakas-loob ka bang saktan ako?”

Ang singkit niyang mga mata ay tila pag-aari ng demonyo.

Walang malay si Catherine na umatras ng dalawang hakbang at bumulong, “Shaun Hill, hindi mo ito magagawa sa akin.”

“Catherine Jones, hindi na ako magpapakita sa iyo ng kahit katiting na onsa ng awa.”

Makalipas ang maraming taon, nang maalala ni Catherine ang gabing ito, isang salita lang ang magagamit niya para ilarawan ito: nakakakilabot.

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *