Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 331

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 331
Tumingin si Wesley sa papaalis niyang pigura na may matinding lamig sa mga mata.

Mariin niyang ikinuyom ang kanyang mga kamao.

Pinipigilan niya ang kanyang galit hanggang sa bumalik siya sa kumpanya, kung saan sa wakas ay hindi niya maiwasang basagin ang lahat sa opisina.

Biglang tumunog ang phone niya.

Ito ay isang hindi pamilyar na numero. Iritadong hinawakan niya ito at inilagay sa tenga niya. Mahinang tawa ng isang lalaki ang narinig. “Sobrang sakit malaman na ang nobya mo ay nakipagtalik sa ibang lalaki.”

“Sino ka?” Nanginginig ang mga estudyante ni Wesley. Ito ay isang hindi pamilyar na boses.

“Alam ko rin na hindi ka nawalan ng kidney. Sinadya mong pekein ang isang pinsala para linlangin si Catherine Jones, at matagal mo nang alam ang kanyang kasaysayan, kaya naisip mo na magagamit mo ang pamilyang Yule para umunlad…”

“Tumahimik ka!” Hindi napigilan ni Wesley ang kanyang dagundong habang ang lamig ay bumaba sa kanyang gulugod. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niyang nalantad siya nang husto. Sobrang nakakatakot ang pakiramdam na iyon.

“Ako ay isang tao na makakatulong sa iyo na makaganti,” sabi ng mahinang boses, “Maaari din akong tumulong na gawing nangungunang negosyo sa bansa ang Golden Corporation. Matutulungan kitang bawiin ang babaeng gusto mo basta makinig ka sa akin sa hinaharap.”

“Anong gusto mo?” Hindi maintindihan ni Wesley.

“Hindi mo na kailangang malaman iyon.”

Nag-alinlangan lang si Wesley ng ilang segundo bago tumango. “Fine, pumayag ako.”

Gusto niyang maging nangungunang aso at hayaan si Shaun Hill na dumaan sa parehong kahihiyan na pinagdaanan niya ngayon.

Mula sa repleksyon sa screen ng telepono, ang maamo at matikas niyang mukha ay unti-unting naging kahindik-hindik at baluktot.

5:00 pm

Isang senior executive ang nakaupo sa opisina na nag-aalala kay Shaun tungkol sa isang sitwasyon sa overseas branch.

Kumatok si Hadley sa pinto at pumasok, banayad ang kanyang ekspresyon. “Eldest Young Master Hill, bumalik na ang deputy chairman at gusto mo siyang makita.”

Deputy Chairman? Lea Hill?

Napatalon sa takot ang senior executive. Buong taon na sinamahan ni Lea Hill ang kanyang asawa sa ibang bansa, kaya halos nakalimutan ng lahat na siya ang deputy chairman ng Hill Corporation. Pero, bakit bigla siyang bumalik? Dahil ba kay Liam?

Palihim na pinagmamasdan ng senior executive ang ekspresyon ni Shaun ngunit nakita lamang nito ang walang pakialam na mukha nito. “Sabihin mo sa kanya na abala ako at wala akong oras.”

“…”

Hindi na nangahas ang senior executive na pigilin pa ang oras ni Shaun at nagmamadaling humanap ng dahilan para umalis.

Bumangon si Shaun at naghanda na umalis ng opisina nang may pumasok na babaeng may bastos na ugali mula sa labas.

“Kung wala kang oras na makipagkita sa akin, paano na lang kung pupunta ako sa iyo, Chairman Hill?”

Ang matatalim na mata ni Lea ay nagbuga ng galit. “Nakikita kong tumigas na ang iyong mga pakpak kaya hindi mo na isinasaalang-alang ang aking mga salita. Nanay mo pa rin ako.”

“Ina?” Napawi ang labi ni Shaun sa kabalintunaan sa sinabi. “Kung gayon, pinakamamahal na ina, ano ang ginagawa mo dito sa halip na samahan ang iyong asawang musikero?”

“Alam na alam mo kung bakit.” naiinip na tono ni Lea. “Ilipat mo agad si Liam. Ang bansa F ay hindi mapayapa ngayon. Sinusubukan mo bang patayin siya?”

“Mayroong bilyun-bilyong tao na naninirahan sa Bansa F. Mahusay silang lahat, kaya bakit siya dapat maging mapagmataas?” Sumandal si Shaun sa leather seat at nagcross arms. “Nagkaroon ng salot at digmaang sibil nang magpunta ako sa Africa upang pag-usapan ang tungkol sa isang proyekto, ngunit hindi ko nakita na nag-aalala ka tungkol sa akin.”

Napatingin si Lea sa mukha na medyo kamukha ni Brennan Lowe, at naging malamig ang ugali niya. “Parehas ka ba sa kanya? Isa kang ipis na hindi mamamatay kahit patayin, tulad ng tatay mo.”

“Ganoon ba?” Itinagilid ni Shaun ang kanyang ulo, at lalong lumalim ang ngiti sa kanyang manipis na labi. “Mabuti yan. Hindi mo ba gusto na makipagkumpitensya siya sa akin para sa Hill Corporation? Hayaan mo lang siyang magkaroon ng karanasan habang nandoon siya.”

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *