Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 330

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 330
Naisip ni Catherine ang lahat sa loob ng ilang segundo.

Si Shaun ang kumuha ng litrato at sadyang nagpadala kay Wesley.

Dahil dito, walang paraan na maitago niya ang nangyari.

“Bilisan mo at ipadala si Pangulong Lyons sa ospital,” agad niyang sinabi sa tsuper.

Pagdating nila sa ospital, mabilis na nagpa-medical examination ang doktor at nilagyan ng nasal cannula si Wesley.

“Girlfriend mo siya diba? Ipapaalala ko sa iyo na natitira na lang sa kanya ang isang kidney. Subukang huwag ilantad siya sa provocation at stress. Kailangan din niyang kumain ng masustansyang diyeta para mas mahaba pa ang buhay niya,” paalala ng doktor, “Sa ngayon lang natin siya mahahayaan. Hindi talaga nito malulutas ang pangunahing problema.”

“Salamat sa iyo doktor.” Ipinahayag ni Catherine ang kanyang pasasalamat sa doktor bago siya pinaalis.

Sa ward, patuloy na umuubo si Wesley habang tinatakpan ang kanyang dibdib. Nagsalin si Catherine ng isang baso ng maligamgam na tubig at inilapit ito sa kanyang bibig.

Natigilan siya saglit bago niya hinawakan ang baso. Isang masalimuot na tingin ang ipinukol nito sa kanya na puno ng sakit. “Pinilit ka ba niya?”

“Sorry.” Hiyang-hiya si Catherine na tumingin sa mga mata ni Wesley. “Kung nagpatuloy ka sa pagkakakulong ng ilang araw, masama ang pakiramdam mo at hindi na rin makakaligtas ang kumpanya mo.”

Biglang nabasag ni Wesley ang baso ng tubig sa sahig. Bakas sa kanyang gwapong mukha ang galit. “Shaun ay lumampas na sa kanyang kapangyarihan.”

Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Catherine si Wesley na puno ng galit. Pagtingin sa nabasag na salamin, she was at her wits’ end. “Huwag mong gawin ito. Sinabi ng doktor na hindi ka dapat makaramdam ng pagkabalisa.”

Hinawakan ni Wesley ang kamay niya. Matapos huminga ng malalim, dahan-dahan siyang kumalma. “Alam kong ginawa mo iyon para sa kapakanan ko. Wala akong kwenta. Hindi kita masisisi.”

Hinawakan niya ito ng mahigpit kaya nasaktan siya nito.

Alam ni Catherine na ang kanyang mga salita ay hindi tumutugma sa kanyang iniisip. Imposibleng tanggapin ito ng kahit sinong lalaki na nasa posisyon niya.

“Okay lang, Wesley.” Pilit siyang ngumiti. “Mura ako. Hindi ako qualify na makasama ka. Isa pa, patuloy na sinusubukan ni Shaun na sugpuin ka kapag nasa isang relasyon tayo. Kaya mo bang makitang nasisira ang Golden Corporation dahil sayo? Isipin mo ang iyong mga magulang. Kung isasaalang-alang ang kanilang katandaan, ang gusto lang nila ay mamuhay nang payapa.”

“Sa lahat ng sinabi mo, naisip mo talagang makipagbalikan kay Shaun, di ba?” Biglang tumingala si Wesley at tinitigan siya. Ang maamo at matikas niyang mukha ngayon ay sobrang mabangis. “Wala kang tigil sa pag-iisip tungkol sa kanya. Sa puntong ito, siya lang ang may kakayahang ibalik ka sa pamilya ng Yule at paalisin sina Nicola at Melanie.

Nagulat si Catherine, nakaramdam ng pagkadismaya sa kaibuturan. Kung gusto niyang makasama muli si Shaun, hindi na siya maghihintay hanggang sa sandaling ito. “Kaya ganito mo ako nakita sa lahat ng ito…”

“… Sorry.” Tila natamaan ng kung ano, pinulupot ni Wesley ang kanyang mga kamay sa kanyang ulo sa isang nakakahiyang paraan. “Cathy, huwag mo akong iwan ha? Kung hindi mo ako inalok noon ng pag-asa, hindi sana ako madidismaya ngayon.”

Sa pagtingin sa kung gaano marupok si Wesley, si Catherine ay nakaramdam ng labis na pagkakasala. Dahil alam na alam niya ang kalupitan ni Shaun, wala siyang ibang magagawa kundi sabihin nang tahasan, “Kung patuloy kitang makakasama, ako ang maglalagay sa iyo sa impiyerno. Makakahanap ka ng babaeng mas magaling sa akin sa hinaharap.”

“Huwag mo akong itulak nang nagmamadali. Hayaan mong panahon ang magdedesisyon sa relasyon natin, okay?” Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mukha ni Wesley.

“…”

Sa hitsura ng mga bagay, maaari lamang piliin ni Catherine na manahimik.

Matapos gawin ni Wesley ang IV infusion, hiniling niya sa tsuper na pabalikin siya sa kanyang villa.

“Saan ka pupunta?” Hinawakan ni Wesley ang kamay niya, ayaw siyang bitawan ng ganoon lang.

Muli, ang tanong niya ay sinalubong ng katahimikan.

“Magkikita ba kayo ni Shaun?” Hinigpitan ni Wesley ang kanyang kapit nang hindi mapigilan.

Napabuntong-hininga siya sa sakit, pakiramdam na wala siyang magawa. “Wesley, humayo ka at harapin mo ang mga usapin ng kumpanya mo. Mag-uusap tayo mamaya.”

kumpanya…

Tinitigan ni Wesley si Catherine sa paghihirap ng sampung segundo bago ito dahan-dahang bumitaw sa pagkakahawak.

“Mag-ingat ka…” Nakagat ni Catherine ang kanyang dila nang payuhan siya nito. Pagkatapos, tumalikod siya at umalis.

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *