Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 33

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 33
Sa sandaling iyon, tumunog ang telepono ni Janet. May tumawag sa kanya at nagsabing, “Miss Campbell, si Zayn ay inaresto ng pulis.”

“Maghanap ng paraan para piyansahan siya.”

“Well… Natatakot ako na hindi iyon posible. Hinila ni Young Master Harrison ang ilang mga string at hiniling sa amin na ilagay si Zayn sa bilangguan magpakailanman. Hindi namin kayang i-provoke ang pamilya Harrison.”

Nadurog ang puso ni Janet. “Subukan mong sabihin kay Zayn na itikom ang kanyang bibig para sa kapakanan ng kanyang pamilya.”

“Sige.”

Nasa ospital.

Nagising si Catherine dahil sa sakit ng mukha niya.

Iminulat niya ang kanyang mga mata, at nakita niya ang kanyang sarili sa ospital. Iniisip niya kung sino ang nagpadala sa kanya dito.

Habang tulala siya, sumagi sa isip niya ang gwapong mukha ni Shaun.

“Gising ka na,” wika ng lalaki sa tabi niya.

Nang lumingon siya, nakita niya si Shaun na bumangon mula sa sofa na may masamang tingin. “Bilang may asawa, mag-isa kang pumunta sa pub para uminom. Catherine, wala kang utak.”

Noong una, medyo na-touch siya. Bago pa man siya makapagsalita ay parang binuhusan siya ng isang balde ng malamig na tubig. Nakaramdam siya ng matinding hiya.

“Tama ka. Muntik ko nang makalimutan na may asawa na pala ako.”

Bakas sa mga mata ni Shaun ang galit. Noon, siya ang umamin sa kanya nang kusa at patuloy na nanggugulo sa kanya. Ngayon, nakalimutan na raw niya na may asawa na siya. Gusto lang niyang tanggihan ang lahat.

“Hindi mo pa rin natutunan ang iyong pagkakamali. Kung hindi lang ako nakarating sa tamang panahon, tuluyan ka nang napahamak. Pinapahalagahan ko ang aking dignidad kahit na wala ka.”

“Huwag kang mag-alala. Walang nakakaalam na kasal na ako sayo.”

Labis na nadismaya si Catherine. Nang magpakita siya sa huling minuto, una niyang nakita ang isang sinag ng pag-asa, iniisip na nagmamalasakit siya sa kanya. Ang kanyang dignidad lang pala ang kanyang iniintindi.

Nasaktan si Shaun sa kanyang inasta. “Well, parang sobra-sobra ang kilos ko. Hindi dapat kita niligtas, tama ba?”

Dahil sa pagod, hindi na naramdaman ni Catherine na makipagtalo pa sa kanya.

Ibinaba niya ang kanyang tingin nang tahimik. Hawak-hawak ang kumot, hinila niya ito palapit sa kanyang katawan at yumakap dito na parang walang magawang pugo.

Sa pagtingin sa kanyang sugatang mukha, hindi mapakali si Shaun.

Hindi siya sigurado kung ano ang mali sa kanyang sarili. Noong walang malay si Catherine kanina, parang gusto niyang patayin si Zayn. Ngayong gising na siya, hindi niya maiwasang puntiryahin siya dahil sa hindi niya pagprotekta sa sarili.

Seeing her not uttering a word at that point made Shaun sullen.

The ward remained silent for a while before Chase dashed in. “Zayn has confessed everything… Eh, what happened to the both of you?”

One was sitting on the sofa quietly, while the other was snuggling under the blanket. The atmosphere was bizarre.

“What did he say?” Shaun asked icily.

“He claims that he’s Sister-in-law’s high school friend. He had fallen for Sister-in-law since then, but she wasn’t interested in him because of his ugliness and poor background. As such, he began to hold a grudge against her. Then, he happened to see Sister-in-law drinking alone in the pub. He also heard that she has been kicked out of the Jones family’s house and that she has no one to rely on, so he made her unconscious to ruin her…”

Shaun frowned, then turned his gaze to Catherine. “Is that true?”

Tumango si Catherine na may maputlang mukha. “Masama ang reputasyon niya mula pa noong mga araw namin sa pag-aaral dahil palagi siyang nakikipagkulitan sa mga babae sa aming klase at madalas pa ngang sumilip sa banyo ng mga babae. Naiinis ako sa ganitong klaseng tao. Wala itong kinalaman sa kanyang pera o hitsura. Hindi ko alam na ang mga bagay-bagay ay naging sobrang baluktot sa kanya sa kaibuturan.”

Napabuntong-hininga si Chase. “Ganito ang nangyayari kapag hindi pinalad. Madali kang makakilala ng baliw. Huwag kang mag-alala, mananatili siya sa kulungan magpakailanman.”

Ginalaw-galaw ni Catherine ang kanyang tuyong labi ngunit hindi ito umimik.

Napatingin si Shaun sa kanya at sinabing, “Sa live na video, maraming tao ang nanonood nito. Nakikita ba ang mukha niya?”

Nahihiyang tumango si Chase. “Gayunpaman, anuman ang dapat alisin sa video ay inalis na. Ang video ay hindi ipapakalat online, ngunit… napakaraming tao mula sa industriya ng entertainment ng Melbourne ang nanonood nito noong panahong iyon. Marami na sigurong nakakaalam nito.”

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published.