Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 329

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 329
“Oo, isa akong demonyo. Ngayon, binibigyan kita ng huling pagkakataon. Kayo na ang magdedesisyon,” pang-iinis ni Shaun. Tumalikod siya at tinungo ang pinto.

Pilit na ngumiti si Catherine. Talagang ayaw niyang hayaan itong magkaroon ng sariling paraan.

Kung ikukumpara sa taong grasa na maaaring maging tatay na niya base sa edad nito, mas gugustuhin niyang matulog kasama si Shaun.

“…Ako…Ayoko siyang samahan.” Sinundan ni Catherine si Shaun at walang kahihiyang pinulupot ang mga braso sa baywang nito.

Walang pag-aalinlangang tumingin sa likod si Shaun at sinulyapan siya. Hinila niya ang mga braso nito at nag-utos, “Halika sa Oasis International kasama ako.”

Tahimik na sumunod sa kanya si Catherine.

Nang makapasok si Shaun sa kwarto, umupo siya sa kama. Ang mga ilaw sa itaas niya ay na-highlight ang kanyang perpektong katangian.

“Bakit? Inaasahan mo ba na tuturuan kita kung ano ang gagawin?” Nagtaas siya ng kilay at nag-evil smile.

Lumapit sa kanya si Catherine na namumula ang mukha. Nanginginig, hinalikan niya ito sa labi.

Pagkatapos niyang makatulog sa kalagitnaan ng gabi, kinuha ni Shaun ang kanyang telepono at kinuhanan siya ng litrato. Ipinadala niya ito kay Wesley.

Kinabukasan.

Nagising si Catherine at nakita niya si Shaun na nakaupo sa tabi niya habang naninigarilyo. Tamad siyang nagbihis ng pajama.

Sa pag-iisip ng nangyari kagabi, medyo hindi siya mapalagay.

Sa sandaling ginalaw niya ang kanyang katawan, lumingon si Shaun at tinitigan siya.

Nagtama ang kanilang mga mata. Ibinaba ni Shaun ang sigarilyo at yumuko para hawakan ang mahaba at itim niyang buhok. “Nahihiya ka rin ba kapag kasama mo si Wesley?”

“…”

Nawalan ng kulay ang mukha niya sa isang iglap.

Inangat ni Catherine ang ulo niya at tinitigan siya. Namumuo ang galit sa kanyang ulo nang mga sandaling iyon. “Hindi pa namin ginawa ni Wesley!”

Nagtaas ng kilay si Shaun. “Talaga? Hindi ako bibili.”

Nang matapos siyang magsalita ay tumayo siya at naglakad papunta sa changing room.

How Catherine wished she could use the unan to break his head. Ab*stard siya!

Makalipas ang limang minuto, lumabas si Shaun na mukhang presentable na parang isang matikas na ginoo. Iniwan nito si Catherine na napabuntong-hininga at iniisip kung ilusyon lang ba ang nakita niya kagabi.

“Nasaan ang almusal ko? Humayo ka at ihanda mo ito,” utos niya sa paraang makasarili.

Nanatiling tahimik si Catherine. “Hindi ba dapat pumayag ka munang bitawan si Wesley? I’m guessing you’re a man of your word and not break your promise, right?”

Ibinuka ni Shaun ang kanyang bibig sa isang mapait na ngiti. “Mahal mo talaga si Wesley, ha? Kaya mo talagang isakripisyo ang iyong katawan para sa kanya.”

“Kahit ano.” Tinatamad na magpaliwanag pa si Catherine dahil hindi naman siya makapaniwala sa sinabi nito.

Ang kanyang kawalang-interes ay sumira sa masayang mood na mayroon si Shaun mula kagabi. Sinipa niya ang pinto ng kwarto at walang pakialam na sinabi, “Huwag kang mag-alala, gagawin ko ang pangako ko, pero bawal ka nang makipagkita sa kanya. Kailangan mong manatiling masunurin at maging aking babae mula ngayon, o siya ay maiiwan na mataas at tuyo sa susunod.”

With that, bumaba na siya.

Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mukha ni Catherine. Kahit hindi niya ito babala, mahihiya siyang makasama muli si Wesley.

Hindi na siya umaasa sa magiging partner niya.

Pagkatapos maghilamos ay kinaladkad ni Catherine ang masakit na katawan pababa ng hagdan.

Naglakad siya papuntang kusina. Nang buksan niya ang refrigerator, nawalan siya ng masabi. “Walang ibang nasa loob maliban sa mga itlog. Ano ang inaasahan mong ihahanda ko para sa almusal?”

“Kung gayon, kakain ako ng itlog.” Nagugutom na si Shaun kahit kadalasan ay mahina ang gana.

Natahimik si Catherine ng ilang minuto. Pagkatapos ay naghanda siya ng dalawang pritong itlog at apat na nilagang itlog.

Habang kumakain ng mga itlog, iniisip ni Shaun kung paano niya ito ginawa. Kahit ang nilagang itlog ay masarap.

Matapos tapusin ang mga itlog, hindi siya nakakuha ng sapat na mga ito. Pagkatapos ay sinabi niya, “Kakaunti lang ang inihanda mong itlog. Hindi ito sapat para sa akin.”

Hindi nakaimik si Catherine.

Siguradong baliw siya. Sino ang magkakaroon ng napakaraming itlog sa umaga? Ang sobrang pagkain ng mga itlog ay makatutulong sa mataas na kolesterol.

“Sige. Maghahanda pa ako ng mas masarap na pagkain bukas.”

Tumayo si Shaun at inihagis ang isang itim na card sa mesa. “Lumipat ka sa bagong block mamayang hapon. May apartment ako doon. Alam ni Melanie at ng aking lola ang tungkol sa lugar na ito, kaya hindi magiging komportable na manatili ka rito.”

Pagtingin sa card, pilit na ngumiti si Catherine. Siya na ba ang secret lover niya ngayon? Tinuya niya, “Napakalaking pagpapala na mapalibutan ng mga kababaihan, Young Master Hill.”

“Huwag mo akong sisihin. I gave you the option to get pregnant with my child and I would’ve abandon Melanie. Ikaw ang tumalikod. Well, wala kang pagkakataon ngayon.” Kinuha ni Shaun ang coat niya at umalis nang hindi lumilingon.

Naupo si Catherine sa upuan ng kalahating oras bago siya tumayo at nagmaneho papuntang police station. Habang papunta siya doon, bumili siya ng contraceptive pill at nilunok niya ito.

Naging maayos ang lahat sa pagkakataong ito. Halos sampung minuto lang ang ginugol ng abogado para piyansahan si Wesley.

Hindi nasaktan si Wesley. Mukha lang siyang haggard dahil hindi siya nakakapagpahinga sa loob dahil sa sobrang pag-aalala.

“Pasensya na, Cathy. Pinag-alala kita sa akin.” Lumapit si Wesley sa kanya at niyakap siya ng mahigpit.

“Masaya ako na ayos ka lang.” Nanatiling tahimik si Catherine habang nakakaramdam ng pait sa kaibuturan. Wala talaga siyang ideya kung paano sisimulan ang pakikipaghiwalay sa kanya.

“Cathy, huwag mo akong iwan ha?” Biglang sabi ni Wesley sa tabi ng tenga niya.

Bahagyang sumakit ang lalamunan ni Catherine. Sa kanyang katalinuhan, talagang naisip ni Wesley na ang insidente ay may kinalaman kay Shaun.

“Umuwi na tayo.” Hinawakan ni Wesley ang kamay niya habang naglalakad palabas.

“Ginoo. Lyons, nakalimutan mong kunin ang mga personal mong gamit.” Hinabol siya ng isang pulis para ibalik ang mga gamit niya.

Kasama sa mga bagay na iyon ang kanyang telepono, wallet, at relo.

Pagkasakay sa sasakyan, binuksan ni Wesley ang kanyang telepono. Maraming notification ng mga mensahe at hindi nasagot na tawag ang lumabas.

Isa-isa niyang dinaanan ang mga ito. Sa sandaling tumingin siya sa isang partikular na larawan, naging puti ang kanyang mukha.

Napatakip sa dibdib, bigla siyang napayuko sa sakit. Nahulog din ang telepono mula sa kanyang palad.

“Ano bang problema mo, Wesley?” Nagulat si Catherine. Mabilis niya itong itinayo, only to realized na nanginginig ang mga paa nito. Para siyang hihimatayin.

She clutched his hands, wondering why he was in this state after he looked at his phone.

Bigla niyang ibinaling ang tingin sa lupa, para lang makita ang larawan sa screen. Sa larawan, nakita siyang mahimbing na natutulog sa mga bisig ni Shaun. Nakapikit ang kanyang mga mata, at ang namumula niyang mukha ay tila sinasabi ang lahat.

Ang mas ikinagalit niya ay ang petsa ng pagkuha ng larawan ay naka-display sa ibaba. Ang timestamp ay 3:00 am mismo sa araw na ito.

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published.