Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 328

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 328
Si Shaun, na nakaupo sa tapat ni Catherine, ay hindi malay na pinikit ang kanyang mga mata. Halos madurog niya ang baso ng alak sa kanyang kamay dahil sa sobrang pagkuyom niya.

Damn. Sinadya niya noong una ay turuan lang siya ng leksyon at takutin siya. Nang makita niyang hinawakan siya ni Pangulong Warner, parang gusto niyang putulin ang kanyang mga kamay.

Gayunpaman, hindi ngayon ang oras para lumipad si Shaun sa galit. Sa sobrang pagpapalayaw kay Catherine, binalak niya itong bigyan ng leksyon. Hindi niya siya ililigtas hangga’t hindi siya napunta sa isang desperado na sitwasyon upang matutunan niya ang kanyang leksyon at magpasakop sa kanya.

“Masaya na nagustuhan mo,” walang pakialam na sagot ni Shaun. “Mag-toast kasama si President Warner.”

Sa kanyang kawalan ng pag-asa, hindi niya maramdaman ang galit o lungkot sa mga mata nito.

Sa hitsura ng mga bagay, hindi siya makakatakas sa sitwasyon ngayong gabi.

“President Warner, hayaan mo akong mag-propose ng toast sa iyo…”

“Walang saysay na gawin ito. Mas mabuting tapusin mo kaagad ang buong bote na ito,” sabi ni President Warner sabay tawa.

Walang ganang inubos ni Catherine ang buong bote. Sa katunayan, mataas ang tolerance niya sa alkohol. Gayunpaman, hindi nagtagal ay nahilo siya, marahil ay may iniisip siya nang gabing iyon.

Akala niya ay magtatagal ang hapunan. Nakapagtataka, bumangon si Shaun at isinuot ang kanyang suit noong alas-8:00 pa lang ng gabi ay pinulupot niya ang kanyang manipis at malamig na labi. “Sana maging masaya ka ngayong gabi, President Warner.”

With that, umalis siya ng hindi lumilingon.

Pinagmasdan ni Catherine ang kanyang likod na nawala sa paningin sa elevator. Ni minsan ay hindi niya iniling ang ulo.

Sa sandaling iyon, sa wakas ay naunawaan niya ang pakiramdam ng dalamhati at kung ano ang pakiramdam na nasa isang bangin.

Kahit na ang pinakamaliit na pagmamahal na mayroon siya para sa kanya ay nawala na sa hangin.

“Tara na at mag one-night stand tayo.” Niyakap ni Pangulong Warner si Catherine na para bang isang papet na walang kaluluwa.

Hindi rin siya sigurado kung paano siya nakaakyat sa itaas. Pagpasok niya sa silid, pinagmasdan niya ang mataba at sabik na mukha ni Pangulong Warner. Pinilit niyang tanggapin siya, ngunit napuno siya ng pagkasuklam. “Maghintay, Pangulong Warner. Maligo muna ako.”

“Napakabango mo. Hindi na kailangang maligo,” nakangiting sagot ni Pangulong Warner.

“Gusto kong gawing mas malinis ang aking sarili at mag-alok sa iyo ng isang magandang gabi, Pangulong Warner,” hindi sinasadyang sabi ni Catherine.

“Tsk, ang sweet mo naman magsalita. Sige, hihintayin kita.” Kinurot ni President Warner ang kanyang mukha.

Pagkatapos maglakad sa banyo, si Catherine ay dumausdos pababa ng pinto na parang ibong nabali ang mga pakpak nito. Walang tigil ang pag-agos ng luha sa kanyang mukha.

Siya ay nahulog sa lubos na pagkabigo at pagkabalisa.

Noong una, binalak niya itong ituring na parang nakagat ng aso.

Sa sinabi niya, bakit siya nahirapan?

Nabigo siyang gawin ito. Nasa bingit na siya ng pagbagsak dahil hindi niya kayang tanggapin ang sarili.

Pagod na pagod siya, pagod na pagod. Gusto niyang bumalik sa Melbourne nang husto. Na-miss niya ang kanyang lola.

Wala siyang ganang lumabas ng banyo. Gayunpaman, walang babalikan, dahil nasa dead end na siya.

Hinayaan niyang dumaloy ang tubig mula sa showerhead sa kanyang katawan. Sa kanyang pagkamangha, hindi siya hinihimok ni Pangulong Warner na tapusin ang kanyang pagligo.

Kinuha niya ang sarili niyang matamis na oras sa paglabas ng banyo at ginawa lamang ito makalipas ang 50 minuto.

Laking gulat niya nang madiskubre na napagkamalan ni Pangulong Warner ang unan sa kama para sa kanya. Ang makitang mataba nitong katawan ay agad na naisuka niya ang lahat ng alak na natamo niya nang gabing iyon.

“Nakakadiri, ha?” Biglang umalingawngaw mula sa balkonahe ang malalim at walang pakialam na boses ng isang lalaki.

Ibinaling niya ang kanyang ulo, at natuklasan niya si Shaun na nakatayo sa balkonahe. Ang kanyang matangkad na pigura, na kahawig ng isang patayong puno ng pino, ay kalahating nakikita sa dilim. Ang maitim niyang mga mata ay parang isang bangin.

Dahan-dahang lumapit sa kanya ang lalaki. Tinitigan niya ang magulo at mahabang buhok nito sa balikat na kaka-blow-dry lang. Napakaputla ng mukha niya na nawalan ng kulay. Tila, ang kanyang mga mata ay nagpapahiwatig na siya ay dumanas ng hindi mabilang na mga pakikibaka at sakit at ngayon ay hinihimok sa kawalan ng pag-asa.

Sa ganoong anyo, mas lalo siyang gumanda.

“Shaun, anong balak mong gawin?” Halos mabaliw si Catherine bilang resulta ng pagpapahirap niya sa buong gabi. Inamin niya na nagawa niyang pagsisihan ang pagtanggi sa kanya noon. Naranasan din niya ang kanyang karanasan ng isang walang uliran na pakiramdam ng takot.

“Catherine, gusto kong maunawaan mo na karangalan mo na ako ay nagpapakita ng interes sa iyo. Huwag ka nang magpasalamat,” walang pakialam na babala ni Shaun.

Natigilan si Catherine at umungal, “Sa totoo lang isa kang demonyo, Shaun!”

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published.