Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 327

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 327
“Shaun, gusto kong makipag-usap sa iyo.” Nakatuon ang maitim na mata ni Catherine kay Shaun na ang mga kamay ay nakasuksok sa kanyang mga bulsa. Tinitigan niya si Catherine nang walang pag-aalinlangan sa kanyang namumukod-tanging katangian na para bang isa itong estranghero.

Kahit na hindi pa nakikita ng bodyguard si Catherine, direktang nilapitan niya ito at marahas na itinulak sa lupa habang sinusubukan nitong makuha ang atensyon ni Elder Young Master Hill.

Sa isang mabato na ekspresyon, itinaas ni Shaun ang kanyang mahahabang binti at umakyat sa itaas.

Pinipigilan ang sakit, tumayo si Catherine at sinundan siya. “Shaun, papayag ako sa lahat ng hinihiling mo noon basta’t itigil mo na ang pagpapahirap kay Wesley at sa kanyang kumpanya.”

Tumigil ang matangkad niyang pigura. Sa wakas ay lumingon si Shaun at tumingin sa kanya. Ibinaba niya ang kanyang bibig sa isang hindi mahahalatang malamig na ngiti. “Hindi ko alam kung ano ang mga hinihiling ko bago ito.”

Natulala si Catherine. Ilang sandali pa ay namutla ang mukha niya.

Hindi niya maaaring sabihin sa labas ang kanyang pagsang-ayon na matulog sa kanya. Isinantabi ang katotohanang sila ay kasalukuyang nasa ilalim ng tingin ng publiko, hindi niya gagawin iyon kung silang dalawa lang ang nasa paligid.

Matapos itong pag-isipan, napagtanto niya na tila wala siyang hinihingi noong gabing iyon. Binigyan lang niya ito ng mga pagpipilian.

Nakagat niya ang labi niya at bumaba ang mga mata. Ang kanyang mababa at paos na boses ay parang katamtaman. “Elder Young Master Hill, immature ako noon. Ikaw ay isang magnanimous na tao, kaya mangyaring huwag kang mabitin dito.”

“So…?” Tumalikod si Shaun at umabante ng dalawang hakbang. Huminto siya sa harap niya, ang mga mata nito ay nagpapahayag ng panunuya. “Sa tingin mo ba magiging okay ang lahat kung makitulog ako sa iyo dahil naipahayag mo ang iyong pagsisisi at pagkakasala?”

Kasunod ng kanyang prangka, namula ang mukha ni Catherine sa kahihiyan, at siya ay naluluha.

“Tsk. Ang ganda mo kapag naluluha ka. Napukaw nito ang aking pakikiramay.” Marahang hinawakan ni Shaun ang kanyang baba. “Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Sumama ka sa akin.”

Nang matapos siyang magsalita ay pumasok na siya sa clubhouse.

Bagama’t hindi alam ang plano ni Shaun, sinundan siya ni Catherine sa clubhouse dahil alam niyang ito lang ang pagkakataon para iligtas si Wesley. Saka siya sumakay ng elevator.

Pagbukas ng pinto ng private room ay nakitang nakaupo sa loob ang lima hanggang anim na lalaki. May matambok, may payat, at may matanda na.

Nang mapansin ng mga lalaki ang pagdating ni Shaun, agad silang tumayo at hinarap siya.

“Elder Young Master Hill, sa wakas nandito ka na.” Hindi napigilan ng isang lalaking may tiyan na tumingin kay Catherine nang matamaan siya ng mga mata nito. “Elder Young Master Hill, nagdala ka pa ng napakagandang kagandahan. Pinagseselosan mo kami.”

“President Gorman, hindi mo kailangang magselos. Sa totoo lang, sinadya kong makuha ang kagandahang ito para sa iyo.” Ngumiti ng mahina si Shaun. Gayunpaman, ang pahayag ay dumating bilang isang suntok kay Catherine.

Hindi makapaniwalang tinitigan niya ang makisig at matikas na lalaki na masayang nakikipag-chat. Paano niya nagagawang tratuhin siya ng ganito?

“Talaga?” Si Pangulong Warner ay puno ng kagalakan.

“Oo. Salamat sa iyo, ang proyekto sa New Zealand ay maaaring umunlad nang napakabilis. Sa pagbisita mo sa Canberra sa pagkakataong ito, tiyak na isang espesyal na okasyon ito. Talagang kailangan kong magpasalamat sa iyo.”

Walang pakialam na iminuwestra ni Shaun si Catherine gamit ang kanyang mga mata. “Pumunta ka at samahan si President Warner ngayon.”

“Ikaw…” Namutla at nanginginig ang manipis na labi ni Catherine. Maliwanag, hindi pa rin niya nagawang magbitiw sa kanyang sarili sa sitwasyon.

Lumapit si Shaun sa kanya at sinabi sa tabi ng kanyang tainga sa malademonyong tono, “Maligaw ka kung hindi mo ito matatanggap.”

“…”

With that, umupo siya sa seat of honor. Pagtingin sa kanyang matangkad na pigura, naramdaman ni Catherine na parang may butas sa kanyang dibdib at tumutulo ito ng dugo.

Sa kanyang pagpunta dito, siya ay nasa ilalim ng impresyon na siya ay nagmamalasakit sa kanya anuman ang kanyang pag-uugali. Akala niya ay pilit lang siyang pilit na makasama muli.

Kung isasaalang-alang ang lahat ng nangyayari sa sandaling ito, siya ay ganap na malinaw ang ulo ngayon.

Kung totoong mahal niya ito, hindi niya ito sisirain at itutulak sa bangin.

Sa puntong iyon, naramdaman niya ang matinding pagnanasa na tumakas hanggang sa makakaya niya mula sa lalaki.

Sa sinabi niya, ano ang mangyayari kay Wesley kung aalis siya?

Tuluyan na ba siyang makulong?

Maaabala talaga siya ng konsensya niya kung aalis siya ngayon.

“Kumusta, Pangulong Warner.” Pinilit niyang magbigay ng nakakatakot na ngiti at umupo sa tabi ni Pangulong Warner.

“Haha, salamat, Elder Young Master Hill.” Agad na niyakap ni Pangulong Warner si Catherine.

Sa sandaling nasinghot ni Catherine ang malakas na amoy ng alak at sigarilyo sa kanya, halos masuka siya. Gayunpaman, wala siyang pagpipilian kundi ang ngumiti at tiisin ito habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin.

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published.