Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 326

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 326
“Ako…”

Sa mismong sandaling iyon, tumunog ang telepono ni Wesley. Pagkatapos niyang sagutin ang tawag, nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. “Papunta na ako ngayon.”

“Cathy, may kailangan akong asikasuhin. Hindi kita makakasama ngayong gabi.” Dahil doon, tumayo si Wesley at nagmamadaling umalis.

Natigilan si Catherine. Kahit na matagal na niya itong kilala, ito ang unang pagkakataon na nakita niya ito sa ganoong pagkabalisa.

Pagkabalik niya sa hotel, nalaman niya sa telebisyon na may nangyaring mali sa mga gamot na ginawa ng Golden Corporation. Sa kasalukuyan, si Wesley ay nakakulong.

Nagulat siya sa balita. Mabilis niyang dinala ang isang abogado sa detention center. Gayunpaman, nabigo ang abogado na piyansahan si Wesley.

Medyo pamilyar ang eksenang ito. Naalala nito si Catherine noong siya ay inaresto sa Melbourne.

Ang pinagkaiba lang ay si Wesley ang tao sa pagkakataong ito.

Ang sabi ng abogado, “Miss Jones, si Presidente Lyons ay maaaring may nasaktan. Puwede siyang piyansahan para sa ganoong kaso. Dahil tumanggi ang mga pulis na palayain siya, wala akong magagawa. Ngayon ay walang namumuno sa Golden Corporation, at ang konstruksyon ay huminto. Kung patuloy na mananatili si Pangulong Lyons sa detention center, masisira ang Golden Corporation sa loob ng isang linggo.”

Ang mga binti ni Catherine ay naging halaya. Naisip niya ang lahat. Tiyak na may kinalaman kay Shaun ang pangyayari.

Akala niya ay ligtas na si Hudson at nakatakas siya sa panganib. Sa halip, nakuha niya si Liam at Wesley sa gulo.

Hindi niya kailanman kinasusuklaman ang isang lalaki nang ganoon kalalim.

Kasuklam-suklam talaga si Shaun.

Sa puntong iyon, lubos niyang pinagsisihan ang pagpukaw sa isang demonyo.

Alam na alam niya ang intensyon ni Shaun.

Paano niya haharapin si Wesley kapag lumabas ito mamaya?

Nahirapan si Catherine na makatulog buong gabi.

Ang mga tao mula sa pamilyang Lyons ay patuloy na tumatawag sa kanya.

Sa gitna ng kanyang paghikbi, sinabi ng Matandang Madam Lyons, “Catherine, kailangan mong iligtas si Wesley. Maaari kang humingi ng tulong sa iyong ama. Kung mananatili siyang nakakulong, ang aming pamilya ay itutulak sa isang masikip na sulok.

“Catherine, iisa lang ang kidney ni Wesley. Hindi siya makakarating sa detention center.”

“…Huwag kang mag-alala. Hahanap ako ng paraan palabas.”

Nangako si Catherine kay Old Madam Lyons sa paghihirap.

Sa madaling araw, nagtungo siya sa opisina ng Hill Corporation sakay ng kotse.

Nang makalapit siya sa receptionist, hinabol siya ng security guard.

“Sino ka sa tingin mo? Walang Tom, Dick, o Harry ang pinapayagang makipagkita sa ating presidente.”

“Umalis ka na agad.”

Agad na isinara ng security guard ang pinto.

No choice si Catherine kundi maghintay sa labas. Nang magdilim ang langit ay sa wakas ay nakita niya si Shaun na nagmamaneho ng kanyang sasakyan palabas ng car park.

Agad niyang pinaandar ang sasakyan para maabutan siya.

Pinaalalahanan ng driver sa Rolls-Royce si Shaun, “President Hill, may isang puting kotse na sumusunod sa atin.”

Si Shaun, na nag-flip ng isang dokumento, ay huminto ng kaunti at pagkatapos ay walang pakialam na sumagot, “Hayaan mo na.”

Makalipas ang kalahating oras, dumating na ang sasakyan sa ibaba ng clubhouse.

“Tumigil ka dito,” sabi ni Shaun habang isinasara ang dokumento.

Napatulala ang driver. “Ngunit karaniwan kang pumapasok sa elevator ng paradahan ng kotse pagkatapos kong iparada ang kotse.”

“…”

Ang tanong ng driver ay hindi sinagot ng anumang sagot. Kahit papaano, nagsimula siyang makaramdam ng pananakot at sa wakas ay napagtanto niya na siya ay lumampas na. Agad niyang pinark ang sasakyan.

Agad na binuksan ni Shaun ang pinto at lumabas. Nang tumungo siya sa main entrance, tumakbo si Catherine na parang kidlat at hinarangan siya.

“Ano ang plano mong gawin?” Hinarang siya ng bodyguard nang nasa harap na siya ni Shaun. Siya ay nasa mataas na alerto.

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *