Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 325

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 325
Nagulat si Catherine. Talagang ayaw niya kay Liam noon. Gayunpaman, pareho silang nasa parehong sitwasyon ngayon. “Hindi ka dapat mag-abala tungkol dito, Second Young Master Hill. Hindi namin napili ang aming mga background. Isa pa, mas masaya ang buhay mo kaysa sa akin. Kasal na ang mga magulang mo.”

“Oo. Ganun pa man, kinukumpara ako ng ibang tao sa kapatid ko. Lagi akong nabubuhay sa kanyang anino.” Walang magawa si Liam. “Halika, isasama kita para makipagkita sa commissioner.”

“…Salamat, Pangalawang Young Master Hill.”

Sinundan siya ni Catherine matapos mag-alinlangan sandali. Dahil mayroong higit sa 10,000 empleyado sa kumpanya, hindi niya kayang isuko ang pagkakataon.

Makalipas ang tatlong araw.

Bumalik si Shaun sa Canberra matapos ang kanyang pagpupulong sa ibang bansa. Pagkalapag na paglapag ng eroplano sa airport, iniulat na ni Hadley sa kanya ang sitwasyon ng kumpanya.

Tahimik na nakikinig si Shaun. Pagkatapos niyang sumakay sa kotse, sinabi ni Hadley, “Ang lisensya para sa lupain ni Hudson ay naayos na.”

Hinubad ni Shaun ang kurbata sa kanyang leeg. “Teritoryo ko iyon. Sino ang tumulong sa kanya?”

“Ikalawang Young Master Hill.”

“…”

Nagkaroon ng sandaling katahimikan.

Nakaramdam ng takot si Hadley nang mapagtanto niyang kinulot ni Shaun ang kanyang napakaganda at manipis na labi. “Anong balak ni Liam?”

“Dahil ba nalaman ito ni Second Young Master Hill?” may pag-aalinlangan na tanong ni Hadley.

“I think he’s been too idle recently. Ang proyekto sa Bansa F ay hindi umuusad. Assign him there to deal with it,” malungkot na utos ni Shaun.

Napunit si Hadley. “Ang isyu ng rasismo sa Bansa F ay naging napakalubha. Kamakailan, hindi masyadong ligtas doon. Baka magalit ang matandang Madam Hill tungkol dito.”

“Maraming bagay pa rin siyang naiinis.” Sa sobrang pagwawalang-bahala, tumawa si Shaun. “Nasa ilalim ba ng impresyon si Catherine na ligtas si Hudson at kaya niyang mabuhay nang walang pag-aalala? Sa kasamaang palad, siya ay may masyadong maraming mga kahinaan.”

Nakakunot ang kanyang noo, naramdaman ni Hadley na nababaliw na si Shaun. Muli, ang Hill Corporation ay malapit nang magkagulo kapag ito ay sa wakas ay tumira.

Sa araw na nagsimula ang pagtatayo sa lupain ni Hudson, tinawagan ni Catherine si Liam. “Salamat sa tulong mo kanina, Second Young Master Hill. Gusto kitang i-treat sa isang pagkain bilang tanda ng aking pagpapahalaga.”

“Hindi ako makakarating.” Isang mapait na tawa ang ibinigay ni Liam. “Kakarating ko lang sa Country F. Inatasan ako ng kapatid ko dito para mag-follow up sa isang project.”

Nagulat si Catherine. “Ngunit narinig ko ang Bansa F ay kasalukuyang nasa gulo. Mayroong patuloy na salungatan sa pagitan ng timog at hilagang bahagi ng bansa. Maraming mga Australyano ang palaging nalalagay sa matinding problema doon. Paanong posible na pinapunta ka ni Shaun doon?”

Natahimik si Liam ng isang minuto at saka sumagot, “Hindi rin ako sigurado. Bigla siyang nag-init sa galit, but anyway, that’s not unusual. Sa palagay ko ay matagal na niyang kinasusuklaman ang pagtingin sa akin.”

“…”

Malinaw, iyon ay hindi karaniwan.

Parang mang-iinsulto si Catherine. Alam niyang sigurado na nalaman ni Shaun na si Liam ang tumulong sa kanya.

“Huwag kang mag-alala. My mom will find a way to send me back as soon as possible,” pag-aliw sa kanya ni Liam at sinabi.

“Sige. Ire-treat kita ng pagkain kapag nakabalik ka na.”

Sa gabi, dinala siya ni Wesley sa isang western restaurant para sa hapunan.

Hindi umimik si Wesley sa buong paglalakbay. Kahit gaano kabagal si Catherine, naramdaman niyang hindi ito masaya. “Anong mali? Sino ang nanakit sa iyo?”

“Lumabas ka sa Yule household at nanatili sa isang hotel mag-isa nang hindi nagpapaalam sa akin. Hindi mo rin ipinaalam sa akin ang problema sa iyong kumpanya.” Napangiwi si Wesley sa inis. “Catherine, fiancé mo ako, pero bakit parang estranghero ang trato mo sa akin?”

“…”

Saglit na nag-alinlangan si Catherine at sinabing, “Marami ka ring mga bagay na dapat harapin sa sarili mong kumpanya. Ayokong istorbohin ka sa mga problema ko—”

“Anuman ang dami ng mga bagay na nangyayari sa aking kumpanya, kakayanin ko ang mga ito. Dahil girlfriend kita, responsibilidad kong tulungan ka sa abot ng aking makakaya. Hindi ba’t ang mga lalaki ay dapat na kahati sa pasanin ng kanilang kababaihan?”

Naging malungkot si Wesley. “Alam kong hindi ako makapangyarihan sa lugar tulad ng Canberra, pero gusto kong malaman mo na kahit anong mangyari, gagawin ko ang lahat para tulungan ka. Cathy, napakawalang kwenta mo sa akin.”

“Sorry.” Humingi ng tawad si Catherine. “Hindi ko na gagawin.”

“Kung talagang humihingi ka ng tawad, mag-check out sa hotel at manatili sa akin.” Hinawakan ni Wesley ang kamay niya. “Bumili ako ng villa sa Canberra, na perpekto para sa aming dalawa na manatili.”

Hindi sinasadyang nilabanan ni Catherine ang ideya. Noong nasugatan siya bago ito, wala siyang magawa. Ngayong gumaling na siya, hindi niya magagarantiyahan na walang mangyayari sa kanya kung titira siya sa iisang bubong na kasama niya.

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published.