Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 324

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 324
Catherine pursed her thin lips. Naalala niya ang paraan ng pagsasalita ni Shaun nang umalis siya kahapon. Siya ba ang gumawa?

Sinabi ni General Manager Wolfe, “Gumastos kami ng 50 bilyong dolyar sa kapirasong lupang ito. Kung hindi natin masisimulan ang ating proyekto sa lalong madaling panahon, masisira ang ating kadena ng kapital at maiiwang mataas at tuyo ang ating kumpanya. Kung iyon ang kaso, ikaw at ang iba pang mga direktor ay maaaring magkaroon ng panganib na makulong.”

“Hahanap ako ng paraan para makalabas,” nag-alinlangan si Catherine bago siya sumagot.

Nang matapos ang pulong, pumunta siya sa opisina para tawagan si Shaun para lang matuklasan na na-block nito ang numero niya.

Isang mapait na tawa ang ibinigay niya. Malamang, nasaktan siya nito.

Wala siyang choice kundi humingi ng tulong kay Joel. Matapos magtanong ni Joel tungkol sa bagay na ito, nakita niyang kakaiba ito. “Cathy, sinong nasaktan mo? Kahit ako ay nabigo na tulungan ka sa pagkakataong ito. Sigurado akong hindi ito ang gawa ng pamilya Wicks.”

“Wala rin akong ideya kung sino ang na-offend ko. Subukan ko at alalahanin.”

Nataranta namang tinapos ni Catherine ang tawag. Hindi niya intensyon na hilingin kay Joel na mamuhunan sa kumpanya upang malutas ang isyu sa working capital. Pagkatapos ng lahat, ang kumpanya ay hindi lamang kay Joel. Ang pamumuhunan ng higit sa sampu-sampung bilyong dolyar ay mangangailangan ng pag-apruba ni Old Master Yule. Anyway, tiyak na tatanggihan ni Old Master Yule ang kahilingan.

Bandang hapon, dumating si Chris sa opisina. “Cathy, narito ang sampung bilyong dolyar o higit pa para sa working capital. Dapat itong suportahan ang kumpanya sa ngayon.”

“Tito Chris…” Naantig si Catherine. Sa ilalim ng gayong mga kalagayan, ang bawat ibang direktor ay pinupuna lamang ang mga bagay-bagay at ipinagtatanggol ang kanilang sarili. Hindi sila handang mag-ambag ng anumang pera.

“Ang iyong ina ay nagtayo ng kumpanyang ito nang buong hirap. Ayokong makitang nakasara ito.” Isang mahabang buntong-hininga ang pinakawalan ni Chris. “Nga pala, ano ang nalaman mo tungkol sa pagkamatay ng iyong ina?”

Matapos ang ilang pag-iisip, sumagot si Catherine, “Sa palagay ko ay walang kinalaman sa pamilya Wicks ang pagkamatay ng aking ina. Nakasalubong ko si Fergus dati at hindi man lang siya naabala sa insidente ng pananakit sa akin. Nang banggitin ko ang pagkamatay ng aking ina, mukhang naguguluhan siya at tila hindi nagsisinungaling.”

“Kakaiba yun. Bago pumanaw ang nanay mo, galing sa Canberra ang huling tawag niya.” Nakaramdam ng pagkalito si Chris. “Mayroon bang ibang tao sa likod ng insidente?”

Hinaplos ni Catherine ang kanyang mga templo. Gulong gulo ang isip niya.

Masasabi ni Chris na pagod na siya. Maya-maya, walang magawa niyang sinabi, “Ang stress na nararanasan mo ngayon ay sobra-sobra na para sa iyo sa murang edad na ito. Kung hindi mo kaya, bumalik ka na lang sa Melbourne.”

“…Sige.”

Tulala si Catherine. Kung minsan, naramdaman niyang hindi na siya dapat pumunta sa Canberra. Noong una, naisip niya na ang relasyon nila ni Joel ay maaaring mapabuti, na magbibigay-daan sa kanya upang unti-unting makakuha ng mataas na kamay. Gayunpaman, ang pamilya Wicks ay umaasa sa pamilyang Hill na nagsilbing kanilang malakas na suporta.

Sa katunayan, siya ay pagod na pagod.

Wala siya sa mga sumunod na araw. Gayunpaman, tumanggi ang mga nauugnay na partido na makipagkita sa kanya.

Nang lumabas siya ng property bureau, nakasalubong niya si Liam.

Natigilan si Liam ng makita siya. Pagkaraan ng ilang oras na hindi niya ito nakita, napansin niya ang maputlang tingin sa iligal na anak ng pamilyang Yule. Mukhang hindi siya nakatulog ng maayos nitong mga nakaraang araw.

Mukha siyang matangkad na naka-light blue na knitwear at puting palda. Ang kanyang mga tampok ay kaakit-akit, at ang kanyang itim na buhok ay kaswal na nahulog sa kanyang mga balikat. Tunay nga, ang kagandahan niya ay madaling pumukaw ng awa ng isang lalaki.

“Mukhang pagod ka, Miss Jones. May kinakaharap ka bang problema?” Nakangiting tanong ni Liam. Iba ang itsura niya kay Shaun. Ang malalakas na katangian ni Shaun ay naglabas ng aura ng kawalang-interes. Sa kaibahan, may aura ng kakisigan kay Liam. May soft features si Liam, at mukha siyang boyish kapag ngumiti.

“Oo. May isyu sa kumpanya.” Mahinang tumango si Catherine sa kanya.

Napataas ang kilay ni Liam sa pagtataka. “I’m on good terms with the commissioner dito. Baka pwede kitang tulungan?”

Napatulala si Catherine. Wala siyang planong humingi ng tulong sa kanya. Pagkatapos ng lahat, siya ay bahagi ng pamilya Hill. Pagkasabi niya noon, parang wala siyang ibang alternatibo.

“Anyway… Kung tutulungan kita, may utang ka sa akin.” Nakangiting kumindat sa kanya si Liam.

Pilit na ngumiti si Catherine. “Kung isasaalang-alang ang aking mababang katayuan, maaaring hindi ko maibalik ang pabor, Pangalawang Young Master Hill.”

“Depende. Dahil nagawa mong panatilihin ang iyong kalmado kahit nasa bingit ng kamatayan, sa tingin ko ay nangangako ka.” Biglang tumingin sa kanya si Liam at ngumiti. “Naiintindihan ko ang nararamdaman mo ngayon. Parehas ang sitwasyon namin. Sa pamilyang Hill, palagi akong tinatawag ng mga tao na isang illegitimate son na sumira sa pamilya.”

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *