Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 323

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 323
Nagpakita si Nicola ng mayabang na ekspresyon. “Akala mo kaya mo akong hiwalayan ni Joel dahil sa maliit na aksidenteng iyon? Mangarap pa.”

Kinuha ni Catherine ang phone niya para tawagan si Joel. Nakakonekta ang tawag, ngunit walang sumasagot.

“Tumigil ka sa pagtawag. Pinapanatili siya ni Old Master Yule na abala sa ngayon,” panunuya ni Nicola, “Hindi mo ba nakikita? Inaprubahan ni Old Master Yule ang ideya na paalisin ka rin, kaya walang magagawa si Joel tungkol dito.”

“Narinig mo ba? Bilisan mo at mawala ka.” Sinipa pa ni Melanie ang kanyang damit na nahulog sa lupa.

Pinipigilan ang kanyang galit, ibinaba ni Catherine ang kanyang ulo at isa-isang isinuot ang kanyang mga damit sa kanyang maleta.

Siya lang ang nakakaalam kung gaano siya galit sa kaibuturan.

Babayaran niya ang mga ito para sa kahihiyan sa kanya maaga o huli.

Gayunpaman, bago maitago ni Catherine ang lahat ng kanyang mga damit, kumuha si Melanie ng maruming tubig at agad itong sinaboy sa kanya. Basang-basa na ang damit niya.

“Oops, sorry. Balak ko lang itapon ang maruming tubig.”

Nang natutuwa si Melanie sa kanyang sitwasyon, nanunuya si Catherine. “Kampante ka na ngayong kumikilos dahil lang sa suporta ng pamilya Hill. Pero naisip mo ba na baka iwan ka ni Shaun balang araw?”

Malaki ang pagbabago sa ekspresyon ni Melanie. “Ano ka bullsh*tting? Malapit na akong pakasalan ni Elder Young Master Hill.”

“Sana.”

Sarcastic na kinagat ni Catherine ang labi. Considering that Shaun has expressed his intention to get back together with her just now, naisip niyang wala talaga itong nararamdaman para kay Melanie.

Nang matapos magsalita si Catherine, dinala niya ang kanyang mga gamit at umalis nang hindi binibigyan ng pagkakataon sina Nicola at Melanie na ipagpatuloy ang panunukso sa kanya.

Dahil wala siyang matutuluyan sa Canberra, wala siyang pagpipilian kundi ang manatili sa isang malapit na five-star hotel.

Kinagabihan, nagmamadaling tumawag si Joel sa kanya. “Cathy, bakit ka umalis?”

“Dad, hindi mo ba alam na pinalayas ako?”

“Ano?” Si Joel ay lumipad sa galit. “Damn, napaka-ab*tch ni Nicola! Ako na ang haharap sa kanya. Nasaan ka? Hayaan mo akong sunduin ka ngayon.”

“Hindi na kailangan. Mananatili muna ako sa labas pansamantala,” walang magawang sagot ni Catherine, “Ngayong sina Nicola at Melanie ay may Elder Young Master Hill na sinusuportahan sila, natatakot ako na wala silang pakialam sa iyo. Ano pa, kinakampihan din sila ni Lolo. Kung uuwi ako, ako na lang ang mabully.”

Patuloy na sinisisi ni Joel ang sarili. “Napakawalang kwenta ko para iwan kang nagdurusa, Catherine.”

“Huwag kang mag-alala, Tatay. Ito ay pansamantala lamang. I believe everything will be fine,” malungkot na sagot ni Catherine habang nakatingin sa labas ng bintana.

Kinabukasan.

Matapos gisingin ng kanyang telepono, nagmamadaling pumunta si Catherine sa meeting room sa opisina.

Sabi ni General Manager Wolfe, “Chairwoman Jones, bagama’t naaprubahan ang kapirasong lupa sa baybayin, mayroon kaming mga isyu sa lisensya para sa pagsisimula ng negosyo doon.”

“Sinubukan mo bang humila ng ilang mga string?” Napakunot naman ng noo si Catherine.

“Oo, pero napatunayang walang bunga. Napagkasunduan nila ito dati.” Pilit na ngumiti si General Manager Wolfe. “Pero biglang nagbago ang isip nila. Sinabi nila na mayroong alitan sa aming lupain at sa kapirasong lupa sa tabi namin.”

Nagtanong si Manager Long mula sa engineering department, “Nakasakit ba tayo ng sinuman sa Canberra, Chairwoman Jones?”

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published.