Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 322

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 322
Napatulala, lumingon si Shaun at tinitigan si Catherine. Muling kumulo ang dugo niya sa gawi nito. “Catherine, hindi mo ba naiintindihan ang wika ng tao?”

“Naiintindihan ko. You mean to say na hindi kayo pwedeng makipaghiwalay kay Melanie, right?” Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mukha ni Catherine. Kung iyon ang kaso, hindi rin siya dapat makipagkita sa kanya.

Nawalan ng masabi si Shaun.

Ang babaeng ito ay karaniwang medyo matalino. Ano na ang nangyari sa utak niya ngayon?

Hindi siya mapakali sa kanya. Agad niyang pinindot ang accelerator at binilisan ang buong byahe.

“Anong ginagawa mo? Hayaan mo akong lumabas.” Kahit anong sigaw ni Catherine, hindi siya pinansin ni Shaun.

Diretso ang sasakyan sa Oasis International. Kinaladkad siya ni Shaun pataas at itinulak papunta sa couch. Kumulo sa galit, sinabi niya, “Catherine, gusto mong linawin ko pa, di ba? Gusto kong makipaghiwalay ka na agad kay Wesley. Pinapayagan kang buntisin ang aking anak. Kung buntis ka, lagot ako kay Melanie.”

Nanlaki ang mata ni Catherine. Umakto siya na para siyang tinamaan ng kidlat. Sa loob ng mahabang panahon, nanatili siyang nakaugat sa lugar.

Hinubad ni Shaun ang kanyang suit at inihagis ang mga damit sa lupa. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa likod ng sopa at kinulong siya habang nakaharap ang dibdib sa katawan niya. “Catherine, ang toxic mo. Ito ang aking limitasyon at ang iyong tanging pagkakataon.”

Natigilan si Catherine, at gumugulo ang isip niya.

Hindi niya maalis sa isip niya ang motibo nito, kung isasaalang-alang na galit na galit ito sa kanya at nakita pa nga niyang marumi siya noon.

Ngayon, makikipaghiwalay na siya kay Melanie basta buntis ito sa anak niya?

Dahil ba may nararamdaman pa siya para sa kanya…?

Nagsimulang tumibok ang puso niya. Sa puntong iyon, nakaramdam siya ng kirot. Gayunpaman, alam na niya ang mga brutal na taktika na pinagtibay ng pamilya Wicks. Mas malamang na ang pagkamatay ni Sheryl ay nauugnay sa pamilya Wicks.

Higit pa rito, dahil sinubukan ni Fergus na saktan siya minsan, posibleng gawin niya itong muli.

Ang tanging shortcut para maiwasan iyon ay ang umasa kay Shaun.

Nang mapansin ang gulat niyang ekspresyon, binuhat siya ni Shaun at umakyat sa kwarto. Matapos siyang ilagay sa kama, mabilis niya itong siniil at hinalikan.

Hindi nagtagal ay natauhan si Catherine at itinulak siya palayo. “Hindi pwede. Hindi ko magagawa ito.”

Ang nag-aapoy na kapaligiran ay biglang nagyelo.

Pinandilatan siya ni Shaun ng pulang mata. “Bakit?”

Sumakit ang puso ni Catherine, at umiwas siya ng tingin. “Ako ang fiancée ni Wesley. Sa sobrang sakripisyo niya para sa akin, hindi ko siya kayang saktan. Kahit gusto kong maghiganti, ayokong maging kasangkapan sa paghihiganti.”

“…”

Unti-unting nagyeyelo ang dugo ni Shaun. Tinitigan niya ito ng masama para sa tila walang hanggan. Bigla nalang siyang tumawa ng mahina.

“Magwala.” Bigla niya itong itinulak sa sahig na nagmumula sa kanyang guwapong mukha.

Nagpipigil ng luha, mabilis na nagbihis si Catherine at gumapang palabas ng kwarto.

“Catherine, ito na ang huling pagkakataon na ibibigay ko sa iyo. Pagsisisihan mo.” Nakatitig sa kanya si Shaun na parang demonyo.

Matapos manginig, umalis si Catherine sa Oasis International nang hindi lumilingon.

Bumalik siya sa sambahayan ng Yule nang may pagkabalisa, at natuklasan na ang lahat ng mga bagay sa kanyang silid ay itinapon at nagkalat sa damuhan.

Si Nicola at Melanie ay kampante na nakatayo sa pintuan. “Dalhin mo ang mga gamit mo at magwala ka. Hindi ka welcome dito.”

Naikuyom ni Catherine ang kanyang mga kamao. “Ito ang bahay ng tatay ko. Wala kang karapatang palayasin ako.”

“Anong biro. Ako ang lehitimong asawa ni Joel. Ang bahay na ito ay bahagyang pag-aari ko. Hindi ka maaaring magpatuloy sa pananatili dito nang walang pag-apruba ko.”

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *