Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 321

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 321
Nawala ang galit ni Catherine. Napakawalanghiya ni Shaun na hanapin siya!

Agad niyang binura ang mensahe. Pagkaraan ng ilang sandali, gayunpaman, pinadalhan siya ni Shaun ng video ng kanyang pagsasayaw sa isang costume ng kuneho.

Nagngangalit ang mga ngipin ni Catherine. Lumingon siya at sinabi kay Wesley, “Naaalala ko lang na kailangan kong makipagkita sa aking lola para may mangyari. Hindi mo na ako kailangang pauwiin.”

“…Sige. Tawagan mo ako kapag nakabalik ka na.” Pagkatapos niyang ipaalala, pinanood siya ni Wesley na umalis. Biglang sumeryoso ang gwapo niyang mukha.

Makalipas ang sampung minuto, nakita ni Catherine ang itim na sports car ni Shaun sa gilid ng kalsada. Pagsakay niya sa sasakyan, luminga-linga siya sa paligid na parang magnanakaw.

“Bakit? Nag-aalala ka ba na makita tayo ni Wesley?”

May hawak na sigarilyo si Shaun sa pagitan ng kanyang mga daliri habang nakalagay ang kamay sa manibela. Sa gitna ng usok, ang kanyang makisig na kilay ay nagpahayag ng pakiramdam ng panunuya.

Sa sandaling ito, kinasusuklaman siya ni Catherine. Parang namutla rin ang mukha niya. “Elder Young Master Hill, hindi mo ba natatandaan na pumasok ka sa venue kasama ang iyong kasintahan at magiging biyenan sa napakagandang paraan ngayon? Ngayon alam na ng lahat na lalaki ka ni Melanie. Kung may makakita sa akin na sumakay sa kotse mo, baka isipin nila na nanliligaw ako sa iyo.”

“Nagseselos ka ba?” Nakatitig sa kanya ang matatalim na mata ni Shaun.

Napangisi si Catherine at sumagot sa agitated na tono, “I can’t be bothered about it. Bakit gusto mo akong makilala? Kung wala lang, aalis na ako.”

Nag-act siya na parang pinilit na pumunta dito. Puno ng pagkainip ang mukha niya.

Masyadong stressed si Shaun nitong mga araw na ito. Sa puntong iyon, sumambulat agad ang inis sa loob niya. Hinawakan niya ang kanyang pulso at nginisian, sinabing, “Ngayong bumalik si Wesley, ayaw mo na akong makita, ha? Catherine, kung patuloy kang mag-aasal sa harap ko, sisipain ko kayo ni Wesley palabas ng Canberra.”

“Tama na.” Sawa na sa kanya si Catherine kaya kumawala siya sa pagkakahawak nito. Namumula ang mga mata niya sa galit. “Sobrang pinahiya mo ako sa piging ngayon lang. Pipigilan mo lang ba ito pagkatapos kong patayin ang sarili ko?”

“Magpapakamatay ka ba talaga? Para sa babaeng katulad mo, handa ka bang magpakamatay?” Kinurot ni Shaun ang pisngi niya gamit ang kaliwang kamay. Higit na malupit ang mga salitang lumabas sa manipis niyang labi kaysa noon.

Puno ng hinanakit ang tingin ni Catherine. “I hate you, Shaun. Ikaw ang pinaka-tangang lalaking nakilala ko.”

“Naglakas-loob ako sa iyo na sabihin ito muli.” Nawalan na talaga ng loob si Shaun ngayon. Napahawak siya sa lalamunan niya, bakas sa mukha niya ang malamig na tingin.

“Mali ba ako sa sinabi ko? Interesado ka sa babaeng katulad ni Melanie. Bulag ka, hindi ba?” Dumagundong si Catherine, “Ang pamilya Wicks ay may masamang intensyon, ngunit patuloy mo silang ipinagtatanggol. Tinutulungan at nakikisama ka lang sa kanila. Sa tuwing naaalala ko na nainlove ako sa isang tulad mo noon, naiinis ako.”

“Hah! In love ka ba sa akin?” Umakto si Shaun na parang may narinig na biro. “Huwag mong baluktutin ang katagang ‘pagmamahal’.”

Nagulat si Catherine. Isang mapait na ngiti ang ibinigay niya.

“Catherine, huwag mo akong sultuhin. Alam na alam ko kung ano ang nasa isip mo.” Mabangis ang mga mata ni Shaun. “Habang nabubuhay ako, hindi mo matatalo ang pamilya Wicks. Hindi rin makakapag-divorce sina Nicola at Joel.”

Binigyan siya ni Catherine ng nakakamatay na titig. Dahil sa matinding galit, bumigat ang dibdib niya.

Dinala ni Shaun ang sigarilyo sa kanyang labi at marahang ibinuga ang usok. Natakpan ng usok ang kanyang mga kilay na naghahatid ng masalimuot na damdamin. “Maliban na lang kung… nabuntis ako ng ibang babae, hindi ko iisipin na ilaglag si Melanie.”

Nang matapos siyang magsalita, tinanggal niya ang mga butones ng kanyang kamiseta sa ibaba ng kanyang collarbones. Pagkatapos, tumingin siya sa labas ng bintana.

Ito na ang pinakamalaking pahiwatig at pagpaparaya na maibibigay niya sa kanya.

Ito rin ang huling pagkakataon niya para sa kanya.

Natigilan si Catherine. Nakita niya ito ng kaunti… nakakalito.

Ano ang ibig niyang sabihin?

Ipinapahiwatig ba niya na gusto niyang padalhan siya ng babae?

Sa pag-iisip kung ano ang binabalak niyang gawin sa ibang babae, gayunpaman, si Catherine ay nasa sobrang sakit na halos hindi siya makahinga.

“Nakuha ko na. Pwede na ba akong umalis?”

Pagkatapos ng isang desperadong pakikibaka, si Catherine ay sumuko nang malungkot.

“…”

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published.