Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 320

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 320
Agad na sinabi ni Joel, “Siya ang fiancé ni Catherine mula sa Golden Corporation…”

“Hindi kailanman narinig ito.” Napaiwas ng tingin si Shaun, at ang malamig na tingin ay dumako sa tasa ng kape na nasa harapan niya. “Kahit sinong Tom, Dick, o Harry ay pinahihintulutang maupo sa upuan ng karangalan ng Yule family, ha?”

Dahil doon, namutla ang matikas at makisig na mukha ni Wesley. Ang kanyang maningning na mga mata ay kumislap na may bahid ng kalungkutan.

Pakiramdam ni Catherine ay parang sinampal siya sa mukha. Naiwan siya sa kahihiyan.

Tumawa si Melanie sa kabila ng kanyang sarili. “Eksakto. Tingnan lang kung sino si Elder Young Master Hill. Hindi lahat ay makakasama niya.”

Nakaramdam ng hiya ang matandang Madam Yule. Kung tutuusin, siya ang nag-utos sa kanya na maupo dito.

“Pupunta ako sa ibang table.” Tinapik ni Wesley si Catherine sa likod ng kamay niya. Pagkatapos, tumalikod siya at tumungo sa isa pang table.

“Sandali lang. sasama ako sayo. Kung tutuusin… hindi rin ako kuwalipikadong maupo kay Elder Young Master Hill.” Sinundan ni Catherine si Wesley. Umupo silang dalawa sa kabilang table.

Nakagat ni Shaun ang manipis na labi habang nakaupo sa seat of honor. Ang guwapo niyang mukha ay walang kibo habang ang kanyang mga kilay na panlalaki ay nagyelo.

Masasabi ng lahat na nabalisa si Elder Young Master Hill. Sa kaibuturan, binibigyan ni Old Master Yule si Catherine ng isang piraso ng kanyang isip. Pagkatapos noon, nagkunwari siyang ngumiti at sinabing, “Pasensya na talaga, Elder Young Master Hill. Napaka-immature ni Catherine. Huwag lumubog sa kanyang antas. Isa siyang illegitimate daughter na galing sa kanayunan, kaya medyo uncultured siya.”

“Dad…” namumula ang mukha ni Joel sa kahihiyan. Hindi na niya ito matiis.

“Tumahimik ka.” Sinamaan ng tingin ni Old Master Yule si Joel. Pagkatapos, sinenyasan niya si Melanie gamit ang kanyang mga mata.

Agad na yumakap si Melanie sa braso ni Shaun at umaktong may pagka-coquettish. “Elder Young Master Hill, ipinapangako ko na hindi mo na sila makikitang dalawa kapag binisita mo ang pamilya Yule sa susunod.”

“Oo, oo. Anuman ang okasyon, hindi sila makakasama kung nasaan ka man.” Si Old Master Yule ay todo-todo para purihin si Shaun.

Bahagyang nakagat ni Shaun ang manipis na labi na tila nagpapahiwatig ng pagsang-ayon. Kung tutuusin, alam ng mga pamilyar sa kanya na mas lalo siyang naiinis sa kaibuturan.

Natural na narinig ni Catherine, na nasa kabilang table, ang usapan ng mga taong iyon.

Alam niya na ang lahat ng nasa mesa ay nakatingin sa kanya sa mapang-akit na paraan na halos walang simpatiya.

Medyo namutla ang mukha niya.

Mahigpit na hinawakan ni Wesley ang kanyang kamay sa ilalim ng mesa. Iyon ang unang pagkakataon na naramdaman niyang walang magawa. Sa kahihiyang dinanas niya ngayon, nanumpa siya na kailangan niyang maging makapangyarihan para bayaran sila nang may interes.

Pagkatapos ng tanghalian.

Paglabas ni Catherine ng restroom, nakasalubong niya si Fergus na naglalakad palabas ng male restroom. Ang 40-taong-gulang na lalaki ay matatag na binuo at hindi nakaahit. Siya ay mukhang magaspang at mapanganib.

Habang hindi nila maiwasang magkaharap, binigyan siya ni Fergus ng isang masamang ngiti. “Mayroon kang mahusay na kasanayan sa pagmamaneho, batang babae. Talagang nakaligtas ka sa liku-likong kalsada ng Sherman Mountain.”

Dumilim ang mukha ni Catherine. How dare he act lantaran?! “Dahil sa napakaraming masamang bagay na nagawa mo, haharapin mo ang kaparusahan sa malao’t madali.”

“Haha. Kapag naging Madam Hill si Melanie… Naniniwala ka ba na kaya kitang patayin noon? Walang sinuman ang magsasabi tungkol dito.” Itinaas ni Fergus ang kanyang kamay at ginawa ang aksyon ng paghiwa sa kanyang leeg. Pagkatapos, humagalpak siya ng tawa nang walang konsensya.

Bakas sa mga mata ni Catherine ang pagkagulat. Habang nanginginig, sinabi niya, “Sa paghusga sa iyong mayabang na tono, tiyak na nakagawa ka ng maraming kalupitan. Ang pagkamatay ng nanay ko… Sigurado akong may kinalaman ito sa pamilya Wicks.”

Sandaling natigilan si Fergus. “Namatay ang mama mo sa bagyo. Ano ang kinalaman nito sa akin?”

Nakita ni Catherine ang ekspresyon niya. Siya ay palaging mayabang bago ang sandaling ito, ngunit ang kanyang ekspresyon ngayon ay tila tunay.

“Nakakalungkot lang si Sheryl na namatay nang bata, ngunit mas mabuting mag-ingat ka,” babala ni Fergus sa kanya at pagkatapos ay umalis na may pagmamayabang.

Nakatitig si Catherine sa kanyang likuran na parang naguguluhan.

Kung hindi pamilya Wicks ang pumatay kay Sheryl, sino?

Natapos ang piging.

Nang si Catherine at Wesley ay naglalakad patungo sa paradahan ng sasakyan, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Shaun. [Hinihintay kita sa labas ng hotel. Halika dito.]

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *