Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 32

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 32
“Sino ka?” Sa gulat, mabilis na bumangon si Zayn.

Parang masusuka si Shaun ng makita ang mataba nitong katawan. Sa isang sulyap sa kama, napansin niya ang pamumula ng mukha ni Catherine at ang maluwag na sando nito na napunit sa kalahati.

Sa sobrang galit, marahas na sinuntok ni Shaun si Zayn sa mukha.

“Ang taong nagpapadala sa iyo sa kulungan.”

Dahil malakas at brutal si Shaun, napaluhod si Zayn ng wala sa oras.

Galit na galit na tinanggal ni Shaun ang mga camera at ibinato kay Zayn. Pagkatapos noon ay hinubad niya ang kanyang suit at mabilis na ibinalot iyon sa babaeng nasa kama.

“Catherine, kamusta na pakiramdam mo?” Hindi siya naglakas loob na hawakan ang namamagang mukha nito. Tinapik-tapik lang siya nito sa likod.

“Huwag… Huwag mo akong hawakan.”

Medyo nahihilo pa si Catherine. Nang mapagtanto niyang may sumusubok na hawakan siya, ang kanyang mga labi ay hindi malay na nanginginig bilang tanda ng pagtutol. Nagsimula na ring tumulo ang mga luha sa kanyang mukha.

Siya ay palaging mayabang, maganda, at pilyo.

Kung minsan, siya ang nagiging dahilan ng pagngangalit ni Shaun ng kanyang mga ngipin. Gayunpaman, nang makita ang kasalukuyang sitwasyon ng babae, si Shaun ay nabalisa sa kanyang kalokohan sa kaibuturan at naawa sa kanyang nakatagpo sa parehong oras.

“Huwag kang matakot. Ako to. Walang mananakit sa iyo.” Hinawakan niya ang ulo niya ng mahina.

Nang maamoy niya ang malambot na panlalaki na pabango na pamilyar, natural siyang nakadama ng pagkarelax.

Ang blangko niyang mga mata ay dahan-dahang nagpakita ng pag-unawa. Namula siya kung sino ang nasa harapan niya. “Shaunny, nananaginip ba ako?”

May dumating talaga para iligtas siya sa panaginip niya.

“Hindi ito panaginip. Magiging maayos ka.”

Marahang pinunasan ni Shaun ang mga luha sa gilid ng kanyang mga mata. Bigla siyang nakarinig ng gulo ng aktibidad sa likuran niya.

Paglingon niya ay nakita niya si Zayn na hirap na hirap bumangon sa pagtatangkang tumakas ng palihim.

“Maghintay ka rito.” Bahagya niyang ibinaba si Catherine, saka nagdilim ang mga mata. “Anong ginawa mo sa kanya ngayon?”

Sa sobrang takot ni Zayn ay nanghina siya sa tuhod. Nang gusto na niyang tumakas ay may tumama sa kanya mula sa likuran. Hindi niya magawang bumangon.

Nang makita ang matangkad na lalaki na papalapit sa kanya, nabalot ng takot si Zayn. Hindi niya alam kung bakit may makapangyarihang lalaki sa likod ni Catherine. “Hindi ko siya ginalaw. Dumating ka noong pinupunit ko ang damit niya, talaga. I swear.”

“Sinaktan mo siya, tama?”

Kinaladkad ni Shaun si Zayn, saka itinaas ang kamay para sampalin siya.

Maya-maya, bumukol na parang bola ang fair and chubby face ni Zayn.

“Salamat sa iyo na nasampal ko ang isang tao sa unang pagkakataon.”

Binitawan ni Shaun si Zayn nang dumating ang ilang pulis para arestuhin siya.

Umupo si Catherine sa kama sa mahinang kondisyon, pinagmamasdan ang sitwasyon. Nang lumingon si Shaun ay pinilit niyang ngumiti. Makalipas ang ilang sandali, nakaranas siya ng blackout at pagkatapos ay nawalan ng malay.

Binuhat siya ni Shaun at tumakbo palabas.

Si Chase, na sumugod lang dito, ay napatingin sa sitwasyon at nabigla. “Okay lang ba siya?”

“Alamin kung ano ang nangyari ngayong gabi. Ayaw ko nang makita ang taong iyon.” Pinigil ni Shaun ang galit niya at binigyan ng utos si Chase. Dahil doon, mabilis siyang nagtungo sa ospital.

Ang bahay ng pamilya Campbell.

Nang mapansin ang biglang pag-pause sa live na video, nakaramdam ng paglubog si Janet.

Ang pigura na biglang lumabas sa live na video kanina lang ay tila pag-aari ng misteryosong lalaki na naroroon sa Grapefruit Restaurant noong isang araw.

Nang maglaon, nakuha niya ang isang tao upang tumingin sa lalaki at natanto na ito ay isang abogado lamang.

Narinig niya na siya ay isang kilalang tao sa mga abogado sa mga araw na ito. Gayunpaman, ang kanyang pagkakakilanlan ay hindi pa rin maihahambing sa pamilya Campbell.

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *