Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 318

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 318
“Ilang araw ka na ring hindi umuuwi. Mukhang mahirap kang makita ngayon,” panunuya ni Old Madam Hill kay Shaun.

“Darating si Melanie para samahan ka araw-araw, di ba?” Tinukso ni Shaun si Old Madam Hill at umupo sa tabi niya. Nakasuot siya ng dark blue na vest at blouse. Ang kanyang malalim na mga mata ay palaging sapat na matalas upang pagmasdan ang lahat.

“Buti naman alam mo. Hindi siya pumupunta dito na may tanging intensyon na samahan ako. Gusto ka niyang makita,” inis na sabi ni Old Madam Hill, “Nakakaawa siya. Naging mapayapa ang kanyang pamilya sa lahat ng ito, ngunit iginigiit ngayon ni Joel na makipagdiborsyo pagkatapos bumalik ang kanyang anak sa labas. may edad na ba siya? Paano niya nagagawang hiwalayan ang kanyang asawa nang ganoon na lamang?”

Hinawakan ni Shaun ang kanyang baba. “Tsk, mukhang pinaglaruan ka ni Melanie sa pag-akit sa iyo na pumanig sa kanya.”

“Kailangan ba niya akong kumbinsihin? Marami na akong nakitang dirty tricks na ginagamit ng mayayamang pamilya.” Napabuntong-hininga ang matandang Madam Hill. “Tulad ng hiwalayan ng iyong ama at ina, mahigpit kong hindi sinang-ayunan ito.”

Kumuha ng sigarilyo si Shaun. Hindi niya ito agad sinindihan bagkus nilaro-laro muna ito. Malalim na kumunot ang kanyang mga kilay, na nagpapahiwatig ng panlalamig.

Isang buntong-hininga ang pinakawalan ng matandang Madam Hill. “Ngayon, sinabi sa akin ni Melanie na kaarawan ni Old Master Yule sa susunod na linggo. Nagpaplano siyang mag-imbita ng ilang mga kamag-anak at kaibigan na sabay na kumain. Talagang umaasa siya na magagawa mo ito. Kung tatanggihan mo ang iyong mga koneksyon sa kanya sa puntong ito, malamang na ang kanyang ina ay kailangang dumaan sa diborsyo.”

Nagkunwaring nagbingi-bingihan si Shaun dito. Naglabas siya ng kahon ng posporo at mapaglarong sinindihan ang kanyang sigarilyo.

“Anong balak mong gawin? Dadalo ka ba sa pagdiriwang?” Nagtaas ng boses ang matandang Madam Hill dahil sa inis. “Kung ayaw mo kay Melanie, makipag-blind date sa iba. Anyway, you have to get married this year.”

“Dadaluhan ko ito. Dahil nilinaw mo na, kailangan ko nang umalis.”

Napangiti ng mahina si Shaun at bumangon. “Gabi na. Matulog ka ng mabuti.”

“Mas katulad niyan.” Sa wakas ay nasiyahan si Old Madam Hill sa kanyang tugon. Bumalik na siya sa kwarto niya para magpahinga.

Hindi nagtagal, dumating ang araw ng kaarawan ni Old Master Yule.

Siya ay naging 68, ngunit hindi niya nais na ipagdiwang ang kanyang kaarawan sa isang malaking sukat. Kumuha lang siya ng kilalang chef mula sa ibang bansa at nag-set up ng ilang table sa hotel.

Kasama sa mga naimbitahan sa pagdiriwang ang mga business partners na nakatrabaho niya sa loob ng maraming taon gayundin ang ilang kaibigan at kamag-anak.

Alas 11:00 ng umaga, dumating si Joel kasama sina Catherine at Wesley. Pagkatapos ay gumawa siya ng maayos na pagpapakilala. “Ito ang fiancé ng anak ko. Siya rin ang presidente ng Golden Corporation.”

“Golden Corporation? Anong kumpanya yan? I’ve never heard of it,” sabi ni Aunty Irene mula sa Yule family na may halong pang-aalipusta.

Mahinahong ngumiti si Wesley at sinabing, “Ang Golden Corporation ay isang pharmaceutical group na kasangkot sa agham, industriya, at teknolohiya. May mga foreign branch din kami. Kaka-set up lang namin ng aming negosyo sa Canberra at nagtayo ng bagong pabrika na 5,000 square feet sa isang economic zone kamakailan. Sa ngayon, nakakuha kami ng pondong 50 bilyong dolyar para opisyal na planuhin ang aming proyekto sa baybayin.”

Natigilan ang lahat. Ang economic zone sa Canberra ay mabilis na umuunlad sa ngayon. Sa pagsasaalang-alang na maaari niyang planuhin ang proyekto nang maaga at matagumpay na maisakatuparan, nangangahulugan ito na matalino ang binatang ito.

Sinabi ni Pangulong Warner, “Old Master Yule, nangangako ang iyong apo. Ang larangan ng parmasyutiko ay lalong itinuturing na mabuti at may kakayahang mag-alok ng mahusay na mga prospect.”

Ang papuri ay nagpaangat sa kalooban ni Old Master Yule. Dati, minamaliit ni Old Master Yule si Wesley nang siya ay nanggaling sa Melbourne. Gayunpaman, medyo masaya siya ngayon. “Haha, oo. Ang aking apo ay may mahusay na panlasa. Kapag ikinasal na sila, iimbitahan talaga kita.”

Hindi nakaimik si Catherine. Ang snob talaga ng lolo niya.

Gayunpaman, hindi niya inasahan na magiging ganoon kabilis ang relasyon nila ni Wesley. Mas mabilis pa siyang nakatagpo sa Canberra kaysa sa kanya.

“Siya nga pala, Old Master Yule, nabalitaan ko na mayroon kang isa pang apo na kasintahan ni Elder Young Master Hill. Bakit hindi ko siya nakikita dito?” sabik na tanong ni Pangulong Curley. “Darating si Elder Young Master Hill ngayon, tama ba?”

Naninigas ang mukha ni Old Master Yule. Sa katunayan, hindi rin siya sigurado tungkol dito.

Nang mga sandaling iyon, biglang nagkagulo sa labas.

Napalingon ang lahat sa direksyong iyon. Pumasok mula sa entrance ang matangkad at gwapong si Shaun. Nakasuot siya ng striped dark green suit na custom-made ng isang top international designer. Naglabas siya ng aura ng kinang na tipikal ng isang mataas na ranggo na tulad niya. Nakasuot ng pulang damit, ikinawit ni Melanie ang kanyang braso sa braso ni Shaun na may nakakaakit na hitsura sa kanyang mukha.

Naging maayos ang tugma nilang dalawa. Para silang naglalakad sa red carpet.

Sa likod nila ay sina Nicola at Fergus na nakangiti mula tenga hanggang tenga.

Kampante talaga sina Nicola at Fergus. Noong una, hindi naman naabala si Shaun tungkol kay Melanie. Gayunpaman, binibisita ni Melanie ang sambahayan ng Hill araw-araw, sa huli ay hinikayat siyang dumalo sa pagdiriwang ng kaarawan ni Old Master Yule.

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published.