Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 317

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 317
Catherine.

Sa kaibuturan niya, naisip niya na dahil madaling makuha ni Nicola si Fergus na patayin siya, kung gayon ang kanyang ina ay maaaring makatagpo ng parehong sitwasyon noon.

Hanggang ngayon lang nalaman ni Joel ang mabangis na bahid ni Nicola. Malamang na hindi niya pinaghihinalaan si Nicola na may kinalaman sa pagkamatay ng kanyang ina.

“Huwag kang mag-alala, Cathy. I’m dead set on divorcing her this time.” Matapos makipag-usap nang seryoso kay Catherine, umuwi si Joel at sinimulang harapin ang mga bagay tungkol sa kanyang diborsiyo.

Sinabi ni Wesley, “Hindi siya magagawang hiwalayan ng iyong ama.”

“Oo.” Ganun din ang naramdaman ni Catherine. “Huwag pansinin ang katotohanan na ang pamilya Yule at ang pamilya Wicks ay nagtutulungan nang maraming taon, si Melanie ay kasintahan ni Elder Young Master Hill. Ang pamilya Hill ay hindi tumatanggap ng isang babae mula sa isang sirang pamilya. Dahil lamang dito, ang aking mga lolo’t lola at lahat ng iba pa sa pamilya ng Yule ay tiyak na hindi sasang-ayon sa kanilang diborsyo.”

Bakas sa mukha ni Wesley ang awa. “Kaya sa pagkakataong ito…”

“Imposibleng talunin ang mga kalaban nang isang beses lang.” Ibinaba ni Catherine ang kanyang mga mata. Ang tanging posibilidad na maaprubahan ng pamilya Yule ang hiwalayan nina Joel at Nicola ay kapag hindi na girlfriend ni Shaun si Melanie.

Gabi na.

Sa tiwangwang nayon.

Si Rebecca ay tumakbo para sa kanyang buhay, sinusubukang lumayo sa nayon. Sa mga araw na ito, araw at gabi siyang pinahirapan ng kasuklam-suklam na matanda, halos mabaliw.

“Tumigil ka sa pagtakbo, b*tch!” Sa likod niya ay isang mabangis na matandang lalaki na patuloy na humahabol sa kanya gamit ang isang stick.

Nang muntik na siyang maabutan ng lalaki ay biglang huminto ang isang van sa tapat mismo ni Rebecca. May humila sa kanya mula sa van.

Ang sasakyan ay naglakbay nang mas malayo mula sa lalaki, at siya ay naiwan sa huli. Pakiramdam ni Rebecca ay parang panaginip ang lahat.

Nakatakas na siya sa wakas. Hindi na niya kailangang maglaba at magluto, at hindi na niya kailangang magtiis ng gutom at lamig. Hindi na rin siya magahasa.

Sina Catherine at Shaun ang naging dahilan kung bakit siya napunta sa ganitong estado!

“Ikaw ba si Rebecca?” Biglang napatingin sa kanya ang isang lalaki sa loob ng sasakyan na may pagkairita.

“Kilala mo ako?” Laking gulat ni Rebecca.

“May gustong makakita sa iyo.”

Makalipas ang limang oras, dinala si Rebecca sa kakaibang lugar na nakapiring ang mga mata.

“Nasaan ito? Sino kayo?”

“Hindi mo kailangang malaman kung sino ako. Ang kailangan mo lang malaman ay matutulungan kita sa paghihiganti kina Catherine at Shaun.”

Isang kaakit-akit na boses ng lalaki ang umalingawngaw sa kanyang tabi.

Sandaling natigilan si Rebecca. Nagsimula siyang mapuno ng sama ng loob. “Talaga? Pero out of the ordinary ang status ni Shaun.”

“Ngayong nahanap na kita, nalaman ko na ang lahat. Bibigyan kita ng bagong identity.”

“Sige.” Walang pagdadalawang-isip na pumayag si Rebecca.

Matapos mailagay sa isang malungkot na estado, matagal na siyang nagbabaga sa galit. Sa pagsasaalang-alang na siya ay nagdusa nang labis, gusto niyang maghiganti at bayaran sila nang may interes.

Canberra, sa gabi.

9:30 pm Ang manor ng pamilya Hill.

Pagsapit ng gabi, naglakad si Shaun sa sala. Kaswal niyang hinubad ang kanyang suit at ipinasa sa katabi niyang katulong. Napako ang kanyang tingin kay Old Madam Hill, na naghihintay sa kanya sa sopa.

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published.