Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 316

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 316
Natigilan si Liam ng dalawang segundo. Kakaiba ang ekspresyon niya. “Hindi ko alam na may nobyo ka na pala, Miss Jones.”

Sagot ni Catherine, “Mm. Ako ay talagang nagpapasalamat sa iyong tulong noong araw na iyon, Pangalawang Young Master Hill.”

“Walang anuman. Natagpuan ko ang iyong mga kasanayan sa pagmamaneho na lubos na kahanga-hanga.”

Kinindatan siya ni Liam. “Matuto tayo sa isa’t isa balang araw.”

“Kahanga-hanga ba ang iyong mga kasanayan sa pagmamaneho?” Medyo nagulat si Wesley.

“Hmm… Ang aking mga kasanayan ay mas mahusay kaysa sa karaniwan marahil dahil sinusubukan kong iligtas ang aking buhay.” Nagkibit balikat si Catherine habang pilit na ngumiti.

Nagkaroon ng maikling kwentuhan silang tatlo. Pagkatapos noon ay nagpaalam na si Liam sa kanila at umalis na.

Bumagsak ang katahimikan sa ward. Nagsalubong ang kilay ni Wesley sa isang komplikadong pakiramdam. “Cathy, nagsisisi ka bang nakipagtipan sa akin sa Melbourne?”

“Anong mali?” Naguguluhan si Catherine.

Tinitigan siya ni Wesley na may mapait na ekspresyon. “Magaling na ako simula bata pa ako. Nang makarating ako sa Canberra, doon ko lang napagtanto kung gaano ako kawalang-halaga. Ang Second Young Master Hill ay isang elite sa mga elite. Bigla tuloy akong nakaramdam na hindi ako kuwalipikadong makasama ka.”

Ngumiti ng malumanay si Catherine. “Masyadong mataas ang tingin mo sa akin. Kahit bumalik na ako sa Yule family, illegitimate daughter lang ako. Walang sinuman mula sa mayayamang pamilya ang papayag na pakasalan ako ng kanilang mga anak.”

“Masyado silang mababaw. Hindi nila alam ang mga positibong katangian sa iyo.” Hinawakan ni Wesley ang isang hibla ng kanyang buhok at inipit sa likod ng kanyang tenga.

Hindi malay ni Catherine na parang gusto siyang iwasan, ngunit nagsawa pa rin siya dito.

Ang ikatlong araw.

Si Nicola at Melanie ay dumating sa ospital dahil sa galit.

“Joel, bakit mo ginagawa ito? Bakit bawal tayong pumasok sa bahay natin?” Nagsimulang mag-alala si Nicola nang pumasok siya. “Kahit ang biyolohikal mong anak na babae ay hindi pinapayagang pumasok. Ang kasalukuyang inaalala mo ay si Catherine lang, tama?”

“Dad, balak mo ba talagang iwan ako?” Si Melanie ay nagsimulang umiyak ng mapait.

Nakaramdam ng pangasim si Joel sa kaibuturan. “Pagkatapos—”

“Dad…” pigil ni Catherine sa kanya.

Natahimik kaagad si Joel.

“Catherine, ikaw ang pumilit kay Tatay na huwag akong payagang umuwi di ba?” Inilabas ni Melanie ang galit kay Catherine. “Iyan ang aking tahanan. 20 taon na akong naninirahan doon!”

“Kasalanan ko ito, Cathy.” Biglang lumuhod si Nicola sa sahig. “Hindi ko na uulitin. Mangyaring huwag hilingin sa iyong ama na palayasin kami. Hindi kami mabubuhay ni Melanie na wala ang papa mo.”

Iyon ang unang pagkakataon na nakita ni Joel si Nicola na kumilos nang masunurin. Magkahalong emosyon ang bumalot sa kanya ng mga sandaling iyon. Kung tutuusin, mahigit sampung taon na silang kasal. Higit pa rito, siya ang ina ng kanyang anak na babae. Akmang hihilahin na niya si Nicola pataas, tumunog ang phone niya.

The minute he saw the incoming call notification, sinagot niya ito habang naglalakad. Matapos malaman ang balita, nagsimulang sumakit ang kanyang dibdib sa sobrang sakit.

Nang matapos ang tawag, lumapit siya kay Nicola at sinipa ito pababa. “Ikaw na mabisyo, akala ko ang intensyon mong sirain ang reputasyon ni Cathy dati ang pinakamasama mong ginawa. Hindi ko inaasahan na sasaktan din siya ng pamilya Wicks!”

Matapos masipa sa lupa, napatulala si Nicola. Sa sobrang takot ni Melanie ay hindi na siya naglakas-loob na kumilos. “Tay, baliw ka. Bakit mo sinapak si Mama?”

“Joel, binatukan mo ako? Binatukan mo talaga ako?” Namula ang mga mata ni Nicola, at halos mabaliw.

“Hindi lang kita sinipa, kundi hihiwalayan din kita,” galit na galit na sabi ni Joel, “Ang hardinero na nagtrabaho para sa aming pamilya ay umamin na si Brody ang nagbayad sa kanya para pakialaman ang preno ng sasakyan ni Catherine gamit ang intensyon na patayin si Catherine. Malapit si Brody kay Fergus. Sino pa ang gagawa ng ganoong bagay maliban sa pamilya Wicks?”

“Hindi ko ginawa.” Hinawakan ni Nicola ang kamay ni Joel at nagsimulang umiyak ng inosente. “Dahil kay Brody, sinisira mo ang relasyon natin na mahigit sampung taon na nating binuo? Sino ang nakakaalam kung sino ang nasaktan ni Catherine doon?”

“Tama na. Itigil ang pagpapanggap. Naiinis ka na sa kanya simula nang dumating siya sa Canberra, at palagi kang nag-iisip ng mga paraan para dayain siya. Siguradong hihiwalayan na kita.” Itinulak ni Joel si Nicola at saka tinawag ang security officer para kaladkarin siya palabas. Tungkol naman kay Melanie, hiniling niya sa bodyguard na ibalik siya kaagad sa Yule household.

Nagawa ni Joel na magbigay ng maliit na ngiti sa ward. “Sa wakas ay napagtanto ko kung anong uri ng isang masamang babae ang itinatago ko sa aking tabi. Nakakatakot lang siya.”

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *