Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 315

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 315
“Sige, tama na. Walang kinalaman ang buhay niya sa akin.”

Pinaandar ni Shaun ang sasakyan at pinaharurot ito.

Sa paglalakbay ng sasakyan na parang rocket sa kalsada, sa sobrang takot ni Hadley ay hinawakan niya ang hawakan sa itaas ng kanyang ulo.

Pagdating ni Shaun sa opisina, dumiretso siya sa taas.

Binuhusan siya ni Hadley ng isang tasa ng kape. Saktong pagtalikod niya para umalis, biglang tinawag siya ni Shaun, “Stop. Ano ang nalaman mo?”

“…”

Ano ang isang pabagu-bago ng isip.

Tumingin sa likod si Hadley at seryosong nagsumbong sa kanya, “Ang kotse ay pinakialaman ng isang tao mula sa pamilyang Yule, at ito ay kagagawan ng hardinero. Nakatanggap siya ng isang halaga ng pera mula kay Brody Jarrett, na namamahala sa lugar sa Flagstaff City. Sa pagkakaalam ko, madalas mag-hang out sina Brody at Fergus. Matapos imbestigahan ang bagay na ito, gayunpaman, tila walang kinalaman si Fergus dito.”

“Iyan ay hindi nakakagulat. Dahil marami nang nagawang masama si Fergus, medyo may karanasan na siya sa mga ganoong bagay.” Itinaas ni Shaun ang tasa ng kape niya at hinipan ito. “Ano ang nalaman ni Joel tungkol sa bagay na ito?”

“Inimbestigahan na niya ang sasakyan, pero nasunog na ang sasakyan. Higit pa rito, walang anumang surveillance camera sa pinangyarihan. Sa palagay ko ay hindi niya malalaman ang anuman,” sabi ni Hadley, “Malamang na hindi niya inaasahan na magiging napakalupit ng pamilya Wicks.”

“Si Joel ay isang disenteng tao, ngunit sa kasamaang-palad, ang mga taong tulad niya ay masyadong madaling nalinlang.” Napangisi si Shaun.

“Elder Young Master Hill, dapat ko bang ipaalam kay Cath—”

“Ano ang punto ng pagsasabi sa kanya?” Biglang inihagis ni Shaun ang tasa ng kape sa mesa. “Hindi rin siya ang nagpapasweldo sayo. Pagsilbihan nito ang hangal na babae kung siya ay mamatay.”

Nawalan ng masabi si Hadley.

“Magwala.” Nag-init ang ulo ni Shaun.

Alam na alam ni Hadley ang kanyang pagiging masungit. Pagkatapos ay hiniling niya sa isang tao na mag-follow up sa bagay na iyon. Sure enough, nakatanggap siya ng mga bagong update tungkol dito sa gabi.

“Elder Young Master Hill, ipinakalat ng pamilya Yule ang balita na nalaman nila ang taong pinakialaman ang sasakyan. Ngayon ang kanilang villa ay selyado na, at maging ang kanilang internet ay na-disconnect na.”

Nagtaas ng kilay si Shaun. “Diba sabi mo hindi nalaman ni Joel ang totoong nangyari?”

“Oo.” Nakita rin ito ni Hadley na medyo kakaiba.

Pagkatapos ng ilang pag-iisip, sa wakas ay naunawaan na ni Shaun.

Isa lang itong bitag. Talagang hindi maghihinala si Joel sa pamilyang Yule. Malamang ito ay ideya ni Catherine.

Oo naman, ang palihim na batang babae ay medyo matalino. Hindi kataka-taka na madali niya itong dayain.

Iniisip niya kung ano ang gagawin habang humihithit ng sigarilyo. Sa kabila ng pagtitimpi sa kanya, nakaramdam siya ng kirot sa kaibuturan na lumalakas.

Parang gusto niya itong salubungin at halikan. Nais niyang tulungan siya nitong maibsan ang kanyang stress.

Ang ikalawang araw pagkatapos ma-admit si Catherine sa ospital.

Noong tanghali, pinakain ni Wesley si Catherine.

Dumating si Liam para bisitahin siya. Ang Second Young Master Hill ay nakasuot ng kulay kape na windbreaker at isang pares ng gray na pantalon, na nakabalot upang ipakita ang kanyang magandang bukung-bukong. Ang mga young masters ng pamilyang Hill ay kaakit-akit kaya madali silang maging kilalang aktor sa entertainment industry.

“Ano ang nagdadala sa iyo dito, Pangalawang Young Master Hill?” Bakas sa mukha ni Catherine ang pagtataka. Minsan lang niya itong nakilala sa Hill household, at hindi man lang sila nag-uusap sa oras na iyon. Anyway, siya ang nagligtas sa kanya noong naaksidente siya noong isang araw.

“Kung tutuusin, ako ang nagligtas sa iyo, kaya naparito ako upang makita kung ano ang iyong kalagayan.” Nilibot ng mga mata ni Liam si Wesley.

Tumayo si Wesley at nagpakilala, “Hi, I’m Catherine’s fiancé. Salamat sa pagligtas sa kanya noong gabing iyon, Second Young Master Hill.”

Siya ay tumingin maamo at mapagpakumbaba, habang ang kanyang kilos ay hindi mapagmataas at hindi rin nakakainis.

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published.