Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 314

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 314
Nakatayo si Shaun sa labas ng ward na may mga nakaumbok na ugat na makikita sa kanyang mga kamao sa ilalim ng kanyang manggas.

Bigla na lang siyang naging tanga sa pag-aalala kay Catherine at sa pagmamadali niya rito.

Katulad ng nangyari sa Melbourne dati, paulit-ulit siyang niloko nito.

Palagi siyang nagkukunwaring dalisay at mahiyain sa harap niya, ngunit tinatrato niya si Wesley nang may malalim na pagmamahal sa likod nito.

Ano sa lupa ang kinuha niya sa kanya?

Bakas sa kanyang mga mata ang malalamig na tingin.

Hindi na kinaya ni Shaun na makinig sa usapan nina Catherine at Wesley. Tumalikod na siya at naglakad papuntang elevator.

Nagulat si Joel na kalalabas lang ng elevator ay nabangga si Shaun. “Elder Young Master Hill, ano ang nagdadala sa iyo dito?”

“Nakapasok dito ang kaibigan ko, kaya binisita ko.” With a grim expression, kaswal na sumagot si Shaun bago siya pumasok sa elevator.

Ang kalamigan niya ay hindi nakapagsalita si Joel.

Pagpasok ni Joel sa ward, binibigyan ni Wesley ng tubig si Catherine. Nakahinga ng maluwag si Joel at sinabing, “Talagang maganda ang pakikitungo ni Wesley sa iyo. Tinawagan niya ako kaninang umaga tapos hindi ka niya makontak. Nang malaman niyang may nangyari sa iyo ay agad siyang lumipad dito. Nandito na siya bago ka pa magising.”

Hindi alam ni Catherine kung ano ang sasabihin, ngunit may mahinang ngiti sa kanyang maputlang mukha.

Nakahanap ng upuan si Joel at umupo doon. Siya ay napabuntong hininga. “Kung ikukumpara sa isang kasintahang tulad ni Wesley, si Elder Young Master… ngayon ko lang siya nabangga sa elevator. Dumating siya upang bisitahin ang kanyang kaibigan. Kung tutuusin, ako pa rin ang ama ni Melanie, ngunit siya ay talagang walang pakialam at hindi mapakali na alamin kung bakit ako nandito.”

“Elder Young Master?” Natigilan si Wesley. “Elder Young Master Hill?”

“Oo. He’s in a relationship with Melanie,” Joel added, “Pero I don’t think he will actually marry Melanie. Magulo lang ang ulo ni Melanie. Sa napagmasdan ko, hindi rin siya gusto. Hindi ganoon ang dapat niyang pag-uugali kung talagang in love siya sa kanya.”

Hindi kumibo si Catherine, ngunit patuloy na umiinit ang kanyang ulo.

Bakit pumunta si Shaun sa ospital?

Nandito ba siya para bisitahin siya? Kanina lang ba siya nasa labas ng ward at napagdesisyunan na huwag nang pumasok pagkatapos makita si Wesley?

Hula niya lang iyon. Anyway, mahirap intindihin ang tumatakbo sa isip ni Shaun.

“By the way, naipadala mo na ba ang sasakyan para sa imbestigasyon, Dad?”

Tanong niya habang sumagi sa isip niya. “Iyan ang bagong kotse na binili mo para sa akin. Bakit masira ang preno?”

Mukhang namutla si Joel. “Tumawag ako ng pulis, pero pagdating ng pulis, sunog na ang sasakyan. Batay sa paunang pagsusuri ng pulisya, tumagas ang langis ng makina dahil sa pagbangga at nagresulta sa pagsabog.”

Napakagat labi si Catherine. “Sigurado akong kaliwang bahagi ng sasakyan ang nabangga. Hindi maaaring isang pagtagas ng langis ang naging sanhi ng pagsabog.”

“Hihilingin ko sa isang tao na imbestigahan nang mabuti ang bagay na ito,” galit na galit na sabi ni Joel, “Tiyak na papatayin ko ang taong nagtangkang kitilin ang buhay ng aking anak pagkatapos kong malaman kung sino iyon.”

Sandaling nag-isip si Catherine at sinabing, “Tay, pwede mo bang hilingin sa pulis na ipakalat ang balita sa publiko na natagpuan na ang taong nakialam sa kotse ko? Pagkatapos, kumuha ng isang taong magtatatak sa villa ng pamilyang Yule at huwag hayaang may pumasok pansamantala.”

Natigilan si Joel. “Catherine, naghihinala ka bang may nakialam sa sasakyan mo sa villa natin? Ito ay medyo malabong. Ang lahat ng mga katulong sa villa ay nagsilbi sa aming pamilya nang higit sa sampung taon. Sila ay tapat at maaasahan—”

“Dad, dalawang araw lang ako nakapunta sa opisina at sa villa, kaya itong dalawang ito ang pinaghihinalaang lugar. Ikakalat ko ang balita tungkol dito. Ang taong gumawa nito ay dapat na hindi gaanong mahalaga. Siguradong magpapanic siya,” seryosong sabi ni Catherine, “Just cooperate with me. Kapag hindi ko nalaman kung sino ang tao, baka sa susunod ay mawala na ang buhay ko.”

Tumango si Joel nang marinig ang payo niya.

Sa baba ng ospital.

Pagkasakay sa sasakyan, sinara ni Shaun ang pinto. Pagkatapos ay nagsindi siya ng sigarilyo at nagsimulang humithit.

Pagsakay ni Hadley sa sasakyan ay tumagos na ang usok sa sasakyan. “Elder Young Master Hill, inimbestigahan ko na ang aksidente…”

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *