Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 310

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 310
Hindi ito napansin ng dalawa, ngunit si Liam, na nagkataong babalik sa kanyang silid, ay nakita si Catherine na naglalakad palabas ng kwarto ni Shaun mula sa kanto.

Napangiti siya at bigla niyang naintindihan ang lahat.

Dinala siya ni Aunty Yasmine sa maliit na pinto ng main residence. Ang pagkawala ni Catherine ay nagsama-sama sa pamilya Yule at Hill—maging sina Old Master Hill at Old Madam Hill ay lumitaw.

Nang makita siyang bumalik, agad na sumugod si Nicola nang balisa. “Catherine, saan ka nagpunta nang walang sabi-sabi? Hindi mo man lang sinasagot ang iyong telepono. Hinanap ka namin sa buong lugar. Pinag-alala mo kami hanggang sa mamatay.”

Ang mga salita ay naging dahilan upang magdilim ang ekspresyon ng matandang Madam Hill habang iniisip niyang masyadong insensitive si Catherine.

“Huh? Bakit iba ang suot mo ngayon?” biglang tanong ni Valerie.

Napakurap si Catherine at sinabi habang naaagrabyado, “Hindi ako nagpapansinan noong nasa labas ako para maglakad at nahulog sa pool. Nakita ako ni tita Yasmine na basang-basa at kinuha niya ako para magpalit ng damit at magpatuyo ng buhok. Nahulog din ang phone ko sa pool at hindi na magagamit.”

Huminto siya at humingi ng tawad, “I’m really sorry. Ayokong makaabala dahil naglalaro ka ng tulay.”

“Totoo ba yan?” Napatingin si Old Madam Hill kay Aunty Yasmine. Mahigit 30 taon nang nagtrabaho si Aunty Yasmine sa pamilya Hill, kaya nagtiwala siya sa kanya.

“Oo nga,” nakangiting sabi ni Aunty Yasmine.

“Sige, mabuti naman at ayos na siya. Maghiwa-hiwalay na tayo.” Sinapo ng matandang Madam Hill ang kanyang mga kilay, nakaramdam ng inis sa kaguluhan.

Ayaw na ring manatili ni Joel. “Marami kaming naging gulo para sa lahat ngayong gabi. Aalis na tayo ngayon.”

Pagkaalis ng pamilya Yule, kakaiba itong nakita ni Valerie. Malinaw na inayos niya na may magtulak kay Catherine sa hot spring, kaya bakit sinabi ni Aunty Yasmine na nahulog si Catherine sa pool?

Sinong nagsabi kay Aunty Yasmine na sabihin yun?

Sino ang tumulong kay Catherine?

Sa pagkakataong iyon, nakangiting lumapit sa kanya si Willie. “Tita Valerie, dapat hindi ka na sa negosyo ng Yule family. Kapag nalaman ni Lolo o Lola na nakipagsabwatan ka sa mga tagalabas para magkaroon ng gulo sa pamilya, baka hindi ka na nila payagang bumalik.”

Nagulat si Valerie at napatitig kay Willie. “Natulungan mo ba siya?”

Nagkibit-balikat si Willie, hindi umamin o itinanggi. “Ano sa palagay mo ang mangyayari kung sasabihin ko sa aking mga magulang ang tungkol sa mga kaganapan ngayong gabi?”

Valerie, “…”

Kung nalaman ng kanyang kapatid na lalaki at hipag na siya ay nagplano laban sa kanilang anak, sila ay mag-aaway at magkaaway.

Kinilig si Valerie at hindi na naglakas loob na pag-isipan ito ng malalim.

Ang kotse ay nagmaneho pabalik sa Yule family villa.

Sa sasakyan, nagrereklamo pa rin si Melanie, “Pakisabi man lang sa isang tao kapag lalabas ka sa susunod imbes na magpalusot ng tahimik. Hindi mo ba nakita na ang Old Madam Hill at Old Master Hill ay labis na hindi nasisiyahan sa oras na umalis tayo?”

Hindi kumibo si Catherine hanggang sa makarating siya sa sala. Nilingon niya si Joel at sinabing, “Tay, pinaalis talaga ako ng isang katulong sa pamilya Hill kanina. Sinabi niya na gusto akong makita ni Old Madam Hill, ngunit dinala niya ako sa mainit na bukal at itinulak ako papasok nang mawalan ako ng bantay. Nakababad si Willie Hill sa pool noon, buti na lang at magkakilala kami, kaya wala siyang ginawa sa akin at tinulungan akong magtago.”

“Ano?” Nagulat si Joel. “Bakit hindi mo sinabi sa akin ng mas maaga?”

Nagmamadaling tinakpan ni Melanie ang bibig. “Imposible! Natulungan ka ni Willie Hill? Siya ay isang sikat na philanderer at sumusubok sa bawat babaeng nakikita niya. Siya ba…”

Agad na nag-alala si Joel sa kanyang sinabi. “Catherine, ikaw—”

“Tay, huwag kang mag-alala. Maayos naman ako dahil wala pang isang minuto pagkahulog ko sa hot spring, nagkataon namang dinala ni Aunty Nicola sina Valerie at Queenie para hanapin ako.” Isang malabong ngiti ang ibinigay ni Catherine kay Nicola. “Pagkatapos hindi nila ako mahanap sa hot spring, natukoy nila na nawawala ako at inalertuhan ang buong pamilya ng Hill na hanapin ako kahit saan.”

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *