Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 309

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 309
Mabilis na bumalik si Shaun sa kwarto. Walang nakabukas na ilaw, at sumisikat ang madilim na liwanag ng buwan. Walang laman ang silid.

Dumiretso siya sa wardrobe at binuksan ang mga ilaw. Napahiyaw ang babaeng nagsusuot ng damit at tinakpan ang katawan ng pinto ng aparador. Ang kanyang itim na mga mata ay nagpamukha sa kanya na parang isang takot na usa, at ang kanyang mukha ay namumula sa kahihiyan.

Ang maninipis niyang labi ay pumulupot ng masama. “Ano, ang magnanakaw na pumasok sa aking silid upang nakawin ang aking mga damit ay nangangahas pa rin na titigan ako?”

“Wala ako sa mood makipagtalo sayo. Siguradong hinahanap ako ng mga tao sa labas kung saan-saan.”

Si Catherine ay balisa, ngunit ang kanyang damit ay basang-basa at ang kanyang buhok ay basa. Hindi siya pwedeng lumabas ng ganito. Siya ay paghihinalaan.

“So… Ano ang kinalaman niyan sa akin?” Walang pakialam na nakasandal si Shaun sa pinto, mukhang walang pakialam.

“Shaun Hill…” Namutla ang mukha ni Catherine. Hindi niya kayang sirain ang pamilyang Yule, lalo pa’t makisali sa isang kilalang-kilalang young master tulad ni Willie at hayaan si Nicola na makatakas dito.

“Alam mo na hindi ako tumutulong sa mga tao nang libre.” Lumalim ang mga mata ni Shaun.

Nakagat ni Catherine ang labi, namumula ang mukha dahil sa hiya. “Shaun Hill, huwag kang sumobra. Nasa labas ang girlfriend mo.”

“So? Gusto kita.”

Dahan-dahang lumapit sa kanya si Shaun, hawak ng kanang kamay ang istante sa tabi ng tenga niya. Ang kanyang madilim na mga mata ay tila may magnetic field na maaaring sumipsip ng mga tao.

Bumilis ang tibok ng puso ni Catherine habang pinagmamasdan ang napakagwapong mukha na maaaring maging dahilan ng paggawa ng krimen ng iba.

Sa masikip na dressing room, paulit-ulit na idiniin ni Shaun ang labi nito sa mapupula nitong labi.

Napalingon si Catherine sa gilid, nahihiya na makita ang kanyang mga mata. “Tama na yan. Nangako kang tutulungan mo ako.”

Nang magsalita siya, nakita niyang mahina ang boses niya na parang nag-pout.

Nakatitig sa labi niya ang nag-aapoy na mga mata ni Shaun. Gusto niya itong halikan hanggang sa katapusan ng panahon.

Gayunpaman, may kumatok sa pinto at tinawag siya ni Valerie, “Shaun, nakita mo na ba si Catherine?”

Napahawak siya sa damit niya sa takot.

Marahan niyang tinapik ang likod ng kamay niya at hinila siya palayo. Inayos niya ang kanyang damit, pumunta siya sa pinto at binuksan iyon. Nakatayo doon sina Valerie, Nicola, at Melanie.

Tiningnan niya sila ng mga mata na parang yelo. “Nakasama ko sa private cinema si Melanie. Paano ko siya nakita?”

“Pero… nawala siya…” balisang tumingin si Melanie sa kanyang silid. “Nag-aalala kami na nagtatago siya sa iyong silid…”

“Nagtatago? Bakit siya magtatago?” Matalas ang tono ni Shaun.

Nanigas ang mga babae, at napagtanto ni Melanie na nadulas siya ng dila.

Marahan siyang ngumisi, “Mas maganda kung hindi mo gagamitin ang dirty tricks na ginagamit mo sa Yule family dito sa Hill family. Tita alam mo naman ang ugali ko kaya wag mo akong galitin.”

Padabog niyang isinara ang pinto.

Hindi nagtagal, dinial niya ang numero ng telepono ng isang katulong. Hindi nagtagal ay dumating ang isang matandang katulong na nasa edad 50 na may dalang bagong damit.

Mabilis na nagpalit ng damit si Catherine. Paglabas niya, nakita niya si Shaun na nakaupo sa sofa, kinukurot ang isang iskarlata na sigarilyo sa pagitan ng mga daliri nito.

“Tita Yasmine, ilabas mo siya.”

“Tiyak. Ms. Jones, sumama ka sa akin.” Magiliw na ngumiti si Aunty Yasmine at inilabas si Catherine sa kwarto.

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *