Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 308

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 308
Sa oras na umahon siya mula sa tubig, nawala na ang dalaga.

Ang ginawa ng chef sa hapunan ngayong gabi ay nagpabantay sa kanya. Ginamit ng katulong kanina ang matandang ginang bilang dahilan kaya kailangan niyang sumunod, ngunit nagsimula siyang mag-record sa kanyang telepono nang sila ay papunta na.

Nilabas niya ang phone niya. Nahulog ito sa tubig, kaya itim ang screen.

Hindi niya alam kung ano ang ginagawa ng kabilang partido, kaya kailangan niyang umalis kaagad.

“Sinong nandyan?”

Sa likod ng kagubatan ng kawayan, biglang naglakad ang isang lalaki na nakahubad ang mga balikat. Ang ibabang bahagi ng kanyang katawan ay nakabalot ng bath towel, at ang mukha na iyon… Si Willie Hill iyon.

Sa sandaling iyon, naintindihan ni Catherine. Nakahinga siya ng maluwag at tumawa.

“Holy sh*t, anong ginagawa mo dito?” Nagulat si Willie at nagmamadaling tinakpan ang kanyang dibdib. “Umalis ka dali. Papatayin ako ni Shaun kapag nalaman niya.”

“Niloko ako dito ng isang tao.” Umalis si Catherine sa tubig. Basang basa ang kanyang buhok, at dumikit ang kanyang damit sa kanyang magandang hubog. Kung sino pa man yun, siguradong naging halimaw si Willie, pero wala talaga siyang lakas ng loob kapag si Catherine Jones iyon.

“Basa ang damit mo. Una—”

Bago pa man siya makatapos magsalita ay biglang may narinig na yabag mula sa labas ng bakuran.

Namutla si Catherine. Kung nakita ng mga tao na basa siyang basa sa mainit na bukal na binabad ni Willie, hindi niya maipaliwanag ang sarili.

“I’ll hold them off for you, kaya bilisan mo sa loob. Ang unang kwarto sa ikalawang palapag ay kay Shaun. Ipapaalam ko sa kanya mamaya.”

Nagmamadaling naglakad si Willie patungo sa may arko na pinto at sinalubong sila nina Valerie, Nicola, Queenie, at marami pang iba na mabilis na naglakad. Maging ang kanyang ina na si Yvette ay naroon.

“Anong ginagawa ninyong lahat dito? Sinisilip ako naliligo?” Ngumisi si Willie at hinarangan sila.

“Umalis ka.” Sinamaan siya ng tingin ni Yvette. “Narinig kong may nagsabi na kasama mo si Catherine Jones. Nanligaw ba siya sayo? May ginawa ka ba sa kanya?”

Alam niya ang inaasal ng kanyang anak at natakot siya na muli itong gumawa ng kalokohan. Ayaw niyang masaktan si Joel Yule, at minamaliit niya ang isang illegitimate na anak na babae tulad ni Catherine. Hangga’t walang pisikal na nangyari sa kanilang dalawa, mapipigilan pa rin niya ang kanilang pag-aasawa.

“Ano ang sinasabi mo?” Nataranta si Willie. “Nagbabad ako sa hot spring.”

“Willie, nakita mismo ng kasambahay na pumunta sa iyo si Catherine. Nagserve ka pa ng tsaa niya kanina. Alam namin kung anong klaseng tao ka. Don’t tell me may ginawa ka sa kanya.” Papasok na sana si Valerie.

“Hoy, Tita Valerie, hindi mo ba ako masyadong minamaliit? Ganun na ba ako ka-halimaw?” Kunwaring inis na sabi ni Willie.

“Tama na yan. Umalis ka sa dinadaanan ko!” Mabilis siyang tinulak ni Yvette palayo.

Sumugod ang grupo ng mga tao at hinanap ang mainit na bukal sa loob ng mahabang panahon ngunit wala silang makita.

Napatulala si Nicola. Hindi ito kung paano ito dapat pumunta. Sa taong tulad ni Willie, siguradong hindi siya magdadalawang isip na sugurin kapag nakita niya ang kasing ganda ni Catherine. Gayunpaman, hindi lamang walang bakas ng pakikibaka dito kundi ang tao ay wala na rin.

“Tapos na ba kayo? Sinabi ko na ngang hindi ko siya nakita. Nakakainis kayo. Pumunta lang ako dito para magbabad,” sabi ni Willie sa galit na boses.

“Saan siya nagpunta? Hindi siya maaaring nawala!” Nagmamadaling binago ni Nicola ang kanyang taktika. “Siya ang baby ni Joel. Kapag may nangyari, tapos na.”

Valerie also echoed, “Huwag kang mag-alala, magpapadala ako ng mga tao para maghanap sa kanya. Dahil nagpunta ka sa residence ng Hills bilang mga bisita, tiyak na hindi namin hahayaang may mangyari sa kanya.”

Nang makita ang grupo ng mga kababaihang ito na naglalagay ng kanilang aksyon, si Willie ay nagmamadaling nagpadala ng mensahe kay Shaun.

Sa private cinema ay binasa ni Shaun na puno ng inis ang mukha at agad na tumayo. “Mayroon akong kailangang asikasuhin na trabaho. Ipagpatuloy mo lang ang panonood nang wala ako.”

Pagkatapos, umalis siya bago hinintay na sumagot si Melanie.

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *