Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 307

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 307
“Hindi mo ba ako narinig? Umayos ka na ng mga gamit mo at lumabas ka na.” Dahan-dahan at may pamamaraang pinunasan ni Shaun ng tuwalya ang manipis niyang mga daliri, ngunit ang mga salitang binitawan niya ay parang talim na hindi naglakas-loob na sumuway ang mga tao.

Maya-maya, may pumasok at kinuha ang chef. Isang bagong chef ang lumabas sa kusina.

Ang susunod na chef ay nag-ingat na hindi magsilbi nang hindi maganda baka magalit ang young master.

Napayuko si Catherine at seryosong kinain ang sashimi. Ang kanyang bahagi ay kay Shaun, at bagama’t sinabi ng lahat na ginagawa ito ni Shaun para kina Melanie at Joel, iba ang pakiramdam niya sa kanyang puso…

Bigla siyang nakaramdam ng kirot sa kanyang puso. Ano ang iniisip niya? Nagkaroon na siya ng fiancé ngayon, at si Shaun ay mayroon ding Melanie.

Pagkatapos ng hapunan, mas lalong tumingin ang pamilya Hill kay Melanie.

Tanging si Willie lang ang nag-tsked sa puso niya na parang elite na siya. Ang daming tanga! Hindi man lang nila masabi na nagalit si Shaun dahil kay Catherine. Sino si Melanie sa kanya?

Sa sandaling iyon, sinabi ng Matandang Madam Hill, “Shaun, samahan mo si Melanie sa pribadong sinehan upang manood ng sine at palakihin ang iyong damdamin para sa isa’t isa.”

Nilingon ni Shaun ang hall at nakita niyang nakayuko si Catherine. Napaayos na naman siya sa phone niya. Nag-uumapaw sa galit ang puso niya, at tumayo siya para maglakad.

Masayang sinundan siya ni Melanie.

Pagkatapos, sinamahan ni Nicola ang iba pang mga babae ng pamilya Hill sa paglalaro ng tulay. Hinila din si Joel para maglaro ng poker, at si Catherine lang ang tahimik na nakaupo sa sofa na naglalaro ng phone niya. Walang pumapansin sa kanya o nagsilbi man lang ng tsaa.

Sumugod si Willie na may dalang isang pinggan ng prutas at mainit na tsaa para ihain sa kanya.

Kung sino man ang pinakasalan ni Shaun sa hinaharap, ang hapunan ng pamilya kanina ay nagpakita sa kanya na may malasakit pa rin si Shaun kay Catherine. Talagang isang magandang ideya para sa kanya ang pabor sa kanya ngayon.

“MS. Jones, hindi ka ba sanay sa mga bagay dito? Magbo-bow tayo?”

“Hindi na kailangan, tahimik lang akong uupo dito baka may maghinala na may ginagawa ako sa iyo.” Magalang na tumanggi si Catherine.

“Tama iyan. Wala akong magandang reputasyon sa pamilya, kaya mas gugustuhin kong hindi ka idamay.” Ngumiti si Willie at naglakad palayo.

Saktong pagkarating niya sa hagdan ay bumaba si Liam mula sa itaas at tinaasan siya ng kilay. “Gusto mo ba siya?”

“Hindi.” Nagmamadaling umiling si Willie.

“Naiintindihan ko, she is really pretty pretty. Mas maganda siya kay Melanie.” Liam clicked his tongue. “Kung hindi dahil isa siyang illegitimate na anak, baka masundan ko pa siya.”

Nagulat si Willie at nahihiyang sinabi, “Oo, hindi siya karapat-dapat sa aming katayuan.”

“Nakuha ko.” Tinaasan siya ng kilay ni Liam na may masamang tingin.

“…”

Nawalan ng imik si Willie. ‘Anong nakuha mo? Naiintindihan mo ba na babae siya ni Shaun Hill?’

Mahigit 40 minutong nakaupo si Catherine sa sofa at naglalaro nang biglang may dumating na kasambahay.

“MS. Jones, sumama ka sa akin. Sabi ng matandang ginang, gusto ka daw niyang makita.”

“Ano ang gusto niyang makita ako?”

“Hindi ako masyadong sigurado. Sinusunod ko lang ang utos niya.”

Ang matandang ginang ay nakatira sa likod na tirahan, at sinundan ni Catherine ang dalaga. Hindi siya pamilyar sa bahaging ito ng manor. Nang malapit na siya sa isang patyo, isang maliit na mainit na bukal ang lumitaw sa pagitan ng berde at luntiang kawayan.

“Ang matandang ginang…” Bago pa makatapos si Catherine, isang puwersa sa likod niya ang nagtulak sa kanya papunta sa hot spring.

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *