Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 305

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 305
“Well, gusto ba ng bride and groom?” Natawa si Valerie. “Dahil lahat ay nandito ngayon, bakit hindi na lang natin gawin ang mga seremonya?”

“Iyon din ang iniisip ko.” Lumingon ang matandang ginang sa mayordomo. “Pumunta ka at dalhin mo sa akin ang pulseras na iyon.”

Ang kanyang manugang na babae, si Yvette Gardner, ay nagseselos na nagtanong, “Ang ibig mong sabihin ay ang pulseras na iyon na ipinamana mula sa mga ninuno?”

“Oo, si Shaun ang tagapagmana ng pamilya Hill, kaya dapat natural na maipasa ang bracelet sa kanyang magiging asawa,” nakangiting sabi ni Old Madam Hill.

Ibinaba ni Catherine ang kanyang mga mata nang sumilay ang mapait na tingin sa kanila.

Sa gilid, nakahinga na ng malalim si Melanie at ang kanyang ina dahil sa pananabik.

Hindi nagtagal, dinala ang pulseras, at tinawag ni Old Madam Hill si Melanie. Akmang itataas na niya ang kamay ni Melanie at ipapatong iyon sa kanya, biglang may narinig na yabag mula sa labas.

Napatingin ang lahat nang pumasok si Shaun. Nakasuot siya ng mamahaling grey suit na may silk jacquard tie. May low-key luxury watch na nakasabit sa kanyang pulso. Ang buong pagkatao niya ay parang isang spotlight sa paglalakad—marangal, matikas, at pambihira.

“Anong ginagawa mo?”

Nakita ni Shaun ang lahat ng tao sa sala at maging ang ilan sa pamilya Yule. Natigil ang kanyang tingin ng dalawang segundo kay Catherine nang hindi gumagalaw bago niya tuluyang nakita ang jade bracelet sa kamay ng matandang ginang.

Nakangiting paliwanag ni Valerie, “Gusto ng lola mo na ipasa ang family heirloom jade bracelet sa magiging asawa mo.”

Nakataas ang gwapong kilay ni Shaun habang naglalakad gamit ang mahahabang binti. Inabot niya ang jade bracelet sa kamay ng matandang ginang para laruin iyon.

“Mag-ingat ka. Huwag mong ihulog,” sabi ng matandang ginang.

Napangiti si Queenie. “Lola, gustong ibigay ni Shaun ang bracelet kay Melanie nang personal.”

“Totoo yan. Mas makabuluhan kung boyfriend ang gagawa niyan,” pang-aasar ni Valerie.

Kinabahan si Melanie at nahihiyang napayuko, namumula na ang mukha.

Umiwas ng tingin si Catherine at ibinaba ang ulo, kunwaring nakatingin sa phone niya.

Napatingin si Shaun kay Melanie at biglang ngumiti bago ibinalik ang bracelet sa box. “Dahil family heirloom ito, mas magandang i-treasure ito at hintayin ang araw ng kasal ko bago ito ilabas. Pagkatapos ng lahat… Sino ang nakakaalam kung kailan ang aking kasal, o… kung ang aking nobya ay magbabago o hindi?”

Ang kanyang mala-cello na magnetic voice ay mainit, ngunit pagkatapos niyang magsalita, ang buong bulwagan ay nahulog sa nakakatakot na katahimikan.

Tila nanigas ang mga nakangiting mukha nina Nicola at Melanie, at hindi na sila makapagsalita kahit sa mahabang panahon.

Namumula ang mga mata ni Melanie habang umaagos ang mga luha sa mga ito.

Hinawakan ng matandang Madam Hill ang kanyang kamay na may malungkot na ekspresyon at pinandilatan si Shaun. “Palitan ang nobya? Kanino mo gustong palitan ito? Ikaw ang pumili kay Melanie, at alam na ng lahat sa labas na girlfriend mo siya. Naisip mo ba yung nararamdaman nung babae nung sinabi mo yun? Sinasabi ko sa iyo, nakapagdesisyon na ako sa aking apo. Siya iyon.”

Tila hindi ito narinig ni Shaun at walang pakialam na pumulot ng orange bago ito binalatan.

Pinagmamasdan ng lahat ang bawat galaw niya maliban kay Catherine, na naglalaro sa phone niya simula pa lang.

“Shaun, narinig mo ba ang sinabi ni Lola?” Paalala ni Valerie, “Mabait na babae si Melanie. Huwag mo siyang pababayaan.”

Kinagat ni Nicola ang kanyang mga ngipin at sinabing, “Eldest Young Master, kung ayaw mo kay Melanie, sabihin mo na lang ng diretso sa halip na paglaruan mo siyang parang tanga. Si Melanie ang apple of the Yule family’s eye.”

“Ano? Kailangan ko bang pumayag na pakasalan siya ngayon?”

Kaswal na inihagis ni Shaun ang balat ng orange sa mesa. Ang kanyang madilim na mga mata ay napakalalim. “It takes at least half a year to a year of dating for others to start talking about marriage, pero pinipilit mo ako ilang araw lang pagkatapos ko siyang makilala. Ganoon ba kaespesyal ang anak na babae mula sa pamilya Yule? Hindi ako maglalakas-loob na guluhin ka kung alam ko ito noon pa man.”

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *