Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 302

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 302

Hill Corporation.

Sa conference room ng madaling araw.

Napatingin si Shaun sa phone niya, may bahid ng ngiti ang malamig niyang mga mata.

hoodlum?

Bakit ang sarap pakinggan ng salitang iyon?

Nagulat ang mga executive nang makita siya sa kanyang telepono sa pulong. Nakangiti pa nga ang pangulo ng napakatamis. Pakiramdam nila ay malapit nang malaglag ang kanilang mga panga sa mesa dahil sa gulat.

Sa unang upuan sa kanang row, kumislap ng malalim ang mga mata ni Liam. Ang Shaun Hill sa kanyang mga alaala ay malamig at malupit, ngunit ang taong ito sa kanyang harapan ay tila iba. Dahil ba sa isang babae?

Napangiti si Liam sa pag-aalala. “Kuya, ka-chat mo ba si Ms. Yule? Balita ko ikakasal ka na.”

Namulat ang realisasyon sa mga executive. Kaya ayun! Hindi nila akalain na ganoon pala ang pabor sa kanya ni Ms. Yule. Tila kailangan nilang kumita ng pabor sa kanya sa hinaharap.

“Simulan ang pagpupulong.” Ibinaba ni Shaun ang kanyang telepono at nagpatuloy sa pagho-host ng pulong nang may diretsong mukha.

Makalipas ang isang oras, bumalik siya sa opisina.

Pumasok si Hadley at sinabing, “Young Master, nasa baba si Ms. Yule at gusto ka daw niyang makilala. Malamang para pag-usapan ang lupain.”

“Marami akong ginagawa. Tell her to leave,” utos ni Shaun na hindi man lang inangat ang ulo.

Hindi nakaimik si Hadley. Syempre, hindi niya kayang sabihin iyon sa kanya ng prangka. Marunong lang niyang sabihin sa kanya na abala si Eldest Young Master Hill, kaya dapat na siyang bumalik.

Si Melanie, na nabigong makilala si Shaun, ay nakaramdam ng desperado. Hindi niya akalain na aalisin siya nito nang ganoon kasimple.

Hindi ba siya tinulungan ng Eldest Young Master Hill dahil hindi siya nasisiyahan sa kanya? Dahil ba sa ayaw niyang kunin niya ang posisyon ni Mrs. Hill?

Hindi. Alam ng lahat na inimbitahan siya ni Eldest Young Master Hill na sumayaw sa party. Kung hindi siya nagpakasal sa kanya, pagtatawanan siya hanggang sa mamatay.

Nang siya ay nalilito, biglang tinawag siya ni Old Madam Hill. “Melanie, Women’s Day ngayon. Pinalipad ni Shaun ang isang bluefin tuna mula sa ibang bansa pati na rin ang foie gras mula sa Bansa F. Dalhin ang iyong pamilya para sa hapunan. Oras na rin para pormal na magkita ang mga magulang ng magkabilang pamilya.”

Mabilis na dumating ang magandang kapalaran, at tuwang-tuwa si Melanie. “Oo, sasama talaga ako.”

Akala niya ay tinanggihan siya ni Shaun na pumasok sa kumpanya dahil hindi siya nito gusto, ngunit hindi niya inaasahan na naayos na niya ang pagkikita ng kanilang mga pamilya. Parang nag-iimagine lang siya ng mga bagay-bagay.

Sa manor ng Hills.

Ibinaba ng matandang Madam Hill ang telepono bilang kasiyahan. Inalog ni Old Master Hill ang diyaryo at bumuga. “Nag-aayos ka na naman ng mag-isa. Se-lecture ka ulit ni Shaun mamaya.”

“Gusto ko lang na bigyan niya ako ng apo sa buhay na ito.” Humihingal ang matandang Madam Hill. “Kung hihintayin ko siyang magkusa, I think I’ll never see him get married in my lifetime. Tingnan mo na lang kung ilang beses na siyang nagkusa kay Melanie.”

“Hindi naman ganoon kalala.” Hindi pumayag si Old Master Hill. “Siya ay isang taong may pangmatagalang pagmamahal.”

“Oo, hindi pa siya nakaka-move on kay Sarah, pero hindi na siya puwedeng mag-delay. Hindi rin masama ang pamilya Yule.”

Pagkatapos bumuntong-hininga, sinabi ni Old Madam Yule sa kusina na simulan na ang paghahanda.

Sa kabilang dulo, sinabi agad ni Melanie kay Nicola ang tungkol sa hapunan pagkauwi.

“Mukhang pinapaboran din tayo ng Diyos.”

Tuwang-tuwa rin si Nicola, ngunit hindi nagtagal ay natahimik siya. “Tawagan si Catherine at sabihin sa kanya na sumali din.”

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *