Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 301

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 301
8:00 am

Nakahikab na pumasok si Catherine sa villa.

Si Melanie, na kumakain ng almusal, ay agad na bumangon at sinabi, “Tay, tingnan mo. Sinabi ko sa iyo na lumabas siya kagabi at hindi bumalik buong gabi. Anong uri ng tamang babae ang nananatili sa labas magdamag? Sa tingin ko baka nagloloko siya sa labas.”

“…”

Sinulyapan siya ni Catherine at nginisian sa puso niya. Kung mas nahawakan ni Melanie ang kanyang nobyo, kailangan pa kaya ni Catherine na pumunta doon sa hatinggabi para pagsilbihan siya?

“Anong hinahanap niyan? May nasabi ba akong mali?” Matuwid na ganti ni Melanie.

“Hindi, tama ka. Hindi kasi ako tamang babae. Ikaw ang tumawag sa akin na isang country bumpkin at isang illegitimate daughter.” Ngumiti si Catherine at hindi siya pinansin. Umupo siya sa hapag para mag-almusal nang mahinahon at eleganteng.

“Dad, narinig mo ba ang sinabi niya…”

“Tumigil ka na sa pakikipagtalo. Naniniwala ako kay Catherine. May fiancé na siya,” putol ni Joel na may malamig na mukha. “At saka, di ba dati lagi kang naglalaro sa gabi? Medyo malakas ang loob mo para pag-usapan siya.”

Namula si Melanie sa kahihiyan at naapakan ang paa sa galit. “Pare, masyado kang biased…”

Sa gilid, biglang tumunog ang phone ni Nicola. Sinagot niya ang tawag at galit na tumayo. “Ano? Ang kapirasong lupa ay ibinigay kay Hudson… Ano ang nangyari? Diba sabi mo kinausap sila ni Eldest Young Master Hill?”

Natigilan si Catherine at nabulunan ang kanyang sandwich. Binaba na ni Nicola ang tawag at tinuturo siya. “Catherine Jones, anong ginawa mo? Bakit inalis ni Hudson ang kapirasong lupa sa baybayin?”

“Hindi pwede iyon.” Nagulat din si Melanie. “Posible bang may ibang tao na maglalakas-loob na makipaglaban sa Pinakamatandang Young Master Hill?”

“Personal akong tinawagan ng iyong tiyuhin at sinabing biglang nagbago ang isip ng kabilang partido.” Tinitigan siya ni Nicola at sinabing, “Catherine, isa kang babae na kararating lang dito at walang koneksyon bukod sa tatay mo. Hindi ka nag-stay sa labas magdamag para gumawa ng hindi karapat-dapat, di ba? Hindi mahalaga ang lupain, ngunit hindi mo maaaring ipahiya ang pamilyang Yule.”

Nang marinig iyon, kumunot din ang noo ni Joel kay Catherine. Ayaw niyang maniwala, ngunit ito ay isang bagay na kahit siya ay hindi makontrol, kaya talagang medyo malansa.

Tumingala si Catherine na may kalmadong mukha. “Tita, sinasabi mo bang sa labas ako natulog kagabi para makuha ang lupa? Kung ganoon, kaninong kumpanya sa tingin mo ang hinahanap ko?”

Bigla siyang tumawa. “Sino ang may kakayahang lumaban sa Pinakamatandang Young Master Hill? Sa palagay ko, sa halip na akusahan ako ng maling pag-uugali, dapat mong isipin kung sinaktan ni Melanie ang young master, o baka nagpasya siyang huwag siyang tulungan dahil hindi siya nasisiyahan sa kanya.”

Kakatapos lang kumain ni Catherine kaya nagpunas siya ng kamay at umakyat sa taas para magpalit ng damit.

Nawalan din ng gana si Joel at bumangon. “Lagi kayong nanggugulo.”

Pagkatapos, tumalikod siya at umalis.

Bumulong si Nicola kay Melanie. “Ano ang nangyari kay Eldest Young Master Hill?”

“Hindi ko rin alam. Bihirang-bihira niyang tanggapin ang mga tawag ko.” Nag-isip sandali si Melanie bago sinabing, “Hahanapin ko siya.”

Sa itaas, nakatayo si Catherine sa balcony at pinagmamasdan ang sasakyan ni Joel. Saglit siyang nag-alinlangan bago nagpadala ng mensahe kay Shaun. [Tungkol sa lupain… Hindi ka na nakakatulong sa pamilya Wicks?]

Pagkatapos magtanong, bigla siyang kinabahan. Sa totoo lang, hindi niya naisip na magmakaawa sa kanya noon, lalong hindi niya naisip na hindi nito tutulungan si Melanie.

Gayunpaman, ngayong nakuha niya muli ang lupa, siya ay labis na nasasabik.

Pagkalipas ng limang minuto, sumagot si Shaun: [Oo.]

Catherine: [Salamat.]

Shaun: [Kung gusto mo talagang magpasalamat sa akin, gamitin mo ang sarili mong mga kamay para pagsilbihan ako sa susunod.]

“…”

Napakainit ng mukha ni Catherine na halos magliyab. Hindi kaya maging walanghiya ang lalaking ito?

Huminga siya ng malalim at naiinis na sumagot: [The land was originally going to fall into my hands anyway until you took it away. Buti na lang hindi kita pinapagalitan, hoodlum ka.]

Pagkatapos, inihagis niya ang kanyang telepono at hindi siya pinansin.

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *