Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 300

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 300
Pinag-isipan niya ito bago kinuha ang kanyang telepono at nagpadala ng mensahe kay Hadley. [Hindi na kailangang tulungan ang pamilya Wick sa kapirasong lupa sa tabi ng baybayin. Sa halip, ibigay ito kay Hudson.]

Hadley, na naghahanda sa pagtulog: [???]

Ang panganay na Young Master Hill ay nagbabago ng kanyang mga iniisip araw-araw. Nakakapagod.

Pagkatapos maglaba ng damit, lumabas si Catherine at nakita si Shaun na nakaupo sa sofa. Nakasuot siya ng isang pares ng salamin na may gilid na ginto at nagbabasa ng mga dokumento. Nakatambak ang mesa ng mga papeles. Akala niya noon ay napaka-charming nito kapag nagtatrabaho, pero naka-pajama na siya ngayon at medyo tuyo na ang buhok kaya mas lalo siyang gumanda.

Gayunpaman, halos 1:00 am na pero nagtatrabaho pa rin siya. Sa sobrang hirap niya, masasabing makatuwirang kaya niyang pamunuan ang Hill Corporation gamit ang kamay na bakal.

Hindi pa siya natutulog, kaya hindi rin siya maaaring magpakalma. Nagpatuloy siya sa pagpupunas ng sahig.

Nang masakit na ang mga mata niya at sumakit ang likod niya, malamig ang boses ng lalaki. “Painitin mo ang kama para sa akin.”

Ano?

Napatingin sa kanya si Catherine, iniisip kung mali ba ang narinig niya.

“Masyadong malamig ang kumot. Bilisan mo,” utos ni Shaun.

“Hindi ako ang may hawak ng ganyan.” Nahirapan si Catherine na tanggapin ito. “Hindi mo ba ako nakikitang madumi?”

Bumangon si Shaun ng walang ekspresyon. Naglabas siya ng maliit na bote sa aparador at inispray sa kanya.

“…”

Kitang-kita ni Catherine ang amoy ng disinfectant, at ang kanyang magagandang facial features ay nabaluktot na parang natapakan ang isang piraso ng turd.

“Na-disinfect ka ngayon, kaya go. Wala kang karapatang tumanggi.”

Umupo ulit si Shaun para magtrabaho.

Saglit na walang magawa si Catherine at tuluyang pumasok sa master bedroom.

Ang kanyang higaan at mga kumot ay lubos na komportable, at siya ay pagod na pagod na siya ay nakatulog nang wala pang kalahating minuto pagkatapos na makahiga.

Nang ilapag ni Shaun ang mga dokumento sa kanyang kamay, nakita niyang 3:00 am na pala

Tinanggal niya ang salamin niya at umakyat sa taas. Sinalubong siya ng matamis na tanawin ng isang maliit na babae na natutulog sa malaking kama, katulad noong nakaraang gabi.

Humiga siya sa mainit na kama. Tila nakagawian na ni Catherine ang kanyang pamilyar na pabango at tumalikod upang bumakas sa kanyang mga bisig.

Tumingin siya sa kanya, ang kanyang mga mata ay malambot at kumplikado.

Madaling manatili sa kama sa ganoong araw, ngunit siya ang presidente ng Hill Corporation. Napakaraming bagay sa kumpanya ang kailangan pa niyang harapin matapos lamang bumalik sa Hill Corporation.

Alas 6:00 ng umaga, marahan siyang bumangon sa kama.

Ginising niya si Catherine. Habang tulala, nakita niyang hindi pa maliwanag ang langit sa labas.

Nakita ni Shaun ang kalokohang itsura niya at ngumiti. “Pupunta ako sa kumpanya. Matulog ka na ulit.”

Pagkatapos, nagpalit siya ng damit at umalis.

Tiningnan ni Catherine ang oras. 6:00 am pa lang

Naalala niya na 2:00 am na pala siya natulog kagabi. Diyos ko, palagi ba siyang nagsisipag kapag siya ay nasa kabisera? Hindi nakapagtataka na siya ang naging pinakamayamang tao sa bansa. Gayunpaman, hindi dapat iyon ay mabuti para sa kanyang katawan, tama ba?

Nagsalubong ang kilay ni Catherine. Ayaw niyang mag-alala tungkol sa kanya, ngunit hindi niya mapigilan ang sarili.

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published.