Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 299

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 299
“You lying woman. Tandaan mo, ikaw ang nagtanong nito!” Sabi ni Shaun at hinalikan siya ng mapusok.

Sa pagharap sa mapusok na halik ng lalaki, sinubukan siyang itulak ni Catherine palayo ngunit hindi ito nagtagumpay.

Alam niyang hindi niya kayang magpatuloy ng ganito. Paano niya haharapin si Wesley sa hinaharap?

Napakagat siya sa labi nito, kumukuha ng dugo. Sumirit siya sa sakit.

Sinamantala ni Catherine ang pagkakataon para itulak siya palayo. Ang kanyang mukha ay puno ng kahinaan at kawalan ng kakayahan. “Shaun Hill, kapag pinilit mo ako ng ganito, idudurog ko ang ulo ko sa bathtub!”

“Oo naman, sige!” Walang anumang simpatiya ang mga mata ni Shaun. “Tatawagan ko na lang si Tiyo Joel bukas at sasabihin ko sa kanya na sinubukan akong akitin ng kanyang anak ngunit pagkatapos ay nagpakamatay siya dahil sa kahihiyan dahil siya ay tinanggihan ko.”

Catherine, “…”

Namula ang mata niya. Paano kaya nagkaroon ng ganitong kasuklam-suklam na tao sa mundong ito? Talagang ayaw niyang magkaroon ng anumang bagay sa kanya, ngunit bakit siya tumanggi na pakawalan siya?

Dahil sa sobrang galit, tumulo ang luha sa mga mata niya.

“Shaun Hill, galit ako sa iyo!” sigaw nito sa kanya, hinampas siya sa balikat ng hindi mapigilan.

Ibinaba ni Shaun ang kanyang mga mata at tumingin sa kanya. Nagsalubong ang kilay ng babae sa galit, at malamang ay hindi niya alam na mukha siyang munting babae na nagsusungit ngayon sa nobyo.

“Sige, tumahimik ka!”

Makalipas ang mahigit sampung minuto, gumapang si Catherine palabas ng banyo.

Tumingin si Shaun sa likod niya habang paalis, at ang mga sulok ng bibig nito ay kumulubot sa kasiyahan.

Makalipas ang sampung minuto, nang itali niya ang kanyang robe at bumaba, nakita niya si Catherine na nakatayo sa tabi ng washing machine. Ang kanyang basang damit ay nilalabhan at pinatuyo, at suot niya ang kanyang malaking kamiseta. Hindi niya suot ang kanyang pantalon dahil masyadong malaki.

Nanuyo ang lalamunan ni Shaun.

“Puntahan mo at labhan mo rin ang damit ko.”

utos ni Shaun sa likod niya.

Nang marinig muli ang boses nito, namula agad ang kaakit-akit na mukha ni Catherine. Bagama’t sinabi niya sa sarili na kumalma, hindi pa rin niya ito kayang harapin ng mahinahon.

“Bakit ang pula mo?” Tumingin si Shaun sa kanyang iskarlata na tenga at kaswal na nagsalita, “Nagawa mo na ang lahat ng uri ng mga bagay kay Wesley Lyons, hindi ba?”

“…”

Pinunasan ang pamumula ng mukha ni Catherine. Palagi siyang may kakayahang mang-asar sa kanya.

Hindi siya makapaniwala na hindi pa siya naging ganoon ka-close sa kahit na sino.

Umakyat siya sa itaas na nakapikit ang kanyang mga mata, at ilang sandali pa ay lumitaw siya kasama ang kanyang damit.

“Kailangang hugasan ng kamay ang aking mga damit,” walang pakialam na sabi ni Shaun, “Hindi ako magsusuot ng mga nahugasan ng makina.”

Catherine, “…”

Yung *sshole!

Marahas na sinaway niya ito sa loob ng kanyang puso at nagtungo sa banyo dala ang mga damit sa kanyang mga bisig.

Kung tutuusin, hindi siya ganoon kagaling maglaba ng damit. Maliit na damit lang ang nilalabhan niya, kaya ito ang unang beses na naglalaba siya ng mga damit na panlalaki. Iyon din ang unang pagkakataon na kailangan niyang maghugas ng napakarami.

Sinulyapan ni Shaun ang profile niya mula sa sala, at ang malamig niyang mga mata ay kumislap na may bakas ng lambing.

Sa gabing ganito, ang babae ay tila asawa niya na nag-aalaga sa kanyang pang-araw-araw na buhay.

Ang malamig na bahay ay tila isang tahanan na ngayon.

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *