Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 297

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 297
Nang hindi man lang tumitingin sa kanya, dumiretso si Catherine sa kusina para maghanap ng mga gamit sa paglilinis. Kahit na matagal na niyang hinahanap, wala siyang mahanap. Pumunta siya sa balcony.

Kanina pa nakaupo si Shaun sa sofa at unti-unting nanlamig ang mukha niya.

Ano ang nangyayari?

Bakit hindi niya siya pinagalitan dahil sa pagbibigay ng kapirasong lupa kay Fergus Wicks nang makita niya siya? Bakit hindi siya nagmamakaawa sa kanya?

Iba ang script sa naisip niya, at malamig siyang bumangon para lumapit sa kanya.

Sa wakas ay natagpuan ni Catherine ang walis sa balkonahe. Nang tumalikod siya ay malakas siyang nabangga sa dibdib nito. Ang sakit ng ilong niya na parang nabali. “Eldest Young Master, ano ang ginagawa mo?”

“Linya ko yan.” Pakiramdam ni Shaun ay nalason siya. Lalo siyang nainis nang hindi niya makitang nagalit ito.

“Diba sabi mo linisin ko yung lugar? Masyadong gabi na ngayon, kaya gusto ko na lang matapos ito at matulog na. Please umalis ka na.” Umikot si Catherine at sinimulang linisin ang sala ng seryoso.

Pinagmasdan siyang mabuti ni Shaun na nagwawalis ng sahig at talagang gustong sumugod para itapon ang walis.

Ang bobong babae na yan! Naisip ba niya na tinawag siya nito dito para linisin ang lugar? “Catherine Jones, wala ka bang sasabihin sa akin?”

Kung maaari siyang magmakaawa at masiyahan ito sa kanyang kasiyahan, iisipin niyang babalikan ang kanyang pangako kay Melanie at ibalik sa kanya ang kapirasong lupang iyon.

Tumigil si Catherine at umiling. “Hindi.”

Saglit siyang tinitigan ni Shaun at nag-utos sa malamig na boses, “Go and clean the bathtub before filled it for me. Gusto ko maligo.”

“…”

Nagbitiw si Catherine na ibinaba ang walis at umakyat sa itaas. Malaki ang bathtub, humigit-kumulang dalawang metro ang lapad, at nakabaon sa lupa.

Kumuha lang siya ng basahan at lumuhod para punasan iyon.

Nang pumasok si Shaun, nakita niya itong nakaluhod sa sahig at napaka-provocative na posisyon. Nakataas ang kanyang damit, napakita ang kanyang maliit na baywang at balat na parang satin habang kumikinang ito nang husto.

Nagdilim ang mga mata niya, at lalakad na sana siya nang tumunog ang phone niya.

Hindi napansin ni Catherine na nakatayo siya sa likod niya at kinuha ang phone niya. Nag-flash sa screen ang pangalang Wesley Lyons.

Nagdadalawang isip siya kung sasagutin niya ang tawag. Kung tutuusin, ito ang bahay ni Shaun, na ikina-guilty niya.

She muted it and decided to ignore it, but a hand behind her suddenly took away her phone.

Napatalon si Catherine sa gulat at lumingon sa likod. Nilaro ni Shaun ang phone niya habang nakatitig sa pangalan sa screen. Isang mapanuksong ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. “Hindi mo ba dapat sagutin ang tawag ng nobyo mo?”

“Shaun Hill, ibalik mo sa akin ang phone ko!” Mabilis na inabot ni Catherine ito para kunin, ngunit itinaas niya ito nang sapat na hindi niya ito maabot.

“Nababalisa?” Parang yelo ang mga mata ni Shaun habang lumalawak ang kanyang pag-irap. “Natatakot ka ba na malaman ng nobyo mo na kasama mo ako ngayong hating-gabi?”

“Tapos ka na ba?” Galit na galit si Catherine ngayon.

“Ganyan ka ba kahalaga sa kanya?” Naningkit ang mga mata ni Shaun, at diretsong pinindot niya ang answer button. Ang mainit na boses ni Wesley ay umalingawngaw mula sa kabilang dulo.

“Cathy, anong ginagawa mo? Ang tagal mong sagutin ang telepono.”

Sa sobrang takot ni Catherine ay malapit nang tumigil ang kanyang puso. Tinitigan niya ng masama si Shaun baka magsalita ito.

Gayunpaman, nanatili siyang tahimik at pasimpleng nilagay ang tawag sa loudspeaker. Pagkatapos, sumandal siya sa kanyang tainga at sinabi nang may magnetic na boses, “Kung hindi mo sasabihin sa kanya, gagawin ko.”

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published.