Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 296

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 296
mga babae.

Itinaas ni Shaun ang latigo at inakay ang kabayo palayo.

Nakasilaw sa mata ni Melanie ang kanyang kabayanihan at guwapong pigura. Isa lang siyang higante sa mga lalaki. Sa sandaling pagtitig niya sa kanya, wala na siyang makitang iba.

Kinailangan niyang pakasalan siya.

Sa opisina.

Nag-ulat si General Manager Wolfe kay Catherine na may malungkot na mukha. “President Jones, ang kapirasong lupa sa tabi ng baybayin ay ipinagkaloob sa Cosmos Corporation.”

Natigilan si Catherine. “Di ba sabi mo kahapon hindi na-handle yung formalities?”

“Nabalitaan ko na may papel si Eldest Young Master Hill. Ang Cosmos Corporation ay isang industriya sa ilalim ng pamilyang Wicks. Narinig ko na ang pamilya Wicks ay kasama ng pamilyang Hill ngayon.”

Mapait ang mukha ni General Manager Wolfe. “Malaki ang ginastos namin sa kapirasong lupa na ito, pero ngayon, nasayang.”

Natahimik si Catherine at hindi nagsalita ng matagal.

Alam na alam niya kung paano napunta ang pamilya Wicks sa pamilya Hill.

Talagang hindi niya inaasahan na tutulong si Shaun sa pamilya Wicks nang walang pag-aalinlangan. Akala niya ay maiisip man lang niya ang pagmamahal na pinagsaluhan nila noon…

Hindi, walang pagmamahal.

“Maaari ba nating baguhin ang lupain?” tanong ni Catherine.

“Lahat ng tao ay nagpapaunlad ng lupa doon. May lupa pa rin, pero masyadong mahal. Ayon sa badyet ng kumpanya, hindi kami makakakuha ng anumang kita.” Malungkot na sinabi ni General Manager Wolfe, “President Jones, siguro hindi tayo dapat umunlad sa Canberra. Kami ay tagalabas, kaya napakahirap na pumasok sa bilog na ito.

“Kung hindi tayo makasiksik, palitan mo na ang paraan. Nagkataon lang na maaaring umunlad si Hudson sa maraming larangan. Medikal, pananalapi, turismo… Ang lungsod na ito ay malapit ding nakaugnay sa isang internasyonal na track. May mga pagkakataon na kumita ng pera kahit saan,” mahinang sabi ni Catherine, “Sa pamamagitan lamang ng pag-iba-iba ay hindi tayo matatakot na maalis sa hinaharap.”

Nagulat si General Manager Wolfe. “Tama ka. Magpapatawag ako ng pulong para pag-usapan ito kaagad.”

Kinabukasan, abala si Catherine sa pagdaraos ng mga pagpupulong sa kumpanya.

Gayunpaman, hindi ganoon kadali ang pagbuo sa isang bagong larangan.

Alas 10:00 ng gabi, kinaladkad niya ang kanyang pagod na katawan papasok sa villa at nakita niya si Melanie na nakasandal sa sofa at naka-facial mask. Puno ng panunuya ang mga mata niya.

“Paano nangyari ang mga bagay-bagay? Paano kung tulungan ka ni Tatay? Sa isang salita lang mula sa akin, tutulungan ako ng Eldest Young Master Hill nang walang kondisyon. Walang makakatanggi sa kanya.”

Hindi man lang siya pinansin ni Catherine at dumiretso sa kwarto niya.

Pagkasara ng pinto ay sumandal siya rito. Naninikip ang dibdib niya, at nasasaktan siya.

Ang lalaking iyon, maging abogado man siya noon o Panganay na Young Master Hill ngayon, palagi na niyang nagagawa ang lahat ng uri ng tali.

Tapos na siyang magshower at akmang hihiga na nang biglang tumunog ang phone niya. Ito ay mula sa isang hindi kilalang numero.

Pinindot niya ang answer button at isang malamig na boses ang narinig niya. “Halika. Madumi ang kwarto ko at kailangan linisin.”

“…”

Huminga ng malalim si Catherine. Ngayon, ang pakikinig lang sa boses na iyon ay sapat na para magalit siya.

Gusto niyang maglinis siya sa kalagitnaan ng gabi? Maaari siyang mangarap.

“Pasensya na, maling numero ang natawagan mo. Sa tingin ko, mas bagay na tumawag ka sa housekeeping company,” she said and almost hung up.

Tumawa si Shaun. “Oo naman, ipapadala ko lang ang napakagandang video na iyon ng mahalagang anak ng pamilya Yule na nakasuot ng costume ng kuneho. Dapat itong maging mga headline bukas ng umaga.”

Tapos, binaba na niya.

Hinawakan ni Catherine ang kanyang ulo sa sakit at sinumpa siya at ang lahat ng kanyang mga ninuno bago nagmaneho sa Oasis International kung saan siya nanatili.

Ang Oasis International ay matatagpuan sa pinakamaunlad na lugar sa sentro ng lungsod. Ang presyo ng isang talampakang parisukat ng lupa ay maaaring ibenta ng daan-daang libo, at si Shaun ay mayroong 400 talampakang parisukat na penthouse dito.

Binuksan niya ang pinto gamit ang susi at pumasok. Sa maliwanag na sala, nakaupo si Shaun sa beige leather sofa habang ang mga braso ay nakapatong sa sandalan. Ang kanyang nakataas na mga braso at paa ay nagpalabas sa kanya ng isang kingly aura. Nagbigay siya ng isang tamad ngunit eleganteng vibe.

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *