Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 295

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 295
Mukhang kinakabahan si Melanie at bumulong, “Nay, sira ang ugali ng panganay na young master. Hindi ko alam kung siya—”

“Kailangan mong pumunta. Kung hindi siya sumasang-ayon, maaari kang pumunta sa Old Madam Hill. Oras na para patunayan ang posisyon natin sa Yule family.” Paalala ni Nicola sa kanya.

Nagliwanag ang mga mata ni Melanie at tumango.

Sa likod ng bundok, sa isang horse racing venue.

Isang guwapong kabayong lalaki ang mabilis na tumakbo sa damuhan. Ang lalaking nakasakay sa kabayo ay may hawak na mahabang latigo. Ang kanyang guwapong black riding outfit ay nagpamukha sa kanya na matikas at marangal na para bang isa siyang European aristocrat. Nagpakita ang kanyang katawan ng isang makapigil-hiningang manly charm.

Maya-maya, huminto ang kabayo at tumalon pababa si Shaun mula sa kabayo. Hinubad niya ang ilang butones sa kanyang kwelyo.

Nagmamadaling nagtipon ang mga executive.

“Eldest Young Master, ang iyong husay sa pagsakay sa kabayo ay lalong bubuti.”

“Eldest Young Master, talagang kamangha-mangha ka na kaya mong talunin ang hangin.”

“…”

Walang ekspresyong tumingin sa kanila si Shaun. “Pumunta sa punto.”

Pinatibay ng isang executive ang kanyang nerbiyos at sinabing, “Eldest Young Master, kailan ka babalik sa Hill Corporation? Wala pang apat na buwan na wala ka ngunit bumababa ang tubo ng kumpanya. Ang Pangalawang Young Master ay hindi nakikinig sa amin at nagpipilit na gawin ang mga bagay sa kanyang paraan. Mangyaring bumalik sa kumpanya.”

“Eldest Young Master, kailangan ka namin.”

“Hindi magagawa ng kumpanya kung wala ka.”

Kinuha ni Shaun ang tubig na inabot sa kanya ni Hadley at tinapik ang kanyang baba, sabay lagok. Ang kanyang mga mata ay walang pakialam. “Sige, umalis ka na sa harapan ko. Babalik ako sa kumpanya next week.”

“Ang galing. Maligayang pagbabalik, Pinakamatandang Young Master! Mawawala agad kami sa paningin mo.”

Ang mga executive ay bumalik sa mataas na espiritu.

Tumawa si Hadley at hininaan ang boses para sabihing, “Eldest Young Master, you’re still the best. Kahit na umalis na ng apat na buwan, hindi pa rin makuha ni Liam Hill ang puso ng mga executive na iyon.”

“Si Liam Hill ay katulad ng kanyang ama, kaya alam ko kung ano siya, ngunit ang aking ina… ay hindi magiging masaya.” mahinang nguya ni Shaun.

Natahimik si Hadley, pakiramdam na hindi patas para kay Shaun.

“Pinakamatandang Young Master.”

May biglang tumawag sa kanya.

Kumunot ang noo niya at tumalikod. Mabilis na tumakbo sa kanya si Melanie, na nakasuot ng puting knitted sweater at beret. Ang kanyang magandang mukha ay puno ng kaaya-ayang pagkagulat. “Eldest Young Master, narinig kong sinabi ni Lola na nandito ka at ikaw talaga.”

“Marami akong ginagawa.” Sumakay si Shaun sa kabayo. Mas gugustuhin pa niyang sumakay ng ilang laps paikot sa track kaysa harapin si Melanie.

Nabalisa si Melanie at nagmamadaling huminto sa harap ng kabayo. “Eldest Young Master, kailangan kitang makausap.”

Bakas ang pagkainip sa mga mata ni Shaun, ngunit pinigilan niya ito. “Ano ito?”

“Dapat tandaan mo ang half-sister ko, di ba? Hinikayat niya ang aking ama na bigyan siya ng isang kapirasong lupa sa tabi ng baybayin noong isang araw, ngunit ipinangako na ng aking ama sa aking tiyuhin ang kapirasong lupa na iyon dati…”

Nag-aalalang sabi ni Melanie. Naramdaman niya na naiinip si Shaun sa kanya, ngunit wala siyang pagpipilian. Hindi siya makatayo at panoorin si Catherine na umakyat sa ibabaw nila ni Nicola.

“Kaya…” Sumulyap si Shaun sa kanya, ang mga sulok ng kanyang bibig ay kumukunot sa isang ngiti.

Nakaawang tumingin sa kanya si Melanie. “Maaari mo ba akong tulungan, please?”

Umupo siya sa kabayo at tahimik na tumingin sa kanya saglit. Bigla naman siyang ngumiti. “Oo naman.”

Nagningning ang mga mata ni Melanie. Talagang minahal siya ng pinakamatandang Young Master Hill! “Salamat, Panganay na Young Master. Mahal kita.”

Matapos sabihin ang tatlong salitang iyon, nahihiyang ibinaba niya ang kanyang ulo, hindi napansin ang bakas ng panunuya sa mga mata ni Shaun.

Pag-ibig?

Ilang beses pa lang niya itong nakilala, pero love na ang sinasabi niya.

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *