Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 294

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 294
Nakaupo sa tapat ang pangalawang tiyuhin, si Damien Yule. Natawa siya at nagtanong, “Melanie, kailan ka makikipag-engage kay Eldest Young Master Hill?”

Nakita ni Melanie ang mga taong naiinggit na nakatingin sa kanya at mabilis na nahihiyang sinabi, “Sinabi ni Lola Hill na magaganap ang kasal ngayong taon o sa susunod na taon. Hindi kami magpapakasal at direktang magpapakasal.”

“Mukhang balisa talaga si Old Madam Hill.” Napangiti si tita. “Malapit na namin kayong tawagin na Mrs. Hill.”

Tumango si Old Master Yule bilang kasiyahan. “Kumapit nang mabuti sa Matandang Young Master Hill. Ang pamilya Yule ay aasa sa iyo sa hinaharap.”

Tuwang-tuwa si Melanie. “Lolo, hindi kita pababayaan.”

Sa pagtingin sa lahat ng mga tao na pumupuri kay Melanie, si Catherine ay hindi nakaramdam ng hindi komportable. Bahagya niyang sinulyapan si Damien na nasa tapat niya. Nakaupo ang lalaki sa isang wheelchair, na nagbibigay sa mga tao ng napakalungkot na pakiramdam.

“Oo nga pala, Joel, nangako ka na ibibigay mo sa kapatid ko iyong kapirasong lupa sa dalampasigan noon. Bakit ko narinig na bigla kang nakipag-usap sa departamento para ibigay ito kay Hudson?” Nagkunwari si Nicola na parang biglang may naisip na tanong.

Naninigas ang mga kamay ni Catherine, at napangiwi si Joel. “Si Hudson ang kumpanya ni Catherine. Ang iyong kapatid ay nakabuo na ng maraming ari-arian sa Canberra at kumita ng malaking pera, kaya’t ito na lang ang ibibigay ko kay Catherine upang siya ay magkaroon ng katayuan sa kabisera.”

“Hindi iyan totoo. Ang aking kapatid na lalaki ay nawalan ng pera sa huling proyekto ng ari-arian at umaasa na kunin ang kapirasong lupang iyon sa tabi ng baybayin.” Ngumiti ng mapait si Nicola. “Nakatapos pa siya ng proposal. Joel, tulungan mo muna kami. Maghahanap na lang tayo ng ibang lote para mabayaran si Catherine mamaya.”

Tumango ang tiyahin. “Sa tingin ko, tulungan muna natin ang pamilya Wicks. Napakabata pa ni Catherine, kaya hindi niya kakayanin ang mga taong nasa ibaba niya. Siya ang magiging paa ng pusa.”

Damien also advised him, “Kung ayaw talaga ni Joel, then ask Eldest Young Master Hill for help, Melanie. Magiging simpleng bagay lang para sa kanya.”

Agad na hinampas ni Old Master Yule ang mesa. “Tama na yan. Ibigay mo na lang kay Fergus ang lupa.”

Ibinaba ni Catherine ang kanyang mga mata na may bahagyang panunuya.

Tila sa harap ng mga interes, lahat sa pamilya ng Yule ay may parehong pag-uugali.

Pagkatapos ng hapunan.

Umalis si Joel sa tirahan na malamig ang mukha, kasama sina Catherine, Nicola, at Melanie.

Sinabi nina Nicola at Melanie na hindi pa sila nagmaneho kaya kailangan nilang bumalik sa kanya.

Pagkauwi, si Nicola at Melanie ay nagsuot ng mapang-akit na ngiti at umakyat sa itaas para matulog. Biglang sinabi ni Joel kay Catherine, “Huwag kang mag-alala, nahawakan ko na ang mga usapin tungkol sa kapirasong lupa sa tabi ng dalampasigan. Ibibigay sa iyo.”

Natigilan si Catherine.

Lumingon si Nicola at galit na sinabi, “Joel Yule, nangako kang ibibigay mo sa kapatid ko kanina!”

“Kailan ko ipinangako yan? Ito ay isang bagay lamang na sinabi mo.”

“Wala akong pakialam. Ang kapirasong lupa na iyon ay kailangang paunlarin ni Fergus. Kung hindi ka pumayag, hahayaan ko si Melanie na pumunta sa Eldest Young Master Hill.”

“Maaaring hindi ito alam ng ibang tao, ngunit sa totoo lang, hindi ko akalain na si Eldest Young Master Hill ay ganoon na lamang kamahal kay Melanie.” Ngumisi si Joel at bumalik sa kanyang silid.

Nagmamadali ding bumalik si Catherine sa kanyang kwarto dahil sa pagod pagkatapos ng labanan ng talino.

Sa labas, tinadyakan ni Nicola ang kanyang mga paa sa galit at sinabi kay Melanie, “Bukas, pumunta ka sa Eldest Young Master Hill at tulungan ka niya.”

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *