Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 293

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 293
Tumango si Old Master Yule bilang kasiyahan. “Iyan ay isang magandang paraan ng pag-iisip. Ang Panganay na Young Master Hill ay naghahanap ng mapapangasawa mula sa isang mabuting pamilya. Ang Yule family natin ay hindi nagkukulang sa pera o alahas, kaya huwag kang tumulad sa mga babaeng nasa labas na hindi marunong magdala ng sarili.”

“Tama, hindi tulad ng ilang mga tao na masayang nakangiti at hindi mapupunit ang kanilang mga mata kapag nakakita sila ng mga alahas.” Binigyan ng tiyahin si Catherine ng isang sulyap na puno ng pangungutya.

Tumawa ng mahina ang mga tao, at agad na ipinakita ni Joel ang kanyang sama ng loob. Akmang pagalitan niya sila.

Noon lang, ngumiti si Catherine at sinabing, “Oo, masaya talaga ako na makatanggap ng ganoong kamahal na alahas, pero hindi dahil gusto ko kung magkano ang halaga nito. Ito ay higit sa lahat dahil ito ay ibinigay sa akin ni Lola.

Huminto siya, at biglang namula ang maganda niyang mata na puno ng tubig.

“On the way here, I was uneasy. Iba ako kay Melanie at pinalaki ng lolo’t lola ko simula pagkabata. Si Melanie ay masigla at kaibig-ibig, ngunit hindi ko alam kung paano pasayahin ang iba. Ako ay pinalaki ng aking tiyahin at tiyuhin, at walang nagtuturo sa akin kung paano makibagay sa aking pamilya. Natakot ako na hindi ako magustuhan nina Lola at Lolo, pero buti na lang… Buti na lang at ipinaalam sa akin ng regalong ito ni Lola na nasa puso niya pa rin ako.”

Tumingin siya kay Old Madam Yule nang matapos itong magsalita, nakaramdam siya ng pagkaantig.

Noong una, natuwa lang si Old Madam Yule na nagkaroon ng karagdagang anak na babae ang kanyang anak, ngunit pagkatapos marinig ang mga sinabi ni Catherine, bigla niyang naramdaman ang kirot sa kanyang puso para sa apo na ito. Medyo nahihiya din siya. Random lang niyang pinili ang alahas, ngunit napaiyak ang kanyang apo.

Lalong humihingi ng tawad ang matandang ginang at nagmamadaling kumaway sa kanya para lumapit. “Halika maupo ka sa tabi ni Lola. Apo ka ng pamilyang Yule, ngunit tiyak na marami kang pinaghirapan. Hindi maganda ang pakikitungo sa iyo ng tito at tita mo, di ba?”

“Naging mabuti sila sa akin noon, ngunit nang maibalik nila ang kanilang sariling anak na babae, naging napakawalang-interes nila sa akin. Isinara pa nila ako sa lumang mansyon at pinilit akong kumain ng maasim na pagkain at uminom ng maruming tubig,” naluluhang sabi ni Catherine.

“Narinig ko na ang pamilya Jones ay medyo may kaya. Nagsisinungaling ka, hindi ba?” Nakita ni Melanie na hinawakan ng matandang ginang ang kamay ni Catherine at hindi na ito nakatiis.

“Tama,” agad na sambit ng tiyahin. “Pinalaki ka ng iyong tiyuhin at tiyahin, kaya paano mo nasasabi ang mga bagay na iyon?”

“Ayos lang kung hindi ka maniniwala sa akin. Maaari kang pumunta suriin. Nasa ospital ang aking mga medikal na rekord.” Malungkot na ngumiti si Catherine.

“Itikom mo ang iyong bibig kung hindi mo alam kung paano bantayan ang iyong mga salita!” Nagalit si Joel at pinagalitan, “Alam ng lahat sa Melbourne na pinatay pa ng kanyang tito at tiyahin ang kanilang ina. Paano magiging maganda ang pakikitungo ng mga masasamang tao sa kanilang pamangkin?”

“Ano? Paanong may mga taong walang puso?” Kinilig ang matandang Madam Yule at hinawakan ng mahigpit ang kamay ni Catherine. “Mahal na anak, malamang na nagdusa ka.”

“May kasabihan, laging may bahaghari pagkatapos ng ulan. Tingnan mo, ngayon, mayroon na akong tatay, at lolo at lola.” Itinagilid ni Catherine ang kanyang ulo, at parang nagniningning sa kanyang mga mata ang magagandang bituin.

“Anong magandang babae.” Lalong nagustuhan siya ng matandang Madam Yule. Maging ang seryosong mukha ni Old Master Yule ay lumambot nang husto, at ibinuka niya ang kanyang bibig sa unang pagkakataon. “Dahil bumalik ka sa Yule family, descendent ka ng Yule family. Kung may mangahas na mang-bully sa iyo sa hinaharap, maaari mong sabihin sa amin, ngunit siguraduhing hindi masira ang reputasyon ng pamilya.”

“Salamat, Lolo.” Napangiti si Catherine sa kanyang mga luha.

Minsan, sa halip na umiyak, ang isang maayos na ngiti ay mas nakalulugod sa mga matatanda.

Sa gilid, halos mabaliw sa galit sina Nicola at Melanie. Marami na silang inihanda na masasamang bagay tungkol kay Catherine nang maaga, ngunit hindi nila inaasahan na kumilos si Catherine na kaawa-awa at makuha ang mga puso ng matandang ginang at matandang amo.

Lalong lumalim ang pagkunot ng noo ni Nicola. Si Catherine Jones ay hindi isang simpleng tao.

Habang naghahapunan, ang matandang ginang ay patuloy na naglalagay ng pagkain sa plato ni Catherine. “Kumain ka pa, payat ka pa.”

“Salamat po, Lola.” Kinain ni Catherine ang lahat ng pagkain na ibinigay sa kanya ng matandang ginang at hindi mapili.

Sarap na sarap ang matandang ginang at bumaling kay Melanie na maselan na kumakain. “Hindi ka pa naghirap noon, kaya ayaw mong kumain ng maraming bagay. Dapat matuto ka sa kapatid mo.”

“Lola…” Namula ang mukha ni Melanie sa galit.

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published.