Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 290

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 290
“Get out,” diretsong utos ni Shaun.

Namula ang mga mata ni Melanie nang maalis sa mukha niya ang hindi makapaniwalang tingin. “Eldest Young Master, girlfriend mo ako…”

“Maaari mong ihinto ang pagiging girlfriend ko anumang oras.” Hinawakan ni Shaun ang kanyang pulso at bumaba.

Ito ang unang pagkakataon na nagkusa siyang hawakan siya, ngunit bago siya makaramdam ng kasiyahan tungkol dito, itinulak siya nito palabas ng pinto. “Melanie Yule, hindi ka kumatok at random na pumasok sa bahay ng ibang tao. Hindi ka ba tinuruan ng mga asal ng pamilya mo?”

Nabulunan si Melanie sa lungkot. “Hindi naman sa wala akong manners. May tinatago kasi na babae si Young Master Hill sa bahay at ayaw ko siyang makita, di ba?”

Namula ang mukha ni Shaun. Ang tangang babaeng ito ay tumawid sa kanyang ilalim na linya. “Kailangan ko bang ipaliwanag ang gagawin ko sayo? Alamin ang iyong lugar.”

Pagkatapos, tinapos niya ang kanyang pangungusap at isinara ang pinto nang malakas.

Nakatayo si Melanie sa labas ng pinto, tulala. Hindi niya maintindihan. Ang panganay na Young Master Hill ay labis siyang na-spoiled noon. Nainlove pa nga siya sa unang tingin sa harap ng napakaraming dalaga. Paano siya magbabago ng ganoon lang?

Siguradong ang vixen sa loob ng bahay ang nagpagulo sa kanya.

Ni-lock ni Shaun ang pinto mula sa loob at tinawagan si Hadley para magpapalit ng lock.

Pagkatapos ibaba ang tawag, bumaba si Catherine mula sa itaas. Suot niya ang isa sa mga kamiseta nito at pajama na pantalon. Ang maluwag na damit ay nagpamukha sa kanya na mas maliit at katangi-tangi.

Nakataas ang kilay na tinitigan siya ni Shaun. Ito ang unang pagkakataon na napagtanto niya na ang isang babae ay maaaring magmukhang kaakit-akit kapag nakasuot ng damit ng isang lalaki.

Maingat na lumakad si Catherine sa mga hagdan, ngunit masyadong malapad ang paa ng pantalong pajama, kaya nadulas siya at nahulog.

Catherine, “…”

Nataranta siya ng ilang segundo, at dali-dali niyang hinablot ang pajama pants.

Bago pa siya makapagsalita, binuhat siya ni Shaun at inilagay sa sofa. “Sinasadya mo ‘yan.”

“Hindi, masyadong malaki ang iyong pajama.” Gustong umiyak ni Catherine, ngunit nang maisip niya si Melanie na nakatayo sa labas, itinulak niya ito palayo sa kahihiyan. “Tama na yan. Kung babae ang gusto mo, nasa labas lang ang girlfriend mo.”

“Hindi mo ba alam?” Ngumuso si Shaun bago siya naglabas ng masasakit na salita sa kanyang mainit na boses, “My girlfriend is going to be Mrs. Hill. Para sa isang babaeng katulad mo… Isa ka lang laro.”

Nanlaki ang mata ni Catherine. Akala niya ay sapat na ang kahihiyan niya sa kanyang tunay na kasintahan na nasa labas ng pinto, ngunit hindi niya inaasahan na ang mga salita nito ay aabot sa antas ng kahihiyan.

“Huwag mo akong tignan ng ganyan. Ikaw ang naging Mrs. Hill minsan, ngunit sinayang mo ang pagkakataon.” Walang ingat na nilaro ni Shaun ang buhok sa tenga.

Bumagsak ang puso ni Catherine sa kaibuturan. Alam niyang ang pinakagusto ni Shaun ngayon ay ang paglaruan siya. “Hindi pa ba sapat ang kahihiyan kagabi?

“Hindi.” Binitawan ni Shaun ang mahaba niyang buhok at tumayo ng tuwid. “In the future, kung sasabihin kong mag-appear ka, dapat magpakita ka kaagad. Kung hindi, huwag mo akong sisihin sa pag-upload ng video. Kung gusto mong patuloy na manatili sa lupon ng Canberra, depende ito sa iyong sinseridad.”

Napakaputla ng mukha ni Catherine kaya hindi siya makapagsalita.

Minsan, gustong-gusto na niyang bumalik sa Melbourne, ngunit hindi niya magawa kapag naiisip niya ang kanyang namatay na ina pati na rin si Nicola at ang kanyang anak na babae.

Nang makita siyang tumahimik, ngumiti si Shaun ng sarkastiko. “Mukhang hindi ganoon kalakas ang nararamdaman mo kay Wesley Lyons. Hindi siya gaanong mahalaga kaysa sa kaluwalhatian at kayamanan ng pamilya Yule, ha?”

“Tapos ka na ba?” Malamig na ngumiti si Catherine. “Shaun Hill, ang pinaka pinagsisisihan ko ay ang pakikipag-usap sa iyo sa bar noon!”

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *