Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 289

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 289
“Paano ako hoodlum?” Ang mga kamay ni Shaun ay nakasandal sa magkabilang gilid ng kanyang mga balikat, na may masamang tingin.

Walang kamalay-malay na tinakpan ni Catherine ang kanyang manipis na labi, at naramdaman niyang nag-aapoy ang kanyang mukha. “Tumahimik ka.”

“Bakit? Galit ka na ba sa akin ngayon?” Hinila ni Shaun ang kamay niya at nagngangalit ang mga ngipin. “Catherine Jones, kanina lang ako wala pero hindi ka makapaghintay na ma-engage kay Wesley Lyons. Sabihin mo sa akin, alam ba niya na ikaw ang kasama ko ngayon?”

“Shaun Hill, tama na…”

Namutla si Catherine. Nang maalala niya ang pangako niya kay Wesley, naawa talaga siya dito.

Galit na galit si Shaun dahil sa distracted nitong tingin, at ibinaba nito ang ulo para halikan ang mapupulang labi nito.

Akala niya ay naiinis na siya sa kanya, ngunit nang bumalot sa kanyang sentido ang pamilyar na panlasa nito, naisip na lang niya na sobrang sarap sa pakiramdam.

Nagpumiglas si Catherine, ngunit wala itong silbi. Mariin ang pagdiin ng mga kamay nito sa kanya, at ang lakas ng lalaki ay tuluyang nangibabaw sa kanya.

Maya-maya, naiwan siyang nahihilo sa halik nito.

Mula nang umalis siya, madalas siyang dumaranas ng insomnia at iniisip siya sa kalagitnaan ng gabi. Bagama’t engaged na siya kay Wesley ngayon, sa tuwing susubukan ni Wesley na lapitan siya, hindi niya sinasadyang nilalabanan siya.

Hindi tulad ng kung ano siya ngayon, nananabik sa bango ng kanyang katawan.

Bang!

Malabo na narinig ni Shaun ang tunog ng pagsara ng pinto sa ibaba, ngunit hindi niya ito pinansin.

Gayunpaman, hindi nagtagal, may tumawag, “Pinakamatandang Young Master Hill, nandito ka ba?”

Naghiwalay ang dalawang tao.

Iyon ay… boses ni Melanie.

Namutla si Catherine at tinulak siya palayo. Paano niya nakalimutan? Nagkaroon na siya ng kasintahan, at ang kasintahang iyon ay nasa labas mismo sa sandaling ito.

Isang dampi ng inis ang sumilay sa nagbabagang mga mata ni Shaun. Bakit kailangan pang pumasok ngayon ng maldita na si Melanie?

Mabilis siyang bumangon at tinungo ang pinto. Pagbukas niya ay napatingin siya sa likod at nakita niyang nagtago na si Catherine sa wardrobe na parang magnanakaw.

Kahit papaano, medyo nakakatawa siya.

“Pinakamatandang Young Master…”

Natigilan si Melanie, na nakatayo sa may pintuan nang makita niyang sumulpot si Shaun. Nakasuot ng navy robe ang lalaking nasa harapan niya na maluwag ang pagkakatali, kitang-kita ang malaking bahagi ng matigas nitong abs. Ang kanyang panlalaking amoy ay nagpatibok ng kanyang puso na parang jackhammer.

Gayunpaman, ilang sandali pa, naamoy niya ang halimuyak ng isang babae sa lalaki, at agad na lumubog ang kanyang puso. Matapos tingnang mabuti, nakita niyang madilim pa rin ang mga mata ng lalaki. Tuluyan na siyang natulala.

Intuition told her na baka may babae sa kwarto, at baka may naantala siyang ‘maganda’ kanina.

Paano ito nangyari?

Matapos mamatay si Sarah Langley, ang Eldest Young Master Hill ay palaging lumalayo sa mga babae. Sino ang nasa loob?

“Paano ka nakapasok?” Makulimlim ang mukha ni Shaun. Ang pinakaayaw niya ay ang mga taong tumuntong sa kanyang teritoryo nang walang pahintulot niya.

“Pumunta ako sa manor kaninang umaga para hanapin ka, ngunit wala ka doon, kaya ibinigay sa akin ni Lola… ang susi sa lugar na ito.” Natakot si Melanie sa bakas ng galit sa mukha nito. “Gusto kong mag-breakfast kasama ka, kaya dinala ko ito…”

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published.