Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 287

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 287
Naninigas ang katawan ni Shaun. Galit niyang hinawakan ang maselang balikat nito at nagtanong sa paos na boses, “Sino ang gusto mong kuskusin ang iyong tiyan?”

Wesley Lyons? Kung gayon, tiyak na itatapon niya ito sa labas ng silid.

“Shaunny, Shaunny…” Natulala si Catherine. Naalala niya na kapag nag-cramp siya sa oras ng buwan, tutulong si Shaunny sa paghimas sa kanyang tiyan.

“Catherine Jones, sigurado ka bang lasing ka?” Kinurot ni Shaun ang maliit niyang mukha. Pinaglalaruan ba siya ulit?”

“Masakit, ibig mong sabihin.” Lasing na itinaas ni Catherine ang isang paa para sipain siya ng marahan.

Muntik nang mag-nosebleed si Shaun. Anong bulok na kaisipan ang pumasok sa isip ni Rodney para isuot niya itong bunny outfit? Pinahirapan lang siya nito.

“Catherine Jones, maaari kang managinip kung gusto mong tumulong akong kuskusin ang iyong tiyan.” Kinurot ni Shaun ang mukha niya hanggang sa mamula ito.

“Mm… Masakit… Shaunny.” Napakagat labi si Catherine bago imulat ang matubig at magagandang mata.

Umugong ang bukol sa lalamunan ni Shaun. Ilang sandali pa ay nagmura siya at tinakpan siya ng kumot bago lumabas.

Hindi niya alam kung ano ang nagtulak sa kanya para pumunta sa kusina. Ginamit niya ang kanyang telepono upang malaman kung ano ang dapat kainin kung ang kanilang tiyan ay hindi komportable pagkatapos ng isang gabing pag-inom.

Mukhang magandang ideya ang katas ng kamatis.

Gayunpaman, ilang buwan na siyang hindi nakatira sa bahay na ito, kaya walang pagkain sa bahay. Matawagan lang niya si Hadley. “Ikuha mo ako kaagad ng kamatis.”

“…”

Si Hadley, na naghahanda pa lang matulog, ay may sakit na ekspresyon sa mukha. “Young Master, saan mo inaasahan na makakahanap ako ng mga kamatis sa ganitong oras ng gabi? Gumagawa ka ba ng juice para kay Miss Jones…”

“Siya? It’s good enough kung hindi ko siya papatayin. Bilisan mo. Gusto ko sila sa loob ng 20 minuto.” Mariing tinapos ni Shaun ang tawag.

Hadley, “…”

Saan siya dapat maghanap ng mga kamatis sa kalagitnaan ng gabi?

Ang katulong na kayang gumawa ng kahit ano ay hindi inaasahan na siya ay matutuklasan ng mga kamatis.

Sa huli, napakiusapan na lamang ni Hadley ang amo ng kalapit na supermarket na buksan ang mga pinto para makuha ng mga guwardiya ang mga kamatis. Pagkatapos ay hinatid na sila kay Shaun.

Nang makuha ni Shaun ang mga kamatis, binalatan niya ang balat sa bawat isa, piniga ang mga ito upang gawing juice, at dinala ang baso sa silid.

Nakakulong si Catherine sa kama, natutulog. Binuhat siya nito at pinakain ng juice. Ibinuka niya ang kanyang bibig nang hindi namamalayan. Ang maasim na katas ay nagpaginhawa sa kanyang tiyan at hindi na siya nakaramdam ng pagkahilo.

Pagkatapos uminom, tahimik siyang nahiga sa kama habang nanginginig na parang pakpak ang mga pilikmata. Kinulayan ng pula ng mga kamatis ang labi niya, na nagmistulang bulaklak na naghihintay na mapitas.

Napalunok si Shaun. Isa siyang normal na lalaki, at natikman na rin niya ang labi nito noong gabing iyon.

Gayunpaman, sa sandaling iyon, ang kanyang telepono sa tabi ng mesa ay biglang nag-vibrate. Ang screen ay nagpakita ng isang mensahe na ipinadala ni Wesley Lyons. [Miss na kita.]

Biglang nanlamig si Shaun. Ilang sandali pa ay sumilay sa kanyang mga labi ang nakakapanghinayang ngiti.

Kalokohan niya ang pumunta doon sakay ng helicopter para iligtas siya.

Kinabukasan.

Iminulat ni Catherine ang kanyang mga mata at nagising na nasa isang hindi pamilyar na kama.

Umupo siya nang may panimula.

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published.