Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 286

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 286
ang mga lalaki kay Shaun, natulala. Alam ng lahat na ang Eldest Young Master Hill ay kilala sa pagiging hindi malapit sa mga babae.

“Panganay… Panganay na Young Master Hill, ano ang nagdala sa iyo dito?”

“Sino ang nagpainom sa kanya?” Isa-isang tinamaan ng madilim na tingin ni Shaun ang bawat mukha sa yate.

Naramdaman ng lahat ang lamig ng kanilang puso. Nakatingin lang sila kay Rodney para humingi ng tulong. “Young Master Snow, ikaw ang nagpahiwatig sa amin ngayon.”

“Ayos lang.” Itinaas ni Rodney ang kaliwang kamay at idiniin ito pababa. Lumapit siya kay Shaun at tumawa sa mahinang boses. “Shaun, tinutulungan lang kita ilabas ang galit mo. Kasalanan niya ang panlilinlang at pakikipaglaro sa iyo. Dahil naglakas-loob siyang pumunta sa Canberra, siyempre, kailangan kong turuan siya ng leksyon para sa iyo.”

Bago pa man siya makatapos ay ibinato ni Shaun ang isang malakas na kamao sa kanyang mukha. Nahuli si Rodney at pinalo hanggang sa maputol ang labi.

“Shaun Hill…” Galit na galit si Rodney.

Nagmamadaling bumaba ng yate ang mga binata. Ang dalawang malalaking putok na naglalabanan ay sapat na upang magdulot ng lindol. Sino ang maglalakas loob na makialam?

“Sino ang naglakas-loob na umalis?” Pinikit ni Shaun ang kanyang mga mata, at ilang guwardiya ang nakatayo sa pasukan.

“Eldest Young Master Hill, paano ka namin nasaktan?” Tanong ni Young Master Kelly na may nakakainggit na mukha habang pinipigilan ang takot.

Ang nagyeyelong tingin ni Shaun ay dumaan sa mga mukha sa loob ng yate. Lahat sila ay philandering young masters na ang paboritong libangan ay paglalaro ng mga babae.

Nang maisip niya ang maruruming mga mata ng mga taong ito na gumagala sa katawan ni Catherine at kung paano nila ito nahawakan bago siya dumating, wala siyang ibang gusto kundi dukutin ang kanilang mga mata.

“Shaun, ako ang tumawag sa kanila. Kung gusto mong sisihin ang isang tao, sisihin mo ako.” Humakbang si Rodney para protektahan sila.

Lumipat sa kanya ang nakakatakot na tingin ni Shaun. Napakatahimik ng yate na kahit isang pin ay maririnig kung ito ay nahulog.

“Mga kaganapan ngayong gabi… Kung may mangahas na magpakalat ng salita, larawan, o video…” Tumingin si Shaun sa grupo ng mga tao. Ang kanyang dominanteng aura ay kumalat, humihingi ng pagsunod. “Aalisin ko ang buong pamilya mo.”

Natakot ang karamihan. Kahit tanga ay maiintindihan ang relasyon ng babaeng ito kay Young Master Hill.

Namutla lahat ang mga taong nagtangkang samantalahin si Catherine kanina.

“Tsaka, baliin mo ang isang kamay ng kung sino man ang humipo sa kanya noon. Dapat may mga surveillance camera sa loob ng yate.” Binuhat ni Shaun si Catherine at tumalikod na para umalis.

Namula sa galit si Rodney at nagmamadaling hinabol siya. “Shaun, wala ka man lang respeto sa akin. Hindi talaga kita maintindihan. Wala siyang pakialam sa iyo at nakipag-date pa sa ibang lalaki noong kasama ka niya. Dapat turuan ng leksyon ang mga babaeng tulad niya. Tsaka andito ako. Hindi ko hahayaang may gumawa ng kahit ano sa kanya. Gusto ko lang siyang ipahiya.”

“Kahit na kailanganin siyang turuan ng leksyon, ako dapat ang gagawa nito.” Hindi nagbago ang ekspresyon ni Shaun. “Hindi mo lugar para ipahiya siya.”

Pagkaalis ng yate, sumakay si Shaun sa helicopter at dire-diretsong umalis.

Nang lumipad ang helicopter, nahihilo si Catherine dahil sa hugong na tunog. Pumitik ang kanyang tiyan, at sumuka siya sa buong dibdib ni Shaun.

Ang hindi kanais-nais na masangsang na amoy ay tumagos sa kanyang ilong, at ang ekspresyon ni Shaun ay naging masigla. Inihagis niya si Catherine sa upuan at mabilis na hinubad ang suot na jacket, inihagis ito sa lupa sa pagkasuklam.

“Ugh… Sobrang hindi komportable.” Umungol si Catherine at bumalik sa upuan. Ang damit ng kuneho ay maaaring magpakulo ng dugo ng isang tao.

Nang makita siyang ganoon, ang apoy sa tiyan ni Shaun ay agad na nagbago sa ibang uri. Mabilis niyang hinubad ang malinis na sweater at tinakpan ang katawan nito, sa takot na tuluyang mawalan siya ng kontrol kapag nakita niya ulit itong ganoon.

Makalipas ang sampung minuto, lumapag ang eroplano sa bubong ng kanyang pribadong tirahan sa lungsod.

Binuhat siya ni Shaun sa kwarto at inihagis sa malaking kama.

Nabaluktot si Catherine sa isang bola, at agad na nahulog ang kanyang sweater sa kanya. Hindi nakatiis si Shaun nang tumambad ang kanyang tuwid at balingkinitang mga binti. Babalutan na sana niya ito ng kumot nang biglang hinawakan ni Catherine ang kamay niya at napaungol. “Hindi maganda ang pakiramdam ng tiyan ko. Tulungan mo akong kuskusin ito.”

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *