Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 285

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 285
“Hindi masama, maaari mong hawakan ang iyong alak.”

Naghiyawan ang mga tao, at lumapit ang sumunod na young master para bigyan siya ng isang engrandeng maiinom.

Uminom siya ng sunod-sunod na tasa hanggang sa manhid ang kanyang tiyan sa sakit. Pagkatapos niyang makipag-usap sa ikasiyam na lalaki, ang natitira na lang ay si Rodney Snow.

Siya pasuray-suray. Nagkakaroon siya ng double vision at tila maraming Rodney. Nakilala lang siya nito sa leather coat nito. Hindi na niya ma-distinguish ang features nito. “Young Master Snow, dapat ay halos tapos ka nang makipaglaro sa akin ngayon. Isang huling baso para sa isang grand, okay?”

Napatitig si Rodney sa babaeng nasa harapan niya. Karamihan sa mga lalaki ay hindi kayang humawak ng siyam na baso ng matapang na alak nang sabay-sabay. Siya ay lasing, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning habang nakatitig sa kanya pabalik. Ang kanyang likod ay tuwid at puno rin ng pagmamalaki.

Tumawa siya sa mahinang boses. “Bakit ako papayag? Hindi ko binibigyan ng kahit isang sentimo ang isang babaeng tulad mo.

“Kung gusto mo, magmakaawa ka sa mga tao doon.”

Nakaramdam na lamang ng lamig si Catherine hanggang sa kanyang mga buto. Hindi pa siya naiinis ng ganito sa isang lalaki.

Talagang pinagsisihan niya ang pag-ibig kay Shaun.

Siya at ang kanyang mga kaibigan ay pawang mga demonyong nagtatago sa laman ng tao.

Pinagtitinginan na siya ng mga tao sa likod niya. Kung pupunta siya, ang susunod na nangyari ay magiging ganap na hindi mahuhulaan.

Biglang bumukas ang isang pinto sa yate, at malabo niyang nakita ang isang lalaking papasok.

Siya ay masyadong lasing upang makita ang kanyang mukha at pagsuray-suray sa subconsciously. “Young Master, maaari mo ba akong bigyan ng isang engrandeng maiinom ng isang baso?”

Agad namang lumiit ang mga pupils ni Shaun.

Ibinaba niya ang ulo para tingnan siya. Kaawa-awa ang dami ng tela na nakatakip sa kanya, at tumingin sa ibaba mula sa kanyang anggulo, ang tanging nakikita lang niya ay ang kanyang walang kamali-mali na maputi-gatas na balat. Nalantad ang kanyang balingkinitan ngunit matikas na katawan, at ang kanyang maliit na mukha ay parang peach blossom noong Marso. Matingkad na pula at puno ang labi niya. Kahit sinong lalaking makakita nito ay gustong lumusong para halikan siya.

Pinagmamasdan ba siya at ginagawang palabas ng mga lalaki sa isang lugar na ganito?

Magkano ang nainom niya? Ni hindi siya nito nakilala.

“Pakiusap.” Ang maitim na mga mata ni Catherine ay nabahiran ng luha sa kahihiyan. Hindi na siya nakatiis at malapit na siyang mag-collapse.

“Ganyan ka ba humingi ng pabor?”

Hinawakan niya ang kanyang baba matapos mabulag ng galit, nawala ang lahat ng kanyang katwiran. “Kung gusto mong tulungan kita, magmakaawa ka.”

Itinagilid ni Catherine ang kanyang ulo. Ang malakas na alak ay higit na nakakaapekto sa katwiran sa paglipas ng panahon.

Bigla niyang naisip si Shaun. Gusto rin niyang hawakan ang baba niya ng ganito.

Natawa siya sa tono nito.

Kung siya iyon, wala siyang pakialam na halikan siya.

Tumayo siya sa kanyang mga daliri at hinalikan siya. “Nakikiusap ako sa iyo.”

Hinalikan niya ito sa pisngi dahil lasing na siya para makita ang labi nito.

Naninigas ang katawan ni Shaun, at nagliyab ang isang napakalaking apoy sa loob niya. Hindi niya ito makilala at itinuring lamang niya itong estranghero, kaya paanong madali lang siyang humalik sa iba?

Siya ba ay palaging isang maluwag na babae?

Gayunpaman, bago pa man siya magalit ay nasuray-suray si Catherine at natumba sa gilid. Nahuli niya siya dahil sa reflex. Namatay siya dahil sa kalasingan.

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *