Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 284

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 284
Nangangatal ang mga ngipin ni Catherine sa galit. Dahil sinasadya niyang sabihin na titigil na siya sa pagsasayaw pagkatapos kumita ng 10,000 dollars, sino ang nakakaalam kung gaano katagal bago siya kumita ng ganoon kalaki?

Sure enough, nagtawanan ang mga lalaki. “Kung ganoon, kailangan nating bigyan siya ng mas kaunting reward para mas ma-enjoy natin ito nang mas matagal.”

“Tama, maglaan tayo ng oras at manood.”

Habang nanonood ang mga tao, dahan-dahan niyang ipinulupot ang sarili sa poste at sumayaw. Marunong siyang sumayaw, ngunit alam niya na kapag mas mahusay siyang sumayaw sa harap ng karamihan, mas maaari niyang mawala ang kanilang katwiran.

Gayunpaman, hindi niya pinabayaan na isaalang-alang ang kanyang magandang hugis at nakamamanghang kagandahan. Kahit na kaswal lang siyang sumasayaw, ang bawat galaw niya sa bunny outfit ay nakamamatay na tukso sa mga lalaking naroroon.

Mapaglarong nag-record ng video si Rodney at ipinadala ito kay Shaun. [Shaun, tinutulungan kitang turuan ng leksyon ang babaeng ito.]

Sa manor ng pamilya Hill.

Matutulog na sana agad si Shaun na nagliyab sa utak niya nang makita ang video.

Sa video ay isang babaeng nakasuot ng red bunny outfit. Kaunti lang ang nakatakip ng tela kaya nakakaawa.

Ang kanyang balat ay kasing ganda ng niyebe, at ang kanyang maliit na mukha ay makinang at nakatutukso, tulad ng isang pinong pulang rosas. Bahagyang umindayog ang kanyang baywang, at ang isang paa niya ay nakapulupot sa isang bakal na poste.

Naisip lang ni Shaun na maraming lalaking nakatingin sa kanya, at hindi maipaliwanag na nakaramdam siya ng galit.

Tinawagan niya si Rodney ngunit nalaman niyang nasa ibang tawag ang b*stard.

Damn it!

Ang isipin pa lang na pinagmamasdan siya ng napakaraming tao ay gusto na niyang paghiwalayin si Rodney.

Tumayo siya at naglakad palabas ng kwarto. Makalipas ang tatlong minuto, sumakay siya sa helicopter.

Gabi na noon, at maraming maharlika na naninirahan sa Sherman Mountain ang tuwang-tuwa.

“Di ba helicopter yan ni Young Master Hill? Saan siya pupunta nang gabing-gabi na?”

“Dapat importante. Ang Young Master Hill ay bihirang bumiyahe sakay ng kanyang pribadong helicopter.”

Sa yate.

Nagbuhos si Young Master Kelly ng isang baso ng whisky at pumunta sa harap. Ang kanyang malalaking kamay ay bumagsak sa mga balikat ni Catherine, at inilapat niya ang kanyang dila sa puting-niyebe na balat na kasingkinis ng satin. Gusto niyang makayanan ang pakiramdam, ngunit ang babae sa kanyang mga bisig ay nakatakas na parang loach.

“Alam mo ba kung sino ako? Huwag kang maging insensitive.” Hinaplos ni Young Master Kelly ang kanyang mukha.

“Paumanhin, pananagutan ko lang ang pagsasayaw ngayong gabi.” Umiling si Catherine para iwasan siya. Gusto lang niyang magpalipas ng gabi sa kapayapaan. Ngayong dumating na ang mga bagay-bagay sa puntong ito, hindi lang niya masasabing anak siya ni Joel, kundi kailangan din niyang itago ang kanyang pagkatao. Kung hindi, masisira niya ang reputasyon ng pamilya Yule.

“Halika, basta inumin mo ang basong ito nang sabay-sabay, gagantimpalaan kita ng isang grand.” Pinagpag ni Young Master Kelly ang baso na puno ng alak.

Ngumiti ng nakakaloko si Catherine. “Isang grand lang?”

“Kasalanan mo kung bakit nasaktan mo si Young Master Hill. Isang grand lang ang binibigay ko sayo dahil nakasuot ka ng ganyang damit.” Napangiti si Young Master Kelly. Ang lahat ng mga kabataang lalaki na naroroon ay pinutol mula sa parehong tela.

Tahimik na tumingin si Catherine sa baso. Pagkalipas ng ilang segundo, ibinalik niya ang baso at nilunok ang lahat sa isang malaking lagok.

First time niyang uminom ng ganoon kalakas na alak. Ang alak ay sumugod sa kanyang tiyan na parang nagniningas na apoy, ngunit natiis lamang niya ito at mahinahong ibalik ang baso sa kanya.

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *