Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 283

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 283
Nakapagpalit lang ng damit si Catherine at makapaghanda. Pagbaba niya, nakasalubong niya si Melanie na kababalik lang.

“Saan ka pupunta nang gabing-gabi na? Don’t tell me lalabas ka para makipaglokohan sa mga lalaki?” Masyadong hindi kaaya-aya ang mga salita ni Melanie.

“Lasing ang kaibigan ko kaya susunduin ko siya.” Hindi mapakali si Catherine na tumingin kay Melanie at diretsong nagmaneho papunta sa daungan.

Mayroong ilang malalaking yate na nakadaong dito.

Natagpuan niya ang isa sa pinakamalaki at sumakay dito. Ang init sa loob, at may mahigit isang dosenang lalaki at babae doon. Lahat ng mga babae ay nakasuot ng bikini. Ang kapaligiran ay ginawa ni Catherine ang kanyang kamay sa kanyang bulsa. Gusto niyang tawagan si Joel.

Gayunpaman, bago pa niya ma-dial ang numero, may isang lalaki na biglang sumugod sa kanya mula sa likuran at pinigilan ang kanyang katawan. Kinuha niya ang phone niya at kinaladkad siya paakyat.

Nagpumiglas si Catherine ngunit hindi makawala. Alam niyang nahulog siya sa isang bitag, ngunit hindi nagtagal ay tumuntong siya sa Canberra. Hindi rin siya nasaktan ng sinuman. Baka si Nicola?

Pagdating sa itaas, nakita niya ang isang guwapong lalaki na nakasuot ng itim na leather coat na naka-idly sa sofa. Matalas ang kilay at malinis na buhok ng lalaki. Ang kanyang mga mata ay kumikinang, at siya ay may buong labi. Ito rin ang lalaking nakita niya sa restaurant kanina.

“Ikaw.” Natigilan si Catherine. “Hindi pa kita nakilala at hindi rin kita na-offend.”

“Hindi mo ako sinaktan, ngunit nasaktan mo ang aking kaibigan.” Dahan-dahang tumayo si Rodney, nakakabit ang mga kamay sa sinturon. Puno ng lamig ang gwapo niyang mukha. “You look pretty good. Hindi kataka-taka na nagawa mong lokohin si Shaun.”

“Kaibigan ka ni Shaun?” Sa wakas ay naunawaan ni Catherine at galit na sinabi, “Sa pagitan namin ni Shaun iyon. Nasaan ang kaibigan ko? Siya ay isang empleyado ng iyong kumpanya.”

“Hindi naman ako nagkukulang ng mga empleyado. Walang pagbabago ang kanyang kawalan.” Napakaganda ng ngiti ni Rodney, ngunit pinalamig lang ng iba. “Kung gusto mo siyang makita muli, depende iyon sa iyo.”

“Anong gusto mong gawin ko?” Kinagat ni Catherine ang kanyang mga ngipin at nagtanong.

“Isuot mo ito at bumaba para sumayaw para makita ng lahat. Hahayaan kita at ang iyong kaibigan kung sasayaw ka hanggang ang lahat ay handang gantimpalaan ka ng 10,000 dolyares.” Kinuha ni Rodney ang isang Playboy bunny outfit at inihagis sa kanyang harapan.

Gustong sumuka ng dugo ni Catherine. Napakaliit ng tela sa outfit na nakakaawa. Maliban sa mahahalagang lugar, lahat ng iba pa ay nalantad. May bunny tail pa sa likod. Talagang ito ay isang bagay na hindi dapat isuot sa simpleng paningin. Kung isusuot niya ito, hindi siya iba sa mga babaeng may hindi tamang trabaho sa mga hotel.

“Young Master Snow, baka hindi mo alam ito, pero anak ako ni Joel Yule. Pag nalaman ng tatay ko—”

“Nabalitaan ko na nag-adopt si Joel Yule ng illegitimate daughter, pero ano? Kahit na si Melanie Yule ang nakatayo sa harap ko, paglalaruan ko pa rin siya.” Tinapik ni Rodney ang kanyang relo. “May isang minuto ka, o itatapon ko ang kaibigan mo sa dagat.”

“Kung ganyan ang suot ko, who knows kung may gagawin sa akin ang mga lalaking iyon sa labas…”

“Tama na, Catherine Jones. Walang muwang si Shaun, pero wag mong isipin na madali akong lokohin. Hindi ako naniniwala na ang isang babaeng tulad mo ay nakasama ng wala pang pito hanggang walong lalaki. Hindi ba’t ang pinakamagaling mong matulog?” Mukhang naiinip si Rodney. “Tatlo, dalawa—”

“Sige, isusuot ko.”

Naikuyom ni Catherine ang kanyang mga kamao bilang pagbibitiw.

Sa grupong ito ng mga mayayamang bata, siya ay walang iba kundi isang laruan.

Gayunpaman, hindi niya magawang kaladkarin si Freya dito kasama niya.

Pagkalipas ng limang minuto, pumunta siya sa dressing room at nagpalit ng damit na kuneho. Lumabas siya bago dahan-dahang bumaba.

Agad na sumipol ang mga lalaki sa ibaba.

“Hoy, Young Master Snow, saan ka nakakita ng ganyan kaganda?”

“Mukhang maganda siya.”

Napatingin ang mga lalaki sa mga dilag na nakabikini sa kanilang paligid at agad na nakaramdam ng pagkabagot. Nakatitig silang lahat kay Catherine.

Pulang-pula ang mukha ni Catherine sa kahihiyan at walang luha, ngunit nasasabik lang si Rodney, “Mamaya, sasayaw siya para sa lahat. Maaari mo siyang gantimpalaan, ngunit hihinto siya sa pagsasayaw kapag umabot na siya ng 10,000 dolyares.”

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *