Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 282

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 282
Napangiti si Freya ng mapait. “Siguro natutuwa siya na sa wakas ay naalis na niya ako.”

“Huwag mo na siyang isipin. Hindi ba maraming gwapong lalaki sa Canberra? Tingnan mo, may isa sa pinto ngayon. Nakatingin siya sayo.”

Napatingin si Catherine sa likod ni Freya at hinimas ang baba.

Sakto namang napasulyap si Freya nang makita ang isang lalaking nakatalikod. Nakasuot siya ng mamahaling itim na leather coat, at ang kanyang mahahabang binti ay maihahambing sa isang modelo. Dalawang tao ang sumusunod sa kanya na parang mga lap dog.

“Ganoon ba siya kagwapo? Nagmamalabis ka.”

Napakurap si Catherine. “Hindi ako. Maihahalintulad pa nga siya kay Shaun Hill.”

“Ibig sabihin, gwapo talaga siya.” Tumawa si Freya. Bagama’t hindi maganda ang kanyang kalooban pagkatapos lamang na ma-fall out of love, hindi iyon naging hadlang sa kanyang pagpapahalaga sa mga guwapong lalaki.

Sa taas, sa kwarto.

Ang general manager ng Osher Corporation ay maingat na nagbuhos ng alak para kay Rodney Snow at gumawa ng mga hula mula sa ekspresyon ng mukha ng lalaki. “President Snow, ang babaeng naka-beige sweater na tinitingnan mo sa pinto kanina ay ang bagong hire na senior cosmetic chemist ng aming kumpanya, si Freya Lynch.”

“Oh, so kasali siya sa kumpanya natin?”

Isang dampi ng mapaglaro ang sumilay sa kanyang mga labi. “Kung gayon ang nakaupo sa tapat niya ay dapat na kaibigan niya.”

“Oo.”

Kinalikot ni Rodney ang baso ng alak sa kanyang kamay. “Alam ko na kung saan ako pupunta mamaya. Mag-isip ng paraan para imbitahan si Freya Lynch at ang kanyang kaibigan.”

Nakaramdam ng kaguluhan ang general manager. “President Snow, si Freya Lynch ay isang bihirang talento…”

“Huwag kang mag-alala, hindi ko siya mahihirapan. Kaya lang, binu-bully ng kaibigan niya ang kaibigan ko noon,” mahinang sabi ni Rodney, “Mag-ingat na huwag silang alertuhan.”

8:30 pm

Matagal na nagkwentuhan sina Catherine at Freya at naghanda na sa pagpunta sa sinehan nang biglang tumawag si Freya mula sa general manager ng kanyang kumpanya. “Tingnan mo ang cosmetic recipe ngayon…? Okay… pupunta ako mamaya.”

“Iiwan mo ba ako?” Nagtaas ng kilay si Catherine.

“Hindi ko mapigilan. Sinabi ng general manager na pumunta si Pangulong Snow sa kumpanya para sa isang inspeksyon ngayon, at nagkataon na pinag-usapan nila ang bagong produktong pampaganda na sinasaliksik ko. Gusto niyang magsumbong ako kay Pangulong Snow ngayon.” Pakiramdam ni Freya ay sasabog na ang kanyang ulo. “Si Pangulong Snow ay hindi isang taong tulad ko na kayang guluhin. Ang pamilyang Snow ay isa sa nangungunang apat sa Canberra. Anyway, nakakatakot sila gaya ng pamilya ng Hill.”

Hindi nakaimik si Catherine. “Bakit pakiramdam ko ang kabisera ay puno ng malalaking shot?”

“Eksakto. Ang pamilyang Lynch ay maaaring ituring na maimpluwensya sa Melbourne, ngunit sa mga tao sa Canberra, kami ay mga taga-bansa lamang.” Nagkibit balikat si Freya. “Bumalik ka muna.”

“Magiging maayos ka ba? Gusto mo samahan kita?”

“Hindi. Kahit na may mangyari, hindi kita kayang kaladkarin. Sapat na ang pagkaladkad ko sa iyo.” Kinawayan ni Freya ang kamay at nagmamadaling umalis.

11:00 pm

“Ito ba si Ms. Jones? Ang iyong kaibigan ay lasing. Halika at kunin mo siya.

“Sino ito…?”

“Ako ang general manager ng kumpanya niya.”

Kakaligo lang ni Catherine at akmang matutulog na siya ng biglang tumawag si Freya, pero hindi pamilyar na lalaki ang nagsalita.

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *