Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 281

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 281
“Akala ko nag-aalala ka na kukunin ko ang mana ng pamilyang Yule.” Ngumiti ng mahina si Catherine.

“Isa ka lang palaboy ng bansa.” Si Melanie parang may narinig na biro. Nilingon niya si Shaun at sinabing, “Eldest Young Master Hill, hindi mo ba naisip na masyado siyang mapagpasensya sa kanyang mga pantasya? Never akong nag-attach ng kahit anong importansya sa kanya. Hindi lamang siya hindi nakapag-aral, ngunit siya rin ay isang bansang bumpkin na walang ideya kung ano ang mundo.”

Binigyan siya ni Shaun ng patagilid na tingin. Kung hindi niya kilala si Catherine, sana ay sang-ayon siya sa mga sinabi ni Melanie, ngunit si Catherine ay malinaw na nagtapos mula sa isa sa mga pinakamahusay na institusyon sa ibang bansa. Nanalo pa siya ng mga parangal sa architecture at interior design. Higit siyang mas mahusay kaysa kay Melanie, ang mahalagang anak ng pamilyang Yule na nag-aksaya ng pera ng kanyang mga magulang sa pag-aaral sa ibang bansa.

Gayunpaman, hindi napagtanto ni Melanie na kumpara kay Catherine, siya ay nagmukhang maikli at tanga. Nakasuot ng ordinaryong light purple na down jacket si Catherine ngayon. Sa kanyang matingkad na mga mata, mapuputing ngipin, at dalisay na katangian, naramdaman ni Shaun na bulag siya noon para ikumpara si Melanie kay Catherine.

“Oo, isa lang akong taga-bayan, habang ikaw ang maliwanag na buwan na nakasabit sa langit. Hindi ako mangangahas na ikumpara sa iyo.” Kalmado at walang pakialam ang ngiti ni Catherine, parang puting liryo.

“Buti naman alam mo.” Ngumiti si Melanie na may arogante na ekspresyon.

“Tama na, pumasok ka na…”

Nahiya lang si Shaun at tumalikod na para pumasok.

Nagmamadaling sinundan siya ni Melanie.

Saka lang umalis si Catherine at sumakay sa kotse.

Sa dining hall, may isang mesa na puno ng masasarap na pagkain.

Si Melanie ay maingat na naglagay ng pagkain sa plato ni Shaun, ngunit habang tinitignan siya ni Shaun, mas tila hindi siya magandang tingnan. Bumangon siya at sinabing, “Wala akong gana. Aalis na ako.”

“Eldest Young Master…” Nalilito si Melanie. “May nagawa ba akong mali?”

“Ano sa tingin mo? Huwag mo akong sundan,” panunuya ni Shaun at tumalikod nang hindi lumilingon.

Pinagmasdan ni Melanie ang kanyang matangkad at patayong pigura na umalis. Sa sobrang pag-aalala niya ay tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata.

“Anong nangyari?” Nagmamadaling lumapit si Nicola.

“Mom, hindi ko rin alam.” Napaisip si Melanie bago ikwento kung paano niya nasagasaan si Catherine sa pintuan kanina.

“Idiot ka!” Pinagalitan siya ni Nicola, “Natanggap si Catherine sa isang world-class na sikat na unibersidad noong 16 years old pa lang siya, at palagi siyang lumalaktaw sa mga grado. Nanalo rin siya ng ilang prestihiyosong parangal sa arkitektura at panloob na disenyo. Siya ang nangungunang scorer sa kanyang senior high school year at nagtapos sa isang world-class na sikat na unibersidad. Ibang-iba siya sa isang tulad mo na gumamit ng pera para makabili ng diploma mo.”

Tuluyan na ngang natigilan si Melanie. Sa pag-iisip pabalik sa sinabi niya kanina, ngayon lang siya nakaramdam ng sobrang kahihiyan. “Pero hindi naman malalaman ng Panganay na Young Master Hill ang lahat ng iyon, di ba?”

“Sino ang nakakaalam? Ang pinakamatandang Young Master Hill ay may kaalaman. Siguro naimbestigahan na niya ang lahat ng dapat malaman tungkol sa pamilya natin bago ka nagkasama.” Malungkot ang itsura ni Nicola. “Nalaman ko rin na hindi pala ganoon kasimple si Catherine. Dalawang buwan pa lang mula nang kunin niya si Hudson, pero nakatali na sa daliri niya ang lahat ng executive.”

“Kung gayon… Ano ang dapat kong gawin?” Namutla si Melanie.

“Lumabas ka sa kanyang negosyo. Hahawakan ko siya. Kailangan mo lang gampanan ang iyong papel bilang isang well-bred na binibini mula sa isang prestihiyosong pamilya.” Sumasakit ang ulo ni Nicola. Kasalanan niya kung bakit hindi niya napag-aralang mabuti ang kanyang anak. Si Melanie ay wala kahit kalahati ng mga kakayahan na mayroon siya noong siya ay bata pa.

Nang sumunod na mga araw, maagang lumabas si Catherine at late na bumalik. Hindi na siya natisod kay Shaun pagkatapos ng insidenteng iyon.

Sa araw na ito, nakipag-appointment siya kay Freya sa Canberra.

Nakilala niya si Freya noong hapon.

Nagkita ang dalawa sa banyagang lugar, at dinala siya ni Freya sa isang high-end na restaurant para kumain.

“Ipinakilala rin ako sa lugar na ito ng isang kasamahan. Ang caviar dito ay napakasarap. Sobrang mahal, pero kaya pa rin kitang ipagamot.” Tuwang-tuwa si Freya na muling makakasama ang dalawa sa kabisera.

Pagka-order ay tiningnan ni Catherine ng mabuti si Freya. Kahit na medyo pumayat siya, maganda pa rin siya. “Magaling ka ba?”

“Medyo. Maganda ang pakikitungo sa akin ng kumpanya at aayusin pa nga niya na makapag-aral ako sa ibang bansa sa ikalawang kalahati ng taon.” Napayuko si Freya at hinalo ang kanyang kape. “Nakontak ka na ba ni Patrick?”

“Hindi.”

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *