Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 280

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 280
“Enough. Anak ko si Catherine, at mahigit 20 taon na akong may utang sa kanya. Ito ang aking bahay at pati na rin ang aking tahanan. Maaari siyang manatili dito kahit gaano niya gusto. Kung hindi naman kayo natutuwa dito, you can move out,” walang awang sagot ni Joel.

Namumula sa galit ang mukha ni Nicola. Sa wakas, sinamaan niya ng tingin si Catherine bago ito umalis. “Sige. Kung may mga pagbabago man sa marriage arrangements ni Melanie, hindi ko siya pababayaan.”

Nang matapos na magsalita si Nicola ay umalis na siya ng pabulong.

“Tay, hindi ko naakit si Young Master Hill,” seryosong sabi ni Catherine. Wala siyang pakialam sa pagtingin ng iba sa kanya, ngunit kung maniniwala si Joel sa sinabi ng iba, talagang madidismaya siya sa kanya.

Isang buntong-hininga ang pinakawalan ni Joel. “Naniniwala ako sayo. Malamang mali ang pagkakaintindi ni Young Master Hill na isa kang illegitimate child, kaya naman may hinanakit siya sa iyo.”

Bahagyang natulala si Catherine. Ipinaliwanag ito ni Joel sa kanya, “Medyo nakakaawa ang background ni Young Master Hill. Ang kanyang ina, si Lea, ay isang gintong babae na matalino mula sa murang edad. Ito ang dahilan kung bakit kaya niyang tumayo kahit na isang babae at magmana ng Hill Corporation. Noon, maraming tao sa Canberra ang gustong pakasalan si Lea, ngunit nagplano si Brennan laban sa kanya at hindi nagtagal ay nabuntis siya. With that, wala siyang choice kundi ang magpakasal sa kanya.”

Nagulat si Catherine. Hindi kataka-takang nagalit siya nang lagyan niya ang kanyang pagkain kanina. Siya ay partikular na sensitibo sa bagay na ito dahil sa katotohanan na siya ay ipinanganak sa ganitong paraan din!

Nagpatuloy si Joel, “Ang pagdating ni Elder Young Master Hill sa mundo ay isang hindi kanais-nais na karanasan para kay Lea. Matindi rin ang ayaw sa kanya ni Lea. Di-nagtagal, hiniwalayan niya si Brennan at nagpakasal sa dati niyang kasintahan na nakilala niya noong kolehiyo. Pagkatapos, nanganak siya ng isa pang anak na lalaki na pinangalanang Liam.

“Lumalabas na… napakaawa na niya simula pagkabata,” ungol ni Catherine na may magkasalungat na emosyon.

“Oo. Pagkatapos ng diborsyo, araw-araw nilalasing ni Brennan ang kanyang sarili. Si Lea naman ay nakabuo na ng bagong pamilya. Tinatrato niya si Liam ng may malalim na pagmamahal. Sa mga mata ni Shaun, si Liam at ang kanyang ama ay nanghihimasok habang sinisira nila ang kanyang pamilya. Kaya galit din siya sayo.”

Hinawakan ni Joel ang kanyang ulo nang may damdamin. “Pasensya na, Cathy. Patawarin mo ako dahil pinahirapan kita…”

“Hindi mo kasalanan, Dad.”

Siya ang dahilan ng sama ng loob ni Shaun.

“Dad, I think kailangan ko munang umalis. Kung hindi, siguradong magkakagulo sina Aunty Nicola at Melanie.” Noong una ay binalak ni Catherine na manatili dito at ayusin ang mga bagay-bagay kay Nicola nang harapan. Gayunpaman, talagang hindi niya naramdaman na makita ang kanyang ex na nakikipag-ugnayan sa kanyang kapatid na babae.

“Hindi pwede. Ngayong sa wakas ay nakabalik ka na, kailangan kitang alagaan at panatilihin sa ilalim ng aking pagbabantay.” Nag-aalala si Joel na hindi niya ito maaalagaan ng mabuti kung lilipat siya nang mag-isa. He then added, “Ito ang personal naming family matter. Worst comes to the worst at hindi natutuwa si Elder Young Master Hill tungkol dito, kakanselahin namin ang planong pagpapakasal sa pamilya Hill.”

Naantig si Catherine at napuno ng init sa kaibuturan. Napakasarap magkaroon ng isang ama na walang pasubali na naniniwala sa kanya.

Sa susunod na umaga.

Dahil alam niyang hindi siya welcome, sinadya ni Catherine na bumangon ng maaga. Pagkatapos niyang maghugas ay dumiretso na siya sa opisina. Akmang lalabas na siya ng bahay ay naabutan niya sina Melanie at Shaun na naglalakad papunta sa kanya sa sikat ng araw ng umaga habang magkahawak ang kamay. Ang magandang pares ay mukhang isang magandang tugma.

Pakiramdam niya ay sumasakit ang kanyang mga mata. Naging matalik na ba sila kaya sabay silang mag-aalmusal?

Ibinaba niya ang kanyang ulo at binilisan ang lakad patungo sa lugar kung saan ipinarada ng driver ang sasakyan.

“Tumayo ka diyan, Miss Jones. Pagkatapos ng insidente kagabi, hindi ka pa rin natutong maging magalang, ha?” Pinigilan siya ni Shaun, ang guwapong mukha nito ay nagbabadya ng pangungutya gaya ng dati.

Nang maalala ni Catherine ang sinabi sa kanya ni Joel tungkol sa background ni Shaun, hindi siya nag-abalang makipagtalo sa kanya. “Iniisip ko lang na hindi qualified na batiin ka ng isang low-born na tulad ko. Higit pa rito, naghahanda na akong magtungo sa opisina.”

“Opisina?” Naningkit ang mga mata ni Melanie. She blurted out, “Magtatrabaho ka ba sa Yule Corporation?”

“Hindi. Iniwan ako ng nanay ko ng isang maliit na kumpanya.” Isang matalim na ngiti ang ibinigay ni Catherine. “Huwag kang mag-alala. Hindi ako papasok sa Yule Corporation.”

Ang kanyang maliwanag at matatalas na mga mata ay tila nakakakita sa mga tao. Awkward na ngumuso si Melanie, “Siyempre, nag-aalala ako. Wala kang alam. Natatakot lang ako na guluhin mo ang kumpanya natin kung doon ka magtatrabaho.”

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *