Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 279

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 279
si Catherine kay Shaun na hindi makapaniwala, at nakita siyang nakangiti. Hindi nagtagal ay napalitan ito ng malungkot na ekspresyon habang hinihintay niyang panoorin ang paglalahad ng drama.

Kinagat niya ang kanyang mga ngipin. Napakasama niyang tao! “Excuse me, mas matanda ako sa iyo ng ilang buwan. Maliwanag, ang aking ina ay nakasama ng aking ama nang mas maaga. Mangyaring bantayan ang iyong bibig. At saka, hindi ko siya nanligaw.”

“Hah, sinasabi mo bang pinaglalaruan ka ni Elder Young Master Hill?” Pinuna ni Melanie si Catherine. “Tingnan lamang ang katayuan ni Elder Young Master Hill. Siya ay isang kilalang pigura samantalang ikaw ay isang murang tao lamang. Marami na akong nakilalang b*stard na katulad mo na mababa ang ranggo pero ambisyosa.”

Ibinaba ni Catherine ang kanyang mga mata, bahagyang nanginginig ang kanyang mga pilikmata.

Kumunot ang noo ni Shaun sa kabila ng kanyang sarili. Bigla siyang nainis kahit siya pa ang gustong mang-uuto kay Catherine.

Dati, hindi siya makabuo ng impresyon kay Melanie. Sa ngayon, gayunpaman, naramdaman niya lamang na siya ay nakakairita at masama ang ugali. Hindi siya umasta na parang isang binibini mula sa isang kilalang pamilya.

“Ano ang pinagtatalunan ninyo?”

Pumasok sina Joel at Nicola nang mapansin ang kaguluhan.

“Tay, Nanay, dumating kayo sa tamang oras. Talagang sinusubukan ni Catherine na akitin si Young Master Hill,” agad na reklamo ni Melanie, “Nay, kinukutya ka pa niya sa pagtawag sa iyo na mistress.”

Biglang nagbago ang ekspresyon ni Nicola. Bawal sa kanya ang dahilan kung bakit siya pinakasalan ni Joel noon. “Masyado ka nang lumayo, Catherine. Naging maayos na ang pakikitungo ko sa iyo simula nang bumalik ka. Sinadya pa kitang binili ng mga branded na damit na suot mo ngayon. Napaka-ungrateful niyan sa iyo.”

Nagsalubong ang mga kilay ni Joel. “Baka may hindi pagkakaunawaan…”

“Anong hindi pagkakaunawaan? Si Elder Young Master Hill mismo ang nagsabi nito.” Tinadyakan ni Melanie ang kanyang mga paa. “Sa kabila ng pagkakaroon ng nobya, malaswa pa rin ang ugali niya. Napakawalanghiya!”

“Fiancé?” Nakangiting tanong ni Shaun. Tanging ang mga lubos na nakakakilala sa kanya ang nakakaramdam ng poot sa kanyang titig.

“Oo. May fiancé siya sa Melbourne,” mabilis na idinagdag ni Nicola, “Anyway, the man is merely the owner of a small listed company. Namumutla siya kumpara sayo.”

“Talaga?” Ngumiti ng mahina si Shaun. Kalahating buwan pa lang nilisan niya ang Melbourne, may nobyo na ito.

Nang hindi na kailangang hulaan, halos tiyak na niya na ang taong iyon ay si Wesley.

Nang maalala niya ang sandali na halos naging malambot ang puso niya ngayon, bigla niyang nakita ang kanyang sarili na sobrang tanga.

Ang babae ay higit na bastos kaysa sa kanyang inaakala.

“Sabi nila mahigpit ang pamilya Yule, ngunit ang nangyari ngayong gabi ay nagbubukas ng mata para sa akin.”

Ngumuso si Shaun. Nang matapos siyang magsalita ay tinungo niya ang pinto. Nang madaanan niya si Joel, huminto muna siya saglit bago sinabing, “Tito Yule, alis muna ako. Ngayon… wala na talaga ako sa mood na manatili dito.”

With that, naglakad na siya palabas ng bahay.

“Hintayin mo ako, Elder Young Master Hill.”

Sinundan ni Melanie si Shaun.

Isang sinag ng mainit na liwanag ang bumungad sa mukha ni Catherine habang nakatayo siya sa kusina, kitang-kita ang kanyang maputlang mukha.

Kararating lang ni Catherine sa Yule household at hindi pa naninirahan sa pamilya. Gayunpaman, ang mga salita ni Shaun ay kaswal na nagtulak sa kanya sa kailaliman.

“Tingnan mo ang ginawa mo!” Nanginginig si Nicola sa galit. “Joel, ikaw ang gustong iuwi niya, pero nandito siya para nakawin ang boyfriend ng kapatid niya. Ngayon na nasaktan natin si Young Master Hill, ipinapayo ko sa iyo na mabilis na paalisin siya. Hindi natin dapat guluhin si Elder Young Master Hill at maging dahilan upang magalit pa siya sa atin.”

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published.