Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 278

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 278
Hindi nag-abala si Catherine na panoorin ang eksena dahil nakita niyang nakakadiri ito.

Bakit siya nahulog sa ganoong lalaki dati? Talagang nagustuhan niya ang isang babaeng tulad ni Melanie!

Nang sa wakas ay oras na para sa hapunan, tahasang sinabi ni Catherine, “Bilang isang anak sa labas, wala akong karapatang kumain kasama si Elder Young Master Hill. Kakain ako ng hapunan ko sa kusina.”

Sa pagkakataong ito, agad siyang tumungo sa kusina bago pa man makapagsalita ang sinuman.

Hinatak ni Shaun ang isang mahabang mukha habang si Melanie ay mayabang na sinabi, “Buti na lang alam niya ang sarili niya.”

Bagama’t nagngangalit si Joel, wala siyang ganang magsalita.

Buong araw ang chef sa paghahanda ng hapunan gaya ng bilin ni Nicola. Gayunpaman, huminto sa pagkain si Shaun pagkatapos ng dalawang subo ng pagkain.

Simula nang makipaghiwalay siya kay Catherine, hindi na siya nakakain ng masaganang pagkain. Lagi niyang nakikita ang sarili niyang gutom.

“Elder Young Master Hill, hindi ba sapat ang lasa ng mga pagkaing ito para mabusog ang iyong panlasa?” maingat na tanong ni Nicola.

“Busog ako dahil may mga prutas at mani ako ngayon. Ituloy niyo na ang inyong hapunan. Pupunta ako sa banyo.”

Nang matapos siyang magsalita ay dumiretso siya sa kusina.

Kailangang dumaan sa kusina para magtungo sa banyo. Pagpasok niya sa kusina, nakita niya si Catherine na nasasarapan sa pagkain sa maliit na mesa.

Kaya niya talagang kumain ng napakarami sa kabila ng nakikita niyang may kasamang ibang babae.

Kahit papaano ay naramdaman ni Shaun ang galit na kumukulo sa loob niya. Humakbang siya patungo sa kanya nang walang pakialam at tinukso siya, “Sigurado akong hindi ka pa nakakain ng ganito kasarap na pagkain sa Melbourne. Tignan mo ang iyong sarili. Parang ginutom mo ang buong buhay mo.”

“…”

Umangat ang ulo ni Catherine at tinitigan ang masungit nitong mukha. May bukol siya sa lalamunan. “Oo, buong buhay ko nagugutom ako.”

Habang nagsasalita siya, sinadya niyang iluwa ang kanin sa mukha niya.

“Catherine, humihingi ka ng kamatayan.” Namula ang mukha ni Shaun sa galit. Ang laway at kanin niya ay nasa buong mukha at katawan niya. Mabilis niyang ginamit ang kanyang mga kamay para punasan ang mga iyon na may pagmumukhang disgusto.

“Paumanhin. Dahil ako ay mula sa kanayunan, ako ay bastos at walang kultura. Hindi ako tinuruan ng mga magulang ko ng anumang asal.” Ngumisi si Catherine. “Elder Young Master Hill, sa mataas na ranggo mo, hindi ka lulubog sa level ko, di ba?”

Galit na galit si Shaun. “Catherine, sobrang saya mo sa pag-arte, ha? Binabalaan kita ngayon, umalis ka kaagad sa Canberra. Naiinis ako sa mukha mo.”

Kaswal niyang binigkas ang bawat salitang tila kutsilyong tumatawa sa kanyang laman.

Habang nasasaktan si Catherine, mas lalo siyang ngumiti. “Natatakot ako na wala kang karapatang magpasya nito, Elder Young Master Hill. Kung tutuusin, hindi ikaw ang punong ministro ng Australia.”

“Nasa ilalim ka ba ng impresyon na hindi ko kilala ang punong ministro?” Tawa ng tawa si Shaun. “Gayunpaman, ito ay isang madaling gawain.”

Sandaling natigilan si Catherine, at nagsalubong ang mga kilay. “Bakit ako aalis? Since you find me disgusting, that’s your problem. Wala itong kinalaman sa akin. Hindi naman talaga ako nakakadiri, I just enjoy my food.”

“…”

How Shaun wish na punitin ang makapal niyang mukha. Noon, niloko siya ng lahat dahil sa mukha na iyon.

“Elder Young Master Hill, naligo ka na ba? Anong ginagawa niyo dito?”

Pumasok si Melanie pagkatapos niyang maubos ang pagkain. Nakita niya sina Shaun at Catherine na nag-uusap habang naglalakad. Dahil pareho silang nakasuot ng kulay abong damit, para silang mag-asawa sa magkatugma nilang mga kasuotan.

Mabilis niyang hinawakan ang braso ni Shaun na animo’y natatakot na maagaw ang kanyang lalaki.

Itinaas ni Shaun ang kanyang mga kilay, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa kalungkutan. Saka siya nagbigay ng ngiti. “Gusto kong pumunta sa banyo, ngunit pinigilan niya ako at sinubukan akong akitin.”

“Ano?” Galit na galit si Melanie na halos lumuwa ang kanyang mga mata sa kanyang ulo. “Catherine, walanghiya ka kasing mama mo!”

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *