Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 276

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 276
Unti-unting namutla ang mukha ni Catherine.

Nakaramdam siya ng paninikip sa kanyang dibdib, na naging dahilan ng pananakit niya. Kung maaari, hiniling niyang hindi na niya ito makikita pang muli sa buhay niya.

“Nandito ka na, Young Master Hill!” Buong-buong nilapitan ni Melanie si Shaun at ikinawit ang braso nito sa braso nito na parang mag-asawa sa unang pag-iibigan.

“Oo.” Napakunot ang noo ni Shaun na halos hindi mahahalata, iniisip kung ano ang problema ng babae. Kahapon lang sila nagsayaw, pero ang intimately acted nito sa kanya na para bang matagal na silang magkarelasyon.

Nang malapit na siyang makawala sa pagkakahawak nito ay lumapit sa kanya sina Joel at Nicola.

“Kumusta, Young Master Hill.” Marahang nakipagkamay si Joel kay Shaun.

“Hello, Tito Joel. First time kong bumisita sayo. Sorry naabala kita.”

Pagdating sa pakikisalamuha kay Joel, ginagalang siya ni Shaun nang may paggalang at paggalang.

“Syempre hindi. It’s our honor to have you here,” nagmamadaling sagot ni Nicola habang puno ng ngiti.

Walang magawang sinulyapan ni Joel ang asawa. Pagkatapos, magalang niyang sinabi, “Pumasok ka at maupo. Malamig sa labas.”

Gumawa ng paraan sina Joel at Nicola para sa kanya.

Bago pa makalayo si Catherine ay lumapit sa kanya si Shaun at nagtama ang kanilang mga mata. Nang makasalubong niya ang tingin niya ay agad siyang umiwas ng tingin. Nag-aalala siya na habang tumatagal ang titig nito sa kanya, mas lalong sumasakit ang nararamdaman niya.

Isa pa, nasa magulo ang isip niya ngayon.

Nanliit ang maitim na mga mata ni Shaun nang makita siya nito. Sa sandaling iyon, isang surge of emotions ang bumalot sa kanya mula sa kaibuturan.

Gayunpaman, itinago niya ito nang mabuti na walang nakaalam nito. Nakita lang siya ng lahat na nakatitig kay Catherine habang naka-freeze to the spot.

Nang mapansin iyon, si Melanie ay napahawak sa kaibuturan ng selos. Agad niyang hinawakan ang braso ni Shaun at naka-pout na sinabi, “Young Master Hill, anong tinitingin-tingin mo? Ito ang illegitimate daughter ng tatay ko na ngayon lang niya nakasama, pero hindi kami pareho ng nanay.”

Ang kanyang mga salita ay mabigat sa paghamak.

Naiintindihan na ni Shaun ang lahat.

Matagal na niyang alam na anak ni Sheryl si Catherine, pero hindi niya inaasahan na si Joel pala ang lalaking nakasama noon ni Sheryl.

Akala niya ay hindi na niya makikita si Catherine. Muli pala itong humarap sa kanya at naging masakit sa paningin niya sa puntong iyon. Naging anak pa nga siya ng kilalang pamilyang Yule sa magdamag.

Sa wakas ay nabawi niya ang kanyang katinuan, para lamang makaranas ng panibagong emosyon. Sa pagkakataong ito, higit na napuno siya ng pait.

“Young Master Hill, ito ang aking panganay na anak na babae, si Catherine.”

Ipinakilala sa kanya ni Joel si Catherine dahil halatang hindi siya nasisiyahan sa pagpapakilalang ibinigay ni Melanie.

“Oh, ang panganay mong anak? Hindi ba siya lang ang anak mo sa labas?” Isang malupit na pahayag ang lumabas sa magandang labi ni Shaun.

Nanlaki ang mata ni Catherine. Little did she expect na sasang-ayon siya sa komento ni Melanie. Ang pahayag na iyon ay tila nagtulak sa kanya sa isang bangin ng kawalan ng pag-asa.

Totoo, ito ang tunay na ugali ni Shaun. Siya ay walang awa at brutal.

Sina Nicola at Melanie ay nagliwanag sa tuwa. Hindi nila inaasahan na papanig sa kanila si Shaun.

Medyo awkward si Joel. Sinulyapan siya ni Shaun at pagkatapos ay malamig na sinabi, “Ang pagkakaroon ng anak sa labas ay palaging itinuturing na isang bagay na hindi karapat-dapat sa pamilya ng Hill. Ang pabaya mo, Tiyo Joel.”

Naging matigas ang ekspresyon ni Joel, ngunit wala siyang lakas ng loob na magsalita pabalik. Pagkatapos ng lahat, ang pamilya Hill ay may mataas na ranggo, kaya hindi niya kayang saktan si Shaun.

Hindi makayanan ang kanyang pag-uugali, lumakad si Catherine patungo kay Shaun at tumingin sa kanyang mga mata sa hindi pagmamalabis o pag-iwas sa sarili na paraan. “Walang kinalaman sa iyo ang tatay ko o hindi. Kung tutuusin, senior mo siya.”

Naging malungkot ang tingin ni Shaun, at pagkatapos ay sinabihan ni Nicola si Catherine. “B*stard, how dare you talk to Young Master Hill sa ganitong paraan? Mabilis na humingi ng tawad ngayon.”

“Eksakto. Pinayuhan lang kami ni Young Master Hill dahil sa kabaitan. Masyado kang masungit.” Dahil doon, itinaas ni Melanie ang kanyang ulo at sinabi kay Shaun, “Huwag kang magalit, Young Master Hill. Lumaki siya sa isang pinagkaitan na sambahayan at hindi pa gaanong nakikita ang mundo.”

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *