Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 274

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 274
Kinaumagahan, bumaba si Catherine pagkatapos ng mahinang pagtulog sa gabi. Medyo iba ang atmosphere sa sala.

Nakaupo pa rin si Joel sa sopa habang yakap-yakap ni Melanie ang kanyang braso at tuwang-tuwang sinabing, “Tatay, hindi mo alam kung gaano kasigla ang pag-uugali sa akin ni Elder Young Master Hill kagabi. Sa lahat ng mga babae, nagustuhan niya ako sa unang tingin at niyaya pa niya akong sumayaw sa kanya. Matagal din akong nakipag-chat sa akin ni Old Madam Hill, na hinihiling na maging girlfriend niya ako.”

Napangiti si Nicola hanggang tenga. “Si Melanie ang tagadala ng magandang kapalaran. Alam kong mahahanap niya ang kanyang Mr. Right sa kanyang kagandahan at talento, ngunit hindi ko lang inaasahan na mapapangasawa niya si Elder Young Master Hill. Goodness, si Elder Young Master Hill ang pinakamayamang tao sa Australia. Ang mga ari-arian ng buong pamilya Hill ay mapupunta lahat sa kanya sa hinaharap.”

“Huwag kalimutang may Liam sa pamilya.” Nakakunot ang noo, pinaalalahanan ni Joel sina Nicola at Melanie sa kanilang mga ekspresyon.

“E ano ngayon? Bagama’t alam ng lahat na si Elder Young Master Hill ay umalis sa Hill Corporation nang mas maaga, si Liam ay masyadong walang kakayahan upang pamahalaan nang maayos ang kumpanya.”

Mayabang na sinabi ni Melanie, “Kahit na si Elder Young Master Hill ay hindi mapangasiwaan ang Hill Corporation, ang kanyang pagkakakilanlan bilang nakatatandang young master ay namumukod-tangi pa rin. Wala akong ibang gustong pakasalan sa buhay ko maliban sa kanya.”

Puno ng ngiti si Nicola. “Pareho kayong na-love at first sight at para lang sa isa’t isa.”

Bakas ng inis ang isiniwalat ni Joel. “Kaya talagang dumalo ka sa piging ng pamilya Hill. Bakit mo itinago sa akin ito? Natakot ka na yayain ko si Catherine na sumama din ha? May malisyosong intensyon ka.”

Nag pout si Melanie. “Ano ang silbi ng pagtatanong sa kanya na sumali? Isinasaalang-alang na hindi pa siya nakakita ng ganoong kadakilaang okasyon, nag-aalala ako na magdudulot siya ng kahihiyan sa aming pamilya. Tsaka di ba may fiancé na siya? Kung makikilala niya ang napakaraming mayayamang tao sa Canberra, maaaring magpasya siyang itapon ang kanyang kasintahang may mas mababang ranggo sa kabila ng kanyang sarili.”

“Ikaw…” Galit na galit si Joel kaya hinampas niya ang mesa at tumayo. Gayunpaman, sa sandaling natanaw niya si Catherine na nakatayo sa hagdan, bigla siyang natigilan. “Cathy…”

“Oops, Cathy, huwag kang magkamali kay Melanie.” Nakangiti si Nicola. “Actually, nag-alala lang si Melanie na hindi ka sanay na dumalo sa mga ganoong banquet, kasi kararating mo lang galing Melbourne. Higit pa rito, ang mga piging ng pamilya Hill ay palaging pambihira.”

Palihim na nagtaas ng kilay si Catherine. Kung gaano ka-creative ang kanyang madrasta sa pagbigkas ng kanyang mga salita. At the end of the day, gusto lang nilang kutyain siya dahil hindi niya nakita ang karamihan sa mundo.

Gayunpaman, hindi niya naisip na lumapit kay Elder Young Master Hill.

Gusto pa niyang bigyan ng malawak na puwesto ang mga tao mula sa pamilya Hill.

“Hindi mahalaga. Ang pagiging anak ng Yule family ay isang karangalan para sa akin. Wala akong balak umakyat sa social ladder.” Isang mahina at banayad na ngiti ang ibinigay ni Catherine.

Natigilan sina Nicola at Melanie. Sinisikap bang kulitin sila ni Catherine dahil sa pagiging gahaman nila sa mas mataas na katayuan sa kabila ng kanilang makapangyarihang background?

Sure enough, mukhang mas inis si Joel habang nakatitig kay Nicola at Melanie.

Sabi ni Nicola, “Hubby, ginagawa ko ito para sa kapakanan mo. Kung mapapangasawa ng anak natin si Elder Young Master Hill, mag-iiba ang status mo.”

“Tatay, girlfriend na ako ngayon ni Elder Young Master Hill,” dagdag ni Melanie na naka-pout, “sabi ni Elder Young Master Hill na pupunta siya ngayong gabi para maghapunan.”

“Ano? Darating si Young Master Hill?” Nanginginig si Nicola sa pagkabalisa. “Hubby, narinig mo ba yun? Mukhang malapit nang pakasalan ni Melanie si Elder Young Master Hill.”

Nagulat din si Joel. Anyway, kung talagang darating si Elder Young Master Hill, kailangan niya itong tratuhin nang mabuti. “Okay, hihilingin ko sa kitchen servant na maghanda ng mas maraming masarap na pagkain at masarap na alak ngayong gabi.”

Sa sobrang tuwa, mabilis na sinabi ni Melanie, “Tay, limitado lang yata ang wardrobe ko. Kailangan kong magbihis ng maayos dahil darating si Young Master Hill ngayong gabi…”

“Sige, kumuha ka ng damit kasama ang nanay mo.” Naghagis ng card si Joel. “Huwag kang ipagpatuloy ang pagbili ng mga damit para kay Melanie lamang. Kadadating lang ni Catherine at kakaunti lang ang damit, kaya kumuha din siya ng 20 hanggang 30 set ng damit. Hilingin sa mga tindahan na ihatid sila kaagad dito.”

Matigas ang mga ngiti ni Nicola at ng kanyang anak. Nang ilalabas na ni Melanie ang kanyang pagkadismaya ay sinamaan siya ng tingin ni Nicola. Pagkatapos noon ay nag shopping na silang dalawa. Napabuntong-hininga si Joel habang pinagmamasdan silang umalis. “Catherine, sana wag kang magalit. Materialistic ang ate mo at sobrang layaw ni Aunty Nicola.”

“Tatay, ayos lang. Wala akong pakialam.”

Umiling si Catherine na may maamong ngiti. Maliwanag at kaakit-akit ang maitim niyang mga mata. Hindi siya naglapat ng kahit ano sa kanyang mukha, at mukha siyang kasing-pantay ni Snow White.

Bahagyang natigilan si Joel. Sa kaibuturan niya, nakaramdam siya ng simpatiya sa kanya.

Para sa isang kagandahang tulad ni Catherine, sa katunayan siya ay isang mas mahusay na tugma para kay Elder Young Master Hill. Sa kasamaang palad, malupit ang tadhana. Nais niyang iniuwi siya ng mas maaga.

“Halika, dadalhin kita sa Yule Corporation para bisitahin.”

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *